Editor

Redactie openresearch.amsterdam

 • Public

  Gids: Housing First Nederland

  Homes fix homelessness

  Read more about
 • Collection (5)

  Housing First Netherlands

  Public
  Read more about
 • Public

  Achieving a new systems perspective to ending homlessness through housing first

  Read more about
 • Public

  Housing First - Onderzoek modelgetrouwheid en effecten

  Onderzoek van Trimbos-instituut

  Read more about
 • Public

  Opvang nieuwkomers in de Amsterdamse sociale basis

  Jaarlijks komen veel nieuwkomers met verschillende achtergronden aan in…

  Read more about
 • Public

  Social Network First? (Onderzoeksrapport)

  Een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak

  Read more about
 • Public

  Bed, Bath, and Beyond: Nature Interventions to Support Family Life in Dutch Women’s Shelters and Shelters for Homeless Families

  Read more about
 • Public

  Longitudinaal onderzoek: Voorkomen herhaalde dakloosheid Utrecht

  Rapportage vijfde meting van vijfjarig onderzoek naar recidive…

  Read more about
 • Public

  Economische Daklozen; is geen huis het grootste probleem?

  De Regenboog Groep signaleerde eind 2019 dat in toenemende mate een nieuwe…

  Read more about
 • Public

  Housing First als systeemaanpak. Wat vraagt dit van Nederland?

  Paper en webinar

  Read more about
 • Public

  Nationaal Actieplan Dakloosheid

  Eerst een thuis

  Read more about
 • Public

  Ontwerp Programma Windenergie Amsterdam 2030 gemeente Amsterdam

  Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 4 juli 2024

  Read more about
 • Public

  openresearch.amsterdam in twee minuten

  Explainer video

  Read more about
 • Public

  Bsc Thesis: Een nieuwe koers. Navigeren naar een leefbaar centrum

  Door Arina Amma

  Read more about
 • Collection (0)

  The Old & New City (Diversity & Inclusion)

  Public
  Read more about
 • Public

  Artificial intelligence in fine arts: A systematic review of empirical research

  Read more about
 • Public

  ChatGPT heeft jou nodig. Stelen de makers van je?

  Podcast 'Welkom in de AI-fabriek' (BNR)

  Read more about
 • Public

  Bsc-Thesis: Osdorp verbonden

  Door Frank Groen

  Read more about
 • Collection (7)

  Kunst en cultuur: onderzoek en onderwijs

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Amsterdam Museum

  Public
  Read more about
 • Public

  Collecting the City

  Co-creation: A work in progress

  Read more about
 • Collection (4)

  Kunst- en cultuurbeleid

  Public
  Read more about
 • Public

  Gezonder in de volkstuin; De gezondheid van stedelingen met en zonder volkstuin vergeleken

  Read more about
 • Public

  Bitch - Een revolutionair handboek over sekse, evolutie en het vrouwtjesdier

  Read more about
 • Public

  Rethinking museums for the climate emergency

  Museums, galleries and collections are often seen as static and…

  Read more about
 • Public

  Kansen en bedreigingen, AI in de kunsteducatie

  Podcast 'Kunst & Bondcast'

  Read more about
 • Public

  Improving Reproducibility in the Empirical Sciences

  Het systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden.

  Read more about
 • Public

  Kansen Benutten, Kansen Scheppen

  Gedachten over de Europese dimensie van het cultuurbeleid

  Read more about
 • Public

  Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig

  In deze bijdrage wordt verdedigd dat de opzettelijke en herkenbare…

  Read more about
 • Public

  Robotkunst en auteursrecht

  Afbeeldingen en teksten gemaakt door kunstmatige intelligentie staan de…

  Read more about
 • Collection (3)

  Toetsingskaders voor belangrijke groengebieden in…

  Public
  Read more about
 • Public

  Referendumkrant Hoofdgroenstructuur

  Op donderdag 6 juni houdt Amsterdam een referendum. Amsterdammers en…

  Read more about
 • Collection (3)

  Amsterdam votes: 'Hoofdgroenstructuur'

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Policy framework 'Hoofdgroenstructuur'

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Policies and visions on green in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Research about green in Amsterdam and beyond

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  How to design a green city?

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Green, ecology and biodiversity

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Green, wellbeing, health and heat

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Green and food

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  How green is Amsterdam?

  Public
  Read more about
 • Public

  Dissertation: 'CG-art: an aesthetic discussion of the relationship between artistic creativity and computation'

  Read more about
 • Public

  Hoe werkt het?

  Hoofdstuk 5 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

  Read more about
 • Public

  Groentypen & Bijzondere situaties

  Hoofdstuk 3 & 4 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

  Read more about
 • Public

  De nieuwe Hoofdgroenstructuur

  Hoofdstuk 2 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

  Read more about
 • Public

  Inleiding & Samenvatting

  Hoofdstuk 1 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

  Read more about
 • Public

  Presentation: Area Development and Accessibility for Urban Wildlife

  How to include wildlife in the design of a city

  Read more about
 • Collection (7)

  Volkstuinen

  Public
  Read more about
 • Public

  Vitamin G: effects of green space on health, well-being, and social safety

  Read more about
 • Public

  Allotment gardening and health: a comparative survey among allotment gardeners and their neighbors without an allotment

  Read more about
 • Public

  Hoe cultuur de wereld kan redden

  De wereld verkeert in een klimaatcrisis en kan wel wat creativiteit…

  Read more about
 • Public

  Podcast: Hoe voedselbossen Amsterdam veroveren

  Natuurstad FM

  Read more about
 • Public

  Buurtmoestuinen in kaart

  Wereldwijd doemen stadsboeren op, zo ook in Amsterdam. Groene initiatieven…

  Read more about
 • Public

  Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  In het najaar van 2023 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het…

  Read more about
 • Collection (4)

  Grote Groenonderzoek

  Public
  Read more about
 • Public

  Volkstuinparken in Amsterdam; de sociaal-culturele dimensie.

