Artikel

Kunstenaars stoppen niet

Onderzoek naar de beroepspraktijk en biotoop van zelfstandige kunstdocenten en artistiek begeleiders

Met dit gezamenlijke onderzoek in opdracht van LKCA (penvoerder), Huis voor de Kunsten Limburg,
Stichting Kunst & Cultuur en Boekmanstichting, wilden we de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de culturele beroepspraktijk beter in kaart brengen, om zo proberen de kwetsbaarheid inzichtelijk te maken en de maatschappelijke waarde van de beroepspraktijk te expliciteren. Het moet zicht bieden op de arbeidsmarktpositie en de maatschappelijke waarde die deze professionals creëren, beïnvloeden en veroorzaken en hoe overheden, opdrachtgevers en andere relevante actoren en factoren zich verhouden tot deze beroepspraktijk.

In dit onderzoek is de beroepspraktijk onderzocht van zelfstandige kunstprofessionals die (ook) werken in de cultuureducatie en amateurkunst, dus werken met amateurs/leerlingen/deelnemers. We hebben daartoe literatuuronderzoek gedaan en veldonderzoek (vragenlijst en interviews) in Drenthe en Limburg. De uitkomsten voor deze provincies zijn onderling goed vergelijkbaar. Ook wijken ze wat betreft belangrijke aspecten als inkomen en werkzekerheid, vrijheid, zelfstandigheid, het kunnen benutten van het artistieke vakmanschap en de maatschappelijke waardering, niet wezenlijk af van wat uit onderzoek over Nederland als geheel bekend is. De eerste twee werkaspecten worden negatief ervaren, de andere juist als positief.

Colofon

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan van den Eijnden (LKCA)

Onderzoek
Dr. Joop de Jong, Maastricht University
Dr. Johan Kolsteeg, Rijksuniversiteit Groningen
Nathalie Schram, Rijksuniversiteit Groningen

Auteur
Bea Ros | Zunneberg & Ros Tekstproducties

met medewerking van
Rogier Brom MA, Boekmanstichting
Sandra van Helden MA, Maastricht University
Marijn Nagel (BA), Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Arno Neele, LKCA
Ward Schoonbrood MA, Maastricht University

Aanvullende informatie

Media

Documenten