Artikel

Webinarreeks 'Grip op Informatie' 2022

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Via de link hieronder vind je de playlist van de webinarreeks 'Grip op Informatie' uit 2022. De reeks wordt verzorgd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG omschrijft de reeks als volgt.

"Het op orde hebben van de informatiehuishouding is voor gemeenten niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een voorwaarde voor openheid en transparantie. De juiste informatie op de juiste plaats draagt ook bij aan een goede en efficiënte taakuitvoering, aan informatieveiligheid en privacy, aan de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheden voor innovatie en datagedreven werken. Een goed functionerend archief, ook voor digitale informatie, is van belang voor verantwoording aan gemeenteraad, toezichthouders, burgers, onderzoekers en journalisten.

Het programma Grip op informatie richt zich op drie thema's:

Informatiehuishouding op orde/duurzame toegankelijkheid: dit komt tot uiting in de Archiefwet.
Actief openbaar maken: dit komt tot uiting in de Wet open overheid.
Overheidsinformatie beschikbaar als open data: dit komt tot uiting in de Wet hergebruik overheidsinformatie"

Bekijk deze video extern op: YouTube

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten via Youtube

Media

Grip op informatie XS: Webinar 31-1-2022: De Woo in de praktijk