  In het kader van het ontwikkelen van beleid voor volkstuinparken zijn de…

  Read more about
 • Collection (7)

  Amsterdamse Volkshuisvesting

  Public
  Read more about
 • Public

  Bsc Thesis - Legitimation of spatial dispersal strategies in urban tourism management in Amsterdam

  Read more about
 • Collection (4)

  Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur…

  Public
  Read more about
 • Public

  AI in the media and creative industries

  Thanks to the Big Data revolution and increasing computing capacities

  Read more about
 • Public

  Sociale impact bij gebiedsontwikkeling

  Introductie promotieonderzoek Caroline van Campen

  Read more about
 • Public

  De Groene Hub pitcht 'Gebiedsgericht SLIM: Gaasperdam Gezond en Duurzaam in de benen 2.0'

  Read more about
 • Public

  Staying in the city or moving to the suburbs?

  Changes and variations in residential mobility and impacts on metropolitan…

  Read more about
 • Public

  Onderzoeksmethoden voor mobiliteit en de openbare ruimte in een wereld in transitie

  Read more about
 • Collection (1)

  Mobiliteit en de openbare ruimte

  Public
  Read more about
 • Public

  De publieke ruimte en hitte-adaptatie

  Introductie promotieonderzoek Marije Koudstaal

  Read more about
 • Collection (1)

  De publieke ruimte en hitte-adaptatie

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Sociale impact bij gebiedsontwikkeling

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Bezwaar- en beroep onder de nieuwe omgevingswet

  Public
  Read more about
 • Public

  Bezwaar- en beroepsprocedures onder de nieuwe omgevingswet in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Kunst en positieve gezondheid

  Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig…

  Read more about
 • Public

  Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen!

  Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

  Read more about
 • Public

  Handreiking Lokale Inclusie Agenda (VNG)

  Iedereen doet mee!

  Read more about
 • Collection (5)

  Dossier: Participatie

  Public
  Read more about
 • Collection (11)

  Research on participation

  Public
  Read more about
 • Collection (16)

  Government/Citizen Ratio

  Public
  Read more about
 • Collection (17)

  Forms of citizen participation

  Public
  Read more about
 • Collection (11)

  Handbooks for participation

  Public
  Read more about
 • Public

  Making choices for participation tools

  How do you choose, as a participation professional, the tool that fits…

  Read more about
 • Public

  Overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving | Snelstudie Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

  Read more about
 • Public

  Rules of thumb for participation

  Setting up good participation processes is not easy. There are often many…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar de geldzaken van mbo-studenten (rapport Nibud)

  Nibud mbo-onderzoek 2021

  Read more about
 • Public

  In conversation or finished talking?

  Dissertation by Dr. Christine Elisabeth Bleijenberg

  Read more about
 • Public

  Climate Imaginaries Podcast #1 – Joy Mariama Smith & Michaela Harrison

  Read more about
 • Collection (10)

  Digitale Cultuur

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Participation Policy in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Aflevering 5: Tussen kunst en kind

  Het thema ‘zorg’ krijgt veel aandacht in de kunst- en cultuursector: van…

  Read more about
 • Public

  Aflevering 4: Dromen in de ruïnes

  Kunst en cultuur kunnen een plek zijn om adem te halen. En om te dromen…

  Read more about
 • Public

  Workspace Participation Amsterdam

  De herinrichting van het park in de buurt. Een moestuin initiatief vanuit…

  Read more about
 • Public

  Creative Europe 2021-2022

  Monitoring Report

  Read more about
 • Public

  Creative Pulse: A survey on the status and working conditions of artists and CCS sector professionals in Europe

  Read more about
 • Public

  Gulzig bestuur - Oratie Prof. dr. Willem Trommel

  Hieronder vindt u de link naar de inaugurale rede 'Gulzig Bestuur´…

  Read more about
 • Public

  Journal for Artistic Research (JAR)

  The Journal for Artistic Research (JAR) is an international, online, Open…

  Read more about
 • Public

  How should I write about my work? Notes on publishing artistic research

  Read more about
 • Public

  Buurtplatformrecht in het Schinkelkwartier

  Eindrapportage Urban Lab Apprenticeship, door Bart Groen en Rinner Zeinstra

  Read more about
 • Collection (5)

  Burgerberaden

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector

  Read more about
 • Public

  Rechtvaardigheid | Snelstudie Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

  Deze snelstudie gaat over rechtvaardigheid in relatie tot participatie.

