Artikel

De 100-plus studie van cognitief gezonde honderdjarigen

Hoewel het voorkomen van dementie exponentieel toeneemt met de leeftijd, bereiken sommige individuen meer dan 100 jaar met volledig behouden cognitieve vaardigheden. Om de kenmerken te identificeren die verband houden met het ontsnappen of uitstellen van cognitieve achteruitgang, zijn we de 100-plus studie gestart (www.100plus.nl). De 100-plus Studie is een doorlopend prospectief cohortonderzoek onder Nederlandse honderdjarigen die zelf aangaven cognitief gezond te zijn, hun eerstegraads familieleden en hun respectieve partners.
We verzamelen demografische gegevens, levensgeschiedenis, medische geschiedenis, genealogie, neuropsychologische gegevens en bloedmonsters. Honderdjarigen worden jaarlijks gevolgd tot aan de dood. PET-MRI-scans en ontlastingsdonatie zijn optioneel. Bijna 30% van de honderdjarigen stemde in met post-mortem hersendonatie. Tot op heden (september 2018) zijn 332 honderdjarigen bij het onderzoek betrokken. We analyseerden de demografische statistieken van de eerste 300 honderdjarigen (25% mannen) die in het cohort waren opgenomen. Honderdjarigen kwamen uit hogere sociaal-economische klassen en hadden een hoger opleidingsniveau vergeleken met hun geboortecohort; het alcoholgebruik onder honderdjarigen was vergelijkbaar, en de meeste mannen rookten tijdens hun leven. Bij aanvang hadden de honderdjarigen een gemiddelde MMSE score van 25 punten (IQR 22,0–27,5); De meeste honderdjarigen leefden zelfstandig, behielden hun gehoor- en gezichtsvermogen en waren zelfstandig mobiel. Sterfte was geassocieerd met cognitief functioneren: honderdjarigen met een baseline MMSE-score C van 26 punten hadden een sterftepercentage van 17% per jaar in het tweede jaar na baseline, terwijl honderdjarigen met een baseline MMSE-score\26 punten een sterftepercentage hadden van 42% per jaar. jaarlijks jaar (p = 0,003). Het cohort was 2,1-voudig verrijkt met het neuroprotectieve APOE-e2-allel vergeleken met 60-80-jarige populatiecontroles (p = 4,8-9-10-7), APOE-e3 was onveranderd en het APOE-e4-allel was 2,3-voudig uitgeput. (p = 6,3 9 10-7). Een alomvattende karakterisering van de meer dan honderd cohort van cognitief gezonde honderdjarigen zou beschermende factoren kunnen onthullen die de fysiologie van langdurig behouden cognitieve gezondheid verklaren.

Trefwoorden: 100-plus studie; Honderdjarigen; Cognitieve gezondheidslevensduur; Prospectief cohortonderzoek.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: "Blije ouderen" "Happy elderly" Photo by Philippe Leone on Unsplash

Media

Documenten