Artikel

Deepfakes, Trust and International Security

The 2021 UNIDIR Innovations Dialogue Conference Report

In december 2021 heeft het United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) een rapport uitgebracht over deepfakes, vertrouwen en internationale veiligheid.

Het rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste thema's, vraagstukken en boodschappen die naar boven kwamen tijdens de '2021 Innovations Dialogue on Deepfakes, Trust and International Security'. Op het evenement gingen 20 experts vanuit overheden, internationale organisaties, de wetenschap en het bedrijfsleven in gesprek met elkaar en 1000 deelnemers vanuit de hele wereld.

Dat gesprek concentreerde zich op de manier waarop door algoritmen gestuurde synthetische media worden gemaakt en verspreid, hoe die media vertrouwen kunnen doen afbrokkelen en nieuwe risico's vormen voor internationale veiligheid en stabiliteit. De discussies verkenden ook de belangrijkste bestuurlijke vraagstukken rondom deepfakes en de technische maatregelen en beleidsinstrumenten waarmee de gevaren van deze technologie kunnen worden geadresseerd. Tevens werd er gereflecteerd op de manieren waarop de internationale gemeenschap vertrouwen kan bewaren en stimuleren in het huidige en toekomstige digital ecosysteem.

Auteurs: Alisha Anand & Belen Bianco
Publicatiedatum: 22 December 2021

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Matrix in de Stad (Pixabay)