  Read more about
 • Collection (5)

  Welzijnsdashboard Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Krachten bundelen in cultuur, zorg en welzijn

  Dilemma’s en oplossingen bij samenwerken over sectorgrenzen heen

  Read more about
 • Public

  Gemeentelijk beleid: tips voor het verbinden van cultuur, zorg en welzijn

  Read more about
 • Public

  Participation goals | Quick study

  By the Ministry of Infrastructure and Water Management

  Read more about
 • Public

  Kunst als (ver)wondermiddel

  Over de inzet van actieve cultuurparticipatie voor Positieve Gezondheid in…

  Read more about
 • Public

  Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie

  Kennissynthese

  Read more about
 • Public

  Arbeidstevredenheid van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders

  Read more about
 • Public

  Artistiek onderzoek en kunsteducatie

  Cultuur+Educatie #65

  Read more about
 • Public

  Co-creation, control or compliance? How Dutch community engagement professionals view their work

  Read more about
 • Public

  Kunstenaars stoppen niet

  Onderzoek naar de beroepspraktijk en biotoop van zelfstandige…

  Read more about
 • Public

  De stap naar goed werkgeverschap

  Van opdrachtgever naar werkgever in de culturele en creatieve sector

  Read more about
 • Public

  Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2022-2023

  Sinds 2004 wordt, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en…

  Read more about
 • Public

  Beyond Good Intentions: Towards a Power Literacy Framework for Service Designers

  Read more about
 • Public

  The importance of 'articulation power' when using experiential knowledge (lecture)

  Read more about
 • Collection (9)

  Scripties over Participatie

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Buurt(platform)rechten

  Public
  Read more about
 • Public

  Samen cultuur borgen (VNG)

  In deze propositie 'Samen cultuur borgen' van de Vereniging van…

  Read more about
 • Public

  The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia

  Read more about
 • Collection (7)

  Nationaal cultuurbeleid

  Public
  Read more about
 • Public

  Meerjarenbrief cultuur 2023-2025 'De kracht van creativiteit'

  Cultuur midden in de samenleving

  Read more about
 • Public

  Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2016

  Het ministerie van OCW wil structureel meer zicht krijgen op de…

  Read more about
 • Public

  Cultuur in Beeld (2017)

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Read more about
 • Public

  Het culturele leven (SCP)

  10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema's.

  Read more about
 • Public

  Advies Cultuurbestel 2021–2024: 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' (RvC)

  Read more about
 • Public

  Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

  Dit is de brief met uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024 van de…

  Read more about
 • Public

  Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit in Amsterdam - de volgende stap

  Read more about
 • Public

  Verkenning Discriminatie en Racisme in Sport en Cultuur

  In opdracht van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme voerde…

  Read more about
 • Public

  Urban wildflower meadow planting for biodiversity, climate and society: An evaluation at King's College, Cambridge

  Read more about
 • Collection (3)

  Gedragscodes culturele en creatieve sector

  Public
  Read more about
 • Public

  Fair Practice Code: De gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector.

  Read more about
 • Public

  Code Diversiteit & Inclusie

  De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de…

  Read more about
 • Public

  Motivating Society-wide Pro-environmental Change

  We are facing environmental crises, but pro-environmental action is…

  Read more about
 • Public

  The Transformation Flower Approach for Leveraging Change towards Multiple Value Creation and Institutional Change

  Read more about
 • Public

  The Importance of a Natural Social Contract and Co-Evolutionary Governance for Sustainability Transitions

  Read more about
 • Public

  Book: Towards a Natural Social Contract: Transformative Social-Ecological Innovation for a Sustainable, Healthy and Just Society

  Read more about
 • Collection (5)

  Cultuur+educatie (LKCA)

  Public
  Read more about
 • Public

  Code Governance Cultuur 2019

  De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en…

  Read more about
 • Public

  Wonen in de Metropool

  Woonvisie Amsterdam tot 2020 (inspraakversie december 2007)

  Read more about
 • Public

  Amsterdam gaat meer woningen bouwen: 7 impulsen

  Actieplan Woningbouw 2014-2018

  Read more about
 • Public

  Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam

  Jaaroverzicht 2023

  Read more about
 • Public

  Over de grens (RvC)

  Op weg naar een gedeelde cultuur

  Read more about
 • Public

  Cultuur Natuurlijk (RvC)

  Hoe duurzaamheid en cultuur elkaar versterken

  Read more about
 • Public

  Cultuur+Educatie #62

  Cultuur+Educatie is een Nederlandstalig tijdschrift dat een podium biedt…

  Read more about
 • Public

  Theoretische perspectieven op kunst- en cultuuronderwijs

  Cultuur+Educatie #64

  Read more about
 • Public

  Artistiek onderzoek

  Cultuur+Educatie #43

  Read more about
 • Public

  Chris Julien en Maurice Seleky over wat de kunst kan doen voor het klimaat

  Read more about
 • Public

  Participatieparagraaf Bestuurlijk rapport (RMA)

  Sturen op participatie bij het maken van gemeentelijk beleid (Rekenkamer…

  Read more about
 • Public

  Guidance on Science for Policy activities (Science Europe)

