Artikel

Culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam

De Werkdesk Kunst & Cultuur van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam heeft samen met de afdeling Economische Zaken en Cultuur van de gemeente Amsterdam de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam gevraagd om onderzoek te doen naar de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam. Groot-Amsterdam is de arbeidsmarktregio bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Weesp,1 Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen. Er is gekeken (1) naar de omvang van de sector, (2) naar het type werkgelegenheid in de sector en (3) naar het deel van de beroepsbevolking in Groot-Amsterdam dat werkzaam is in deze sector.

Wat is de omvang van de culturele en creatieve sector?

Er zijn in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam in totaal 44.910 bedrijven en 71.805 banen te vinden in de culturele en creatieve sector (2021).2 Dit is een vijfde van alle bedrijven en 7% van alle banen in dit gebied. De culturele en creatieve sector bestaat dus voor een groot deel uit veel kleine bedrijven. De helft van de banen (ongeveer 36 duizend) in de culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam wordt ingevuld door eenmanszaken waaronder veel zzp’ers. De meeste bedrijven en banen zijn te vinden in Amsterdam. In deze gemeente is bijna 90% van de bedrijven en banen in de culturele sector van Groot-Amsterdam gevestigd.

Binnen de culturele en creatieve sector onderscheiden we vier deelsectoren. De grootste deelsector met 47% van alle bedrijven is kunst en cultureel erfgoed. Andere deelsectoren zijn media en entertainment (goed voor 29% van de bedrijven), creatieve zakelijke diensten (22%) en onderwijs (3% van de bedrijven) gerelateerd aan de culturele en creatieve sector.

Er is ook gekeken naar de ontwikkeling van vacatures in de culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam. Het blijkt dan dat het aantal vacatures in deelsector kunst en cultuur na het afbouwen van de lockdown maatregelen sterk steeg met name omdat de vraag naar service-medewerkers in musea, theaters en concertzalen toenam. Buiten de culturele en creatieve sector is er ook vraag naar degelijk personeel. Die vraag richt zich dan vooral om beroepen in reclame en marketing.

Wie werken er in de culturele en creatieve sector?

Bij bedrijven in de culturele en creatieve sector werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Het percentage vrouwen ligt hiermee iets hoger dan bij andere sectoren in de regionale economie. Dit komt doordat er relatief veel vrouwen in de deelsectoren media en entertainment en onderwijs werken. De gemiddelde leeftijd van vrouwen in de culturele en creatieve sector is iets lager dan van mannen.

In de culturele en creatieve sector is het aandeel werkenden zonder migratieachtergrond relatief hoog (83% tegenover 78% in de totale regionale economie) evenals het aandeel werkenden met minimaal een hbo-opleiding. Het aandeel vrouwen met minimaal een hbo-opleiding is bovendien hoger dan het aandeel mannen met een hbo-opleiding.
Veertien procent van de werkenden in de culturele en creatieve sector heeft een creatieve of culturele studie gevolgd, tegenover 2% van de werkenden in andere sectoren.

Welk deel van de beroepsbevolking werkt in de culturele en creatieve sector?

Van de inwoners van deze arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam werken er 61.450 in de culturele en creatieve sector, dit komt neer op 9% van alle werkende inwoners tussen de 15 en 67 jaar oud in deze regio. Uitvoerend kunstenaar is het meest voorkomende beroep, gevolgd door grafisch vormgevers en productontwerpers, en architecten.
De helft van de werkenden in de culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam is zzp’er. De andere helft is in loondienst, maar heeft veel minder vaak dan in andere sectoren een vast contract.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten