Artikel

Heroverweging van musea voor de klimaatnood

Musea, galeries en collecties worden vaak gezien als statisch en achterwaarts gericht, meer bezig met het verleden dan met het heden en de toekomst. Hoewel deze indruk langzaam aan het veranderen is, zijn ze misschien niet het meest voor de hand liggende onderwerp om je op te richten als je nadenkt over klimaatactie. Klimaatverandering is echter veel meer dan alleen een milieu- of wetenschappelijke kwestie. Het heeft invloed op alle aspecten van het sociale, culturele, politieke en economische leven, inclusief musea. In de hele sector wordt momenteel gediscussieerd over sponsoring, koolstofuitstoot, afval, transport en de behoefte aan duurzamere gebouwen. Tegelijkertijd hebben musea een belangrijke rol te spelen in het communiceren van de klimaatnoodsituatie aan het publiek. Voor veel mensen blijven ze een vertrouwde bron van informatie, met het vermogen om echte verandering teweeg te brengen in individuen en de samenleving. In plaats van overblijfselen uit het verleden, wordt er steeds meer een beroep gedaan op musea om mee te helpen aan een rechtvaardigere en duurzamere toekomst.

Musea zijn ook diep verankerd in bredere geschiedenissen van kolonialisme, globalisering en kapitalisme. Als zodanig zijn ze nauw verbonden met veel van de krachten die de planeet op de rand van de ecologische afgrond hebben gebracht, waaronder de scheiding van menselijk en niet-menselijk leven; de marginalisatie en onderdrukking van zwarte, inheemse en etnische minderheden; en de viering van vooruitgangsverhalen die afhankelijk zijn van onbeperkte economische groei. In de afgelopen jaren heeft er een diepgaande verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop musea zich bezighouden met dergelijke erfenissen, maar hun onderliggende logica van behoud, interpretatie, cureren, educatie en onderzoek blijft grotendeels onaangetast.

Dit hoofdstuk beschrijft en reflecteert op een internationaal onderzoeksproject in samenwerkingsverband, een ideeënprijsvraag, een tentoonstelling en een reeks activiteiten - Reimagining Museums for Climate Action (RMCA) - die gericht waren op een belangrijke interventie in het hedendaagse denken over musea, om radicale veranderingen te inspireren om de klimaatnood aan te pakken in de aanloop naar de conferentie van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
(UNFCCC) conferentie - COP261 - in Glasgow in november 2021 (Harrison en Sterling 2021; McGhie 2021; KMMA 2022). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie over wat we hebben geleerd van het project en van onze deelname aan verschillende activiteiten in verband met COP26, en over de implicaties voor musea wereldwijd.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: "3d rendering of landscape in cube" Image by freepik, generated with Midjourney 5.2

Icon afbeelding: "3d rendering of landscape in cube" Image by freepik, generated with Midjourney 5.2

Media

Documenten