  Scientific research can and should support policy makers in navigating how…

  Read more about
 • Public

  Manual on Public-Civil Cooperation

  Designing strong collaborations between social initiatives and governments

  Read more about
 • Public

  Mij niet gezien - Opvattingen van mbo-studenten over democratische innovaties

  Read more about
 • Public

  Obstakels voor het toepassen van Participatieprincipes

  Verkenning door Marten Boekelo en Sylvia Breukers

  Read more about
 • Public

  Participatie met oog voor verschil

  Essay door Lynette Germes en Kathelijne Bouw

  Read more about
 • Public

  Substantiated design for participation processes

  Knowledge base for participation in the physical environment

  Read more about
 • Public

  Kennis in Meervoud

  Kennis voor de opgavegerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken

  Read more about
 • Public

  De terugkeer van het Staatsrecht

  Inaugurale rede door Prof. Jurgen Goossens

  Read more about
 • Public

  Design principles for better citizen participation

  By Menno Hurenkamp & Evelien Tonkens

  Read more about
 • Public

  First Creator Doctus promotion of Yael Davids

  On September 28th 2020, Yael Davids has defended the outcomes of her…

  Read more about
 • Public

  Handboek ‘Samen op pad’ zelfstandig & drempelvrij genieten van de natuur

  Read more about
 • Public

  VN-verdrag Handicap

  "2 miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld…

  Read more about
 • Public

  Moonshot Digitale Cultuur

  De Digitale Cultuursector bestaat uit een groot aantal makers, opleidingen

  Read more about
 • Public

  Evaluatie mini-burgerberaad gemeente Amsterdam 2021

  Onderzoeksrapport

  Read more about
 • Public

  Cultuur - Atlas voor gemeenten 2018

  Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland, maar het noorden van…

  Read more about
 • Public

  De waarde van cultuur voor de stad - Atlas voor gemeenten 2011

  Steden met veel cultureel aanbod hebben de grootste aantrekkingskracht.

  Read more about
 • Public

  Werken met City Deals

  Invulling geven aan multi-temporal governance

  Read more about
 • Public

  Opweg naar de realisatie van 't Nationaal Slavernijmuseum

  Participatieverslag - Over ons en met ons

  Read more about
 • Public

  Spiegel Bestaanszekerheid 2022

  In Nederland voorzien mensen zoveel mogelijk in hun eigen inkomen. Wanneer…

  Read more about
 • Public

  De integrale staat. Kritiek van de samenhang

  Lezing door Prof. dr. Paul Frissen

  Read more about
 • Public

  Creative hubs: an anomaly in cultural policy?

  Creative Hubs are mostly both bottom-up initiatives by artists and other…

  Read more about
 • Public

  MSc thesis - De gemeente als broedplaats

  Een beleidsonderzoek naar de inhoud van het broedplaatsenbeleid van…

  Read more about
 • Public

  Public values for digital technologies

  How do Dutch people experience digital technologies and their own…

  Read more about
 • Public

  "Labyrinth" over luchtkwaliteit

  Kunstenaar Katie Urban in samenwerking met Gemeente Amsterdam & GGD

  Read more about
 • Public

  Envisioning Free Space Conference 2022

  Welcome to the future: Amsterdam 2050: Imagining the city of the future, a…

  Read more about
 • Public

  Vanzelfsprekende Verbinding

  Veranker sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie

  Read more about
 • Search query (66)

  Artikelen met het keyword 'Amsterdam Economic…

  Public
  Read more about
 • Public

  Food Systems Research (WUR)

  All over the world, ideally, food systems provide us with sufficient

  Read more about
 • Public

  Een klemmend beroep

  Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de…

  Read more about
 • Public

  Cross-Boundary Collaborations in Cities: Where to Start

  Entry Points: Gaining Momentum in Early-Stage Cross-Boundary Collaborations

  Read more about
 • Collection (5)

  Academic Food Workshop (AWV)

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Food Strategy

  Public
  Read more about
 • Public

  Position Paper: Generatieve kunstmatige intelligentie (AI)

  Kunstenbond

  Read more about
 • Public

  Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren?

  Dak- en thuisloosheid ontstaat meestal niet plotseling. Er is vaak al veel…

  Read more about
 • Public

  De Hortus - Magazine 2024

  Ieder jaar publiceert de Hortus haar Hortusmagazine. In de editie van…

  Read more about
 • Public

  Onderwijs als investering (Onderwijsraad)

  Onderwijs is een investering in het verdienvermogen van individu en…

  Read more about
 • Public

  Koken zonder gas (H-buurt)

  Koken voor en door H-buurt Amsterdam Zuidoost

  Read more about
 • Public

  Having a voice

  The politics of cultural co-ops

  Read more about
 • Public

  We Are Warming Up: kunst- en mediaprojecten verbinden aan het klimaatvraagstuk

  Read more about
 • Public

  Stad van de toekomst: Zuidoost 2040

  Amsterdam Zuidoost krijgt een fundamenteel ander gezicht. Tot 2040 komen…

  Read more about
 • Search query (221)

  Artikelen met het keyword 'Artistiek onderzoek'

  Public
  Read more about
 • Public

  Seeing the Bigger Picture: Visual Imagination and the Social Brain

  Dissertation by Janneke van Leeuwen (2020)

  Read more about
 • Public

  ANTI THESIS: Towards a doctoral framework for embodied artistic research

  Read more about
 • Search query (901)

  Artikelen met het keyword 'Ontwerpend'

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Nationaal Slavernijmuseum

  Public
  Read more about
 • Public

  Vertel het hele verhaal: Plan voor de oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum

  Read more about
 • Public

  Dealing with drugs: the reader

  Exploring the past, present and future of drug regulation

  Read more about
 • Public

  Koken zonder gas (Wildemanbuurt)

  Het kookboek van en voor bewoners van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt

  Read more about
 • Public

  More Than Meets the Eye: Art Engages the Social Brain

  Here we present the viewpoint that art essentially engages the social…

  Read more about
 • Public

  8 - De trend des tijds

  Hoe kun je als organisatie in het culturele domein je voordeel doen met…

  Read more about
 • Public

  7 - Leiderschap en digitale transformatie

  Wat verstaan we onder digitale transformatie en waar staat jouw…

  Read more about
 • Public

  6 - Best of both worlds

  Straks mag de culturele sector haar deuren weer openen. Daar kijken we…

  Read more about
 • Public

  5 - Betekenisvolle digital storytelling

  Verhalen genoeg, maar hoe vertel je die in het digitale domein? Hoe creëer…

  Read more about
 • Public

  4 - Sharing is caring

  In de huidige samenleving kunnen kunstenaars en organisaties profiteren…

  Read more about
 • Public

  3 - Digitale businessmodellen

  In hoeverre kunnen digitale middelen je helpen om de maatschappelijke…

  Read more about
 • Public

  2 - Digitale kunst

  Video en livestreams bieden beeldend kunstenaars, muzikanten en…

  Read more about
 • Public

  1 - Vinden en binden van online publiek

  Om impact te hebben op je online publiek, moet je als marketeer of…

  Read more about
 • Collection (8)

