Collectie (4)

AI in Nederland

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen, bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen.

In deze collectie vindt u een overzicht van landelijke organisaties die onderzoek doen met betrekking tot Kunstmatige Intelligentie.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - big data

Icon afbeelding: Pixabay - Netherlands

Sorteren op: