Artikel

Veerkracht waar mogelijk - Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

(Planbureau van de Leefomgeving)

Hoe kan de noodzakelijke aanpassing aan de klimaatverandering worden gekoppeld aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de economie en de ruimtelijke kwaliteit? Dat is de centrale vraag voor dit ontwerpend onderzoek. Gezien de complexiteit en de vele onzekerheden is het onmogelijk om een definitief antwoord te geven op deze vraag. Maar we kunnen wel kansen en keuzemogelijkheden in beeld brengen. Want er valt wel degelijk iets te kiezen.

Dit rapport is opgesteld in het kader van het onderzoeksprogramma Klimaatbestendig Nederland (KBNL). Dit onderzoeksprogramma is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het doel was om de bestaande kennis over de gevolgen van de klimaatverandering te bundelen en een strategie te ontwikkelen om Nederland klimaatbestendig te
maken.

Afbeelding credits

Header afbeelding: iColorpalette - Groen

Media

Documenten