Artikel

In gesprek of uitgepraat?

Proefschrift door Dr. Christine Elisabeth Bleijenberg

Volledige titel: In gesprek of uitgepraat? Over der betekenis van gesprekken voor het verloop van lokale particiapatieprocessen.

Om te kunnen leren van participatieprocessen in de praktijk en op basis daarvan een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren ervan richt dit onderzoek zich op de gesprekken tussen burgers en ambtenaren en de doorwerking hiervan op participatieprocessen. Centraal staat hoe in gesprekken wordt omgegaan met verschillende perspectieven en de betekenis die participanten hieraan toekennen voor het verdere verloop van een participatieproces. De doorwerking van gesprekken wordt vanuit het perspectief van burgers onderzocht. Door de verwachtingen en ervaringen van participerende burgers te onderzoeken komt naar voren hoe de wijze waarop in gesprekken wordt omgegaan met verschillende perspectieven op een vraagstuk, in hun beleving bijdraagt aan het vinden van oplossingen en draagvlak hiervoor.

Auteur: C.E. Bleijenberg (2021) - Radboud Universiteit Nijmegen.

Drs. Blijenberg was ook te gast in de Podcast Publiek Werk. Luister 'Over het 'hoe', meedoen, afhaken en burgerberaden' terug op Spotify via onderstaande link.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Praten - Communicatie | Kelly Sikkema via Unsplash

Media

Documenten