  Digitale Daadkracht

  Public
  Read more about
 • Public

  Van overleven naar bloeien

  Bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen

  Read more about
 • Collection (6)

  Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten

  Public
  Read more about
 • Public

  Geef ook ongedocumenteerden een zorgverzekering

  Kronkels in de financiering van zorg voor ongedocumenteerden zijn iedereen…

  Read more about
 • Public

  Help-Seeking Undocumented Migrants in the Netherlands: Mental Health, Adverse Life Events, and Living Conditions

  Read more about
 • Collection (6)

  Research findings of the 'cut'

  Public
  Read more about
 • Public

  Monitor creatieve industrie 2023

  Top-15 steden creatieve industrie en ICT Bedrijven, beroepen en zzp’ers

  Read more about
 • Public

  Feedback and lessons from focus groups Pilot Weesperstraat

  Focus groups were held in September to deepen the perception research on…

  Read more about
 • Public

  Noise monitoring report Knip Weesperstraat

  Amsterdam is investigating the possibilities to make the city greener and…

  Read more about
 • Public

  De kunst van AI voor iedereen

  De verbindende kracht van cultuur en media

  Read more about
 • Public

  Evaluation on the adjustment period cut Weesperstraat

  What was the traffic development like during the adjustment period (first…

  Read more about
 • Public

  Perception Research - Pilot Weesperstraat

  Between June 12 and July 23, 2023, the municipality of Amsterdam closed…

  Read more about
 • Public

  Ziek en op straat

  Een jaar Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

  Read more about
 • Public

  Even Geduld a.u.b - Dokters van de Wereld

  Eind 2021 lanceerde Dokters van de Wereld drie urgente en haalbare…

  Read more about
 • Public

  Staatloosheid in Nederland

  Er zijn op dit moment bijna 30.000 mensen in Nederland die als staatloos…

  Read more about
 • Public

  Een waardevol oordeel: Artistieke kwaliteit in het Nederlandse cultuurbeleid

  Read more about
 • Public

  The Well-Being of Undocumented Migrants in The Netherlands: Learning about Post-Migration Experiences

  Read more about
 • Public

  Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten

  Wat helpt om zorg te krijgen?

  Read more about
 • Public

  Studie-uitval, studiegeluk en diversiteit & inclusie: onderzoek door professor of practice Abdelhamid Idrissi bij de HvA

  Read more about
 • Public

  Kinderen in armoede in Nederland

  Volgens artikel 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht…

  Read more about
 • Public

  Income Inequality and Fiscal Redistribution in 31 Countries After the Crisis

  Read more about
 • Public

  Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede

  Read more about
 • Public

  Armoede in kaart 2019 (SCP)

  Armoede in Kaart 2019 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse…

  Read more about
 • Public

  Tijd en ruimte voor beleid

  Vooruitzichten voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid na…

  Read more about
 • Public

  Disclaimer

  Hier komt de disclaimer, waaraan nog gewerkt wordt. Zie hieronder alvast…

  Read more about
 • Public

  Uitnodigende Peuk-afdankmogelijkheden

  innovatief beeldend onderzoek en ontwerp-interventies

  Read more about
 • Public

  Oosterpark: etnografie van een 'schoon' park

  Eindrapportage onderzoeksvoorstel

  Read more about
 • Public

  De Prop (eindverslag fase 2)

  Een visueel onderzoek naar het ‘vuilnisgebaar’

  Read more about
 • Collection (5)

  Kunst & Cultuur in MRA en provincie Noord-Holland

  Public
  Read more about
 • Public

  Abdelhamid Idrissi - Hoe voorkomen we dat studenten uitvallen?

  Podcast HvanA Hoofdzaken

  Read more about
 • Public

  Ruimte voor experiment

  Ruimte houden voor de basis van de creatieve stad

  Read more about
 • Collection (4)

  Scripties over broedplaatsen

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Amsterdams broedplaatsenbeleid

  Public
  Read more about
 • Public

  'Werken aan de basis van de creatieve stad Amsterdam en regio' Programma Broedplaatsen 2008-2012

  Read more about
 • Public

  Msc Thesis - Community repair as a space for emerging circular economy imaginaries

  Read more about
 • Public

  Ouderdomsregelingen ontleed

  De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en dient om uitkeringen op…

  Read more about
 • Public

  Thesis - Monitoring the Consequences of Conflicting Land Use Policies

  By Sterre Blok

  Read more about
 • Public

  Aanwezigheid, ritme en vertrouwen. Het onderzoek van Caroline Nevejan in de stad

  Read more about
 • Public

  Waterstof van Curaçaose wind

  Interview Juan Carlos Goilo in het Parool

  Read more about
 • Public

  Digitalisering als kans (RvC)

