Artikel

Dreigingsbeeld kennisveiligheid - veiligheidsdiensten 2022

Wie bedreigt onze veiligheid, en hoe?

Hieronder vind je de publicatie "Dreigingsbeeld Statelijke Actoren". Dit is een gezamenlijke analyse van de AIVD, MIVD en NCTV en biedt inzicht in welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren en op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren. Het dreigingsbeeld heeft tot doel het bewustzijn te vergroten over de aard en omvang van de dreiging vanuit statelijke actoren. Hiermee beoogt het document richting te geven aan de (beleidsmatige) inspanningen om deze dreigingen tegen te gaan. In 2021 is er door de diensten ook een dreigingsbeeld geschetst.

De veiligheidsdiensten zeggen over het dreigingsbeeld van 2022 het volgende:

Statelijke actoren bedreigen in toenemende mate en op verschillende manieren de nationale veiligheidsbelangen. Dit komt onder meer door belangrijke geopolitieke ontwikkelingen. De meest opvallende en zorgelijke ontwikkeling is de oorlog in Oekraïne, die aan verschillende nationale veiligheidsbelangen raakt. Ook wordt Nederland steeds vaker geconfronteerd met dreigingen tegen de economische veiligheid. Deze dreiging bestaat al langere tijd, maar is de afgelopen jaren nog duidelijker naar voren gekomen.

Volgen de veiligheidsdiensten wordt de economische veiligheid op drie fronten bedreigd:

  • Vitale processen zijn kwetsbaar voor statelijke activiteiten door voorbereidingshandelingen voor sabotage, de gevolgen van sabotage elders in Europa en investeringen van buitenlandse partijen.
  • Er is een toename van het risico op misbruik van strategische afhankelijkheden in relatie tot  energie, kritieke grondstoffen en technische standaarden.
  • Kennis en technologie lekt weg of wordt gestolen omdat Nederland een aantrekkelijk doelwit is vanwege onze dynamische en concurrerende kenniseconomie en hoogwaardige kennis in sectoren waarin Nederland vooroploopt.

De middelen die statelijke actoren volgens de diensten gebruiken zijn onder meer cyberaanvallen, investeringen in bedrijven, werken met insiders (werknemers, studenten),  (illegale) export van technologie, inkoop- en aanbestedingstrajecten, en wet- en regelgeving.

Ten behoeve van de aanpak van de dreiging stuurde de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken deze brief aan de Tweede Kamer.

Bron:  AIVD, MIVD en NCTV (2022), Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2. Zie ook: https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2022/11/28/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-dbsa-2

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Tono Graphy | Unsplash | Chess - Schaken

Media

Documenten