Artikel

Transforming relations between science, policy and society for sustainable futures?

Proefschrift: Timo Maas

Kan het verbeteren van de relaties tussen wetenschap, beleid en maatschappij ons uit de penibele situatie halen waarin we ons bevinden? Dat is in een notendop de vraag waar deze dissertatie om draait. De urgentie om duurzaamheidsproblemen zoals klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit aan te pakken wordt inmiddels breed onderkend. Vanuit deze urgentie is het idee ontstaan dat grote veranderingen wenselijk zijn; dat ‘duurzaamheidstransformaties’ nodig zijn om het tij te keren. Daarbij wordt vaak gesteld dat een belangrijke rol in het bereiken van zulke veranderingen is weggelegd voor ‘wetenschaps-beleidsarrangementen’. Met deze term verwijs ik naar de vele manieren waarop relaties tussen wetenschap, beleid en maatschappij kunnen worden georganiseerd. De manieren, met andere woorden, waarop expertise een rol speelt in maatschappelijke en politieke besluitvorming. Het is echter verre van vanzelfsprekend wat expertise kan betekenen in de context van besluitvorming voor duurzaamheidstransformaties. Volgens mij is het belangrijk om deze rol te onderzoeken, vanwege de belofte die achter de aandacht voor duurzaamheidstransformaties schuilt. Of, anders gezegd, maken de uitdagingen waar we voor staan duidelijk dat grootschalige verandering onvermijdelijk is. Klimaatdisruptie zal immers óók transformatief veranderende samenlevingen opleveren, zij het waarschijnlijk niet bijzonder aangename of wenselijke. We moeten dus ons vermogen stimuleren om te beïnvloeden wat er transformeert en hoe. Daarbij zullen we ook moeten accepteren dat transformaties altijd een staat van ‘niet-precies-weten’ met zich meebrengen. Dit is wat er volgens mij op het spel staat bij suggesties dat wetenschaps-beleidsarrangementen een belangrijke rol te spelen hebben in duurzaamheidstransformaties. Het doel van deze dissertatie is daarmee om te onderzoeken hoe wetenschapsbeleidsarrangementen kunnen bijdragen aan duurzaamheidstransformaties.

Maas, T. Y. (2023). Transforming relations between science, policy and society for sustainable futures? [internal PhD, WU, Wageningen University]. Wageningen University. https://doi.org/10.18174/634784

Afbeelding credits

Header afbeelding: Proefschrift Timo Maas banner

Icon afbeelding: Proefschrift Timo Maas cover

Media

Documenten