  Verdere digitalisering van de culturele en creatieve sector biedt kansen…

  Read more about
 • Public

  Provincie Noord-Holland: Cultuur in ontwikkeling. Cultuurbeleid 2017-2020

  Read more about
 • Public

  Provincie Noord-Holland: Beleidskader erfgoed en cultuur 2022

  Dit herziene beleidskader volgt op het beleidskader Cultuur in…

  Read more about
 • Public

  Blik op de toekomst: Meerjaren Beleidsplan Urban Resort 2020-2024

  Urban Resort is een professionele not-for-profit organisatie die sinds…

  Read more about
 • Collection (15)

  Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Kunst & Cultuur in de gemeente Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  De arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector

  Read more about
 • Public

  Kijk eens wat er kan: Terugblik op 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

  Read more about
 • Collection (3)

  Presentations per sector (ESC4C)

  Public
  Read more about
 • Collection (18)

  Public sector (ESG for Cities)

  Public
  Read more about
 • Collection (20)

  Private sector (ESG for Cities)

  Public
  Read more about
 • Collection (12)

  Social/civic sector (ESG for Cities)

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  What is ESG, ESRS en CSRD?

  Public
  Read more about
 • Public

  MSc thesis - Creatieve Broedplaatsen in Amsterdamse achterstandswijken

  Read more about
 • Public

  'Tijdelijkheid is niet erg, maar wat is de stap erna?’

  De uitdagingen van het broedplaatsenbeleid

  Read more about
 • Collection (3)

  Boekman #137: Samen werken

  Public
  Read more about
 • Public

  Places of co-working: Situating innovation in the creative industries

  Waarom hebben creatieven en kunstenaars de neiging om samen te komen en…

  Read more about
 • Public

  BSc thesis - Broedplaatsen in de hoofdrol

  De rol van Bureau Broedplaatsen in het ontwikkelingsproces van…

  Read more about
 • Public

  Projectplan Gebiedsgericht SLIM

  Gaasperdam gezond en duurzaam in de benen.

  Read more about
 • Public

  Publieke Bricoleurs - Ambtelijk vakmanschap op het raakvlak van gemeente en gemeenschap

  Read more about
 • Public

  Zicht op Burgerparticipatie: Dicht participatie de kloof tussen burgers en politiek?

  Read more about
 • Public

  Verslag: De geopolitiek van Voedsel

  Hier leest u het verslag van Hollands Spoor, een debatreeks van de…

  Read more about
 • Public

  Toekomstgericht beleid: Perspectieven en agenda's uit het werk van WRR

  Read more about
 • Public

  Gezien, gehoord en geholpen willen worden

  Ervaringsverhalen uit het sociaal domein over gemiste ondersteuning

  Read more about
 • Public

  Bestaanszekerheid begint bij een betrouwbare overheid

  De verzorgingsstaat is een extra stressfactor geworden in het leven van…

  Read more about
 • Collection (20)

  Lopende promotieonderzoeken

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Municipal PhD research projects in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Lively aging

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Elderly people and intimacy

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Elderly people and dementia

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  Elderly people and digitalization

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Elderly people and art

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Healthy aging

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Challenges of growing older

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Informal care

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Loneliness

  Public
  Read more about
 • Collection (11)

  Elderly people in the city council

  Public
  Read more about
 • Public

  Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

  Dit rapport gaat over mantelzorg, een vorm van zorgverlening die veel…

  Read more about
 • Public

  Het Energiesysteem van de Toekomst

  Landelijke integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  Read more about
 • Public

  Kunst-zinnig in de zorg

  Steeds vaker werken kunstenaars samen met ouderen. Denk aan dans, tekenen

  Read more about
 • Public

  Kunst en zorg: een zoektocht naar bewijs voor gezondheidseffecten

  De kunstsector en gezondheidszorg werken steeds meer samen. De ervaring…

  Read more about
 • Public

  Research report - Pilot Weesperstraat

  This report describes the effects of the pilot "cut" Weesperstraat. The…

  Read more about
 • Collection (1)

  Afgeronde promotieonderzoeken

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Elders voortgezet of afgebroken promotietrajecten

  Public
  Read more about
 • Public

  Gefundeerd politiek vertrouwen?

  Onderzoek naar de relatie tussen overheidsprestaties en 't vertrouwen in…

  Read more about
 • Collection (3)

  Too old to be illegal?

  Public
  Read more about
 • Public

  Vechten met het leven

  Een kwalitatief onderzoek naar de leefomstandigheden van…

  Read more about
 • Public

  Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf voor Oudere Ongedocumenteerden

  Read more about
 • Public

  Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015 – 2018

  Amsterdam staat er als creatieve stad goed voor. Om dit de komende jaren…

  Read more about
 • Public

  Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

  Op weg naar betere zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met…

  Read more about
 • Public

  Productive interactions in a port city: a proximity approach to coordination in science-policy collaborations

  Read more about
 • Public

  Turning post-materialism on its head: self-expression, autonomy and precarity at work in the creative industries

  Read more about
 • Collection (2)

  Leeftijdsdiscriminatie vormt bedreiging voor…

  Public
  Read more about
 • Public

  Changes in perceived ageism during the COVID-19 pandemic: impact on quality of life and mental well-being among Dutch adults aged 55…

  Read more about
 • Public

  Maak plaats voor tien miljard

  Hoeveel mensen kan onze planeet aan?

  Read more about
 • Public

  Hoe ziet de samenleving eruit als iedereen tweehonderd wordt?

  De afgelopen 150 jaar is onze levensverwachting verdubbeld. Wetenschappers…

  Read more about
 • Collection (3)

  NEMO Kennislink - Theme 'Long will you live'

  Public
  Read more about
 • Public

  Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019- 2022

  Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 14 februari 2019

  Read more about
 • Public

  Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?

