Collectie (6)

De Nederlandse AI Coalitie

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen, bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 

De Nederlandse AI Coalitie zet zich in om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden.

Meer informatie

Gezamenlijke aanpak

Om dit te realiseren en om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC). De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Eén van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties te realiseren. Hier vindt namelijk de toepassing van AI plaats en werken we aan ons verdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Mensgerichte AI

Artificiële Intelligence (AI) heeft grote invloed op de manier waarop mensen met digitale systemen en diensten omgaan. Hoe moet onze samenleving zich verhouden tot deze digitale transformatie? Hoe vinden we een balans tussen vrijheid van handelen en de functionele meerwaarde van AI? Hoe borgen we publieke waarden, onze grondrechten en democratische vrijheden en hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan profiteren van deze voortuitgang?

Inwoners van Nederland moeten de juiste keuzes kunnen maken bij het gebruik van AI in hun dagelijks leven en zo mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe AI-diensten. Daarom wordt naar manieren gezocht om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn.

Aanpak

In een aantal Maatschappelijke Co-Creatie Omgevingen (ELSA Labs: Ethical Legal Societal Aspects Labs) gaan we samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid onderzoeken hoe AI bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving. We halen inzichten op en bedenken en valideren mogelijke oplossingen. We formuleren breed gedragen normen – over de ethische, juridische en sociale kant van AI-systemen en diensten – en toetsen deze aan internationale AI-kaders, vooral in Europees verband. Als Nederlanders hebben we immers onze eigen specifieke nationale opvattingen over de manier waarop AI onze Nederlandse welvaart en welzijn moet dienen, maar dan wel graag tegen de achtergrond van een Europees samenwerking. Met zo’n aanpak kan Nederland zich onderscheiden en tegelijkertijd als lidstaat onderdeel zijn van een groter samenwerkingsverband.

Bron: NL AIC - Over de NL AIC en NL AIC - Mensgerichte AI

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: NL AIC

Icon afbeelding: NL AIC

Sorteren op: