Artikel

Corona en gezondheid oude migranten

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

De coronacrisis heeft sommige delen van de bevolking meer getroffen dan andere. Met name ouderen
behoren tot de risicogroep van het coronavirus. Zij hebben een groter risico dan anderen om ernstig ziek
te worden of te overlijden bij een besmetting met het coronavirus. Er zijn indicaties dat oudere migranten extra kwetsbaar zijn. Vraagstelling Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen op de gezondheid en het welbevinden van oudere migranten. We gaan in op de gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid, leefstijl en overige gevolgen zoals zorggebruik en mantelzorg. Ook beschrijven we in hoeverre de maatregelen ter bescherming tegen de coronapandemie worden nageleefd en hoe het zit met de vaccinatiebereidheid. We gaan verder in op voor ouderen belangrijke hulpbronnen om zich tijdens de coronacrisis staande te houden.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni, 9 juni en 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: GGD Jolanda Pothoven -  jpothoven@ggd.amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Auteurs GGD: Dr. ir. Fatima el Fakiri, Dr. Annelies van Loon, Drs. Natalie Runtuwene

Aanvullende informatie

Media

Documenten