  Een kennisbundeling voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen…

  Read more about
 • Public

  Geschiedenis van het broedplaatsenbeleid

  De ontruimingen en ontruimingsdreigingen van vrijplaatsen als gevolg van…

  Read more about
 • Public

  Ouderen die thuis wonen lopen risico op ondervoeding

  Eén op de twaalf thuiswonende ouderen is ondervoed. Dat blijkt uit…

  Read more about
 • Public

  Toegang tot cultuur (RvC)

  Op weg naar een nieuw bestel in 2029

  Read more about
 • Public

  Kennis en optimalisatie agenda voor het Amsterdamse ouderenbeleid

  Reflectie op 8 speerpunten voor beleid van de Amsterdamse coalitie Ouderen

  Read more about
 • Public

  Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?

  Read more about
 • Public

  The Subjective Experience of Ageism: The Perceived Ageism Questionnaire (PAQ)

  Read more about
 • Public

  Living Looonger - tentoonstelling Nemo Studio

  Bezoek de tentoonstelling Living Looonger, een tentoonstelling voor…

  Read more about
 • Public

  Recording defense TPhD-thesis

  On Wednesday, January 31, Juan-Carlos Goilo defended his dissertation…

  Read more about
 • Collection (9)

  Information as Actor

  Public
  Read more about
 • Collection (45)

  Geschiedenis en Erfgoed - Dossier Cultuur

  Public
  Read more about
 • Public

  MSc Thesis: Towards Urban Green Justice

  An analysis of urban green (in)justice and the governance capacity to…

  Read more about
 • Public

  Resilience where possible - Design research for Climate-proof Netherlands

  Read more about
 • Collection (11)

  Knowledge institutions on Climate Resilience

  Public
  Read more about
 • Public

  The expression of ultimate life goals in co-creative art processes with palliative cancer patients

  Read more about
 • Public

  This is what life with cancer looks like: exploring experiences of adolescent and young adults with cancer using two visual approaches

  Read more about
 • Public

  Living with advanced cancer: Rich Pictures as a means for health care providers to explore the experiences of advanced cancer patients

  Read more about
 • Public

  A green deal industry plan for the net-zero age

  Policy vision for a greener Europe

  Read more about
 • Public

  Green deal dashboard for the Netherlands

  How are the Netherlands scoring?

  Read more about
 • Collection (5)

  The EU green deal

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Climate: Facts and Vision

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Climate and Europe

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Climate and Resilience

  Public
  Read more about
 • Public

  Resilient Cities Index

  A global benchmark of urban risk, response and recovery

  Read more about
 • Public

  Climate Change 2023 Synthesis Report

  Summary for Policymakers (IPCC)

  Read more about
 • Public

  Provisional State of the Global Climate 2023

  World Meteorological Organization

  Read more about
 • Public

  Co-creative art processes with patients: A theoretical framework and qualitative study among artists

  Read more about
 • Public

  Op het snijvlak van zorg en kunst

  Het samenwerkingsverband Creating Cultures of Care

  Read more about
 • Collection (2)

  Boekman #136: Kunst en zorg

  Public
  Read more about
 • Public

  Propaganda in steen: Een reconstructief onderzoek naar de commemoratieve en politiek-dynastieke boodschap van de grafmonumenten van…

  Read more about
 • Public

  Waarom moet je nooit zomaar langs een graftombe lopen?

  Universiteit van Nederland

  Read more about
 • Public

  Wat maakt Rembrandt een scheikundig wonder?

  Universiteit van Nederland

  Read more about
 • Public

  Dit wist je nog niet over de Nederlandse slavenhandel

  Universiteit van Nederland

  Read more about
 • Search query (760)

  Artikelen met het keyword 'Zorg en Welzijn'

  Public
  Read more about
 • Public

  The 100-plus Study of cognitively healthy centenarians

  Although the incidence of dementia increases exponentially with age, some…

  Read more about
 • Public

  Blue zones - Where do you live to be 100 years old?

  NOS op 3

  Read more about
 • Public

  How do you become healthy for over 100 years?

  Universiteit van Nederland

  Read more about
 • Public

  Ouderen in de hoofdrol

  Bookazine van Lang Leve Kunst

  Read more about
 • Public

  KNMI '23 -Climate Scenarios for the Netherlands

  The climate has already changed and we notice this in the increase in…

  Read more about
 • Public

  A natural future for the Netherlands in 2120

  A new narrative for the Netherlands

  Read more about
 • Public

  #04 - Open Atelier: een gesprek over creatieve therapie

  Podcast Framer Framed

  Read more about
 • Collection (20)

  Kunst- en Cultuureducatie

  Public
  Read more about
 • Public

  Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving (SCP)

  Een pleidooi voor zingeving en creativiteit

  Read more about
 • Public

  Goud voor zorgmedewerkers

  De waarde van kunstactiviteiten in de langdurige zorg voor welzijnswerkers…

  Read more about
 • Public

  Making invisible care visible. Ethics and aesthetics of care inparticipatory arts practices in times of COVID-19

  Read more about
 • Public

  Kunst in de Zorg: cross-disciplinair onderzoek van Amsterdam UMC en Leyden Academy

  Read more about
 • Collection (5)

  Darkness in the City

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Going out at Night

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Reflection and Light

  Public
  Read more about
 • Public

  Luisterfragment: Licht en Geluk - Effect van licht op ouderen

  Luisterfragment met Prof. dr. Meike Barels en PhD-kandidate Anne Landvreugd

  Read more about
 • Public

  Oration Infinity, Kaleidoscopy and Society: On reflections of AI

  By Prof. dr. Sennay Ghebreab

  Read more about
 • Public

  ClimateChange, Radical Uncertainty and Hope

  PhD-thesis by Jan Jorit Hasselaar

  Read more about
 • Public

  Safe Spaces Gesprek #3 Free Your Mind!

