Collectie (33)

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. Zijn positie is geregeld in de Wet van 30 juni 1976 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Instellingswet WRR).

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Icon - WRR

Sorteren op: