Artikel

Bsc Thesis - Herinneringen aan asiel

door Kamyab Moteabbed

Volledige titel: Herinneringen aan asiel: Een retrospectieve verkenning op het gevoel van nationaal behoren bij voormalige asielzoekende kinderen

Deze thesis onderzoekt hoe asielzoekers die een groot deel van hun jeugd (minstens meer dan een jaar) in het Asielzoekerscentrum [AZC] hebben doorgebracht, hun gevoel van nationale verbondenheid met zowel hun land van herkomst als met name Nederland ontwikkelen.

Daarbij laat het de belangrijkste implicaties van het AZC-systeem van Nederland zien, evenals hoe de bredere Nederlandse samenleving functioneert ter vervanging van de banden die zijn aangegaan met landen van herkomst. Over het algemeen biedt het waardevolle gegevens over migratie- en diasporastudies en werpt het licht op de demografische gegevens en kennis die bestaan op het gebied van een 'nationaal behoren'.

Gezien Amsterdam 2000 plaatsen voor asielzoekers in asielzoekerscentra heeft, kan deze thesis relevant zijn bij het bespreken van de dagelijkse ervaringen van asielzoekers en met name de kinderen die in deze instellingen wonen.

Auteur: Kamyab Moteabbed, student UvA. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Tamanna Rumee | Unsplash | Paperclip | Geel | Perspectief

Icon afbeelding: Tamanna Rumee | Unsplash | Paperclip | Geel | Perspectief

Media

Documenten