  Arcam Architectuurcentrum Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Onderzoek cultuureducatie in het voortgezet onderwijs (VO)

  Welke rol kan Mocca spelen bij cultuureducatie in het VO in Amsterdam?

  Read more about
 • Public

  Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (SER & RvC)

  Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en…

  Read more about
 • Public

  Aflevering 1: De Gezondheidskloof

  SER Podcast: Impact in de Polder

  Read more about
 • Public

  Aflevering 4: Diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt

  SER Podcast: Impact in de Polder

  Read more about
 • Public

  Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023

  Voor u ligt de ARBEIDSMARKTAGENDA CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR 2017-2023.

  Read more about
 • Public

  Aflevering 3: Solidariteit in (en met) de sector

  Sinds 7 juli 2023 hebben we in Nederland een demissionair kabinet. Welke…

  Read more about
 • Public

  Aflevering 2: Blockparty als blauwdruk

  Wat vertelt een blockparty over cultuurbeleving, belichaamde kennis en…

  Read more about
 • Public

  MSc thesis - Encouraging Circular Wood-Based Building Practises in Amsterdam

  Read more about
 • Collection (8)

  Climate justice

  Public
  Read more about
 • Public

  Wat is klimaatongelijkheid?

  Onderzoeker Daphina Misiedjan vertelt over klimaatongelijkheid in deze…

  Read more about
 • Public

  WRR-Rapport nr. 106: Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten

  Read more about
 • Public

  Video-podcast over 'Klimaatrechtvaardigheid' door Rotterdams WeerWoord i.s.m. ICAR (Inclusive Climate Action Rotterdam)

  Read more about
 • Public

  Strategisch Huisvestingsplan Kunst en Cultuur 2023-2027

  Gemeenteraad 21 december 2023

  Read more about
 • Public

  Inaugural lecture: 'The great (un)equalizer - Education in an unequal society'

  Read more about
 • Collection (5)

  Summary of findings and outlook 2024 (ESG4C)

  Public
  Read more about
 • Public

  Part 3: Future developments EU

  Christian Iaione presents the EU developments and next steps regarding ESG…

  Read more about
 • Public

  Research during the Amsterdam Light Festival #12

  The theme of the twelfth edition of the Amsterdam Light Festival (ALF…

  Read more about
 • Public

  "The biggest, smallest heroes" about viruses and bacteriophages as superheroes

  Read more about
 • Collection (9)

  Kunst en Cultuur in Europa

  Public
  Read more about
 • Public

  "To Merge" about the influence of crayfish in the Amsterdam canals

  Read more about
 • Public

  “Anagallis and Sweet William” an ode to biodiversity

  Amsterdam Light Festival #9

  Read more about
 • Public

  "The Water We Breathe" about how algae help us get oxygen

  For the 9th edition of the Amsterdam Light Festival, 650 Amsterdam primary…

  Read more about
 • Public

  Educational project Amsterdam Light Festival Edition 11

  Together with 1200 children from all districts of Amsterdam, Studio Toer…

  Read more about
 • Public

  Hessel Nieuwelink - Hoe betrekken we jongeren bij de democratie?

  Podcast HvanA Hoofdzaken

  Read more about
 • Public

  Anna Custers - Waar hebben we het over als we over bestaanszekerheid praten?

  Read more about
 • Collection (4)

  Podcast: HvanA Hoofdzaken (HvA)

  Public
  Read more about
 • Public

  Adriaan Rottenberg en Maria Kapteijns - Wie woont en werkt er nog in Amsterdam?

  Read more about
 • Collection (11)

  AI and accessibility

  Public
  Read more about
 • Search query (92)

  Onderwijs in de gemeenteraad

  Public
  Read more about
 • Public

  Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

  Rapport WRR

  Read more about
 • Public

  Atlas van afgehaakt Nederland

  Over buitenstaanders en gevestigden

  Read more about
 • Public

  Burgerperspectieven 2023

  Extra verkiezingsbericht

  Read more about
 • Public

  European Culture & Creativity Days 2023 - Amsterdam

  On 16-17 October the European Culture & Creativity Days came to Amsterdam.

  Read more about
 • Public

  Podcast 7: Jan Hoek & Levi Jacobs

  Nu te beluisteren: aflevering 7 van podcast A’muze! Vandaag bij A'muze is…

  Read more about
 • Public

  Podcast 6: Elisha Amonoo-Neizer & Glen Faria

  In deze aflevering van de podcastreeks A'muze is te gast muzikale…

  Read more about
 • Public

  Podcast 5: Cyriel Guds & Anita de Wit

  In deze aflevering van de podcast A'muze is te gast filmmaker en acteur…

  Read more about
 • Public

  Podcast 4: Charl Landvreugd & Rein Wolfs

  In deze aflevering van A'muze gaat kunstenaar, onderzoeker en educator…

  Read more about
 • Public

  Podcast 3: Bas Kosters & Kiri Mioki

  In deze aflevering gaat kunstenaar en ontwerper Bas Kosters in gesprek met…

  Read more about
 • Public

  Podcast 2: Yeliz Dogan & Hetty

  In deze aflevering van A'muze gaat theatermaker en actrice Yeliz Dogan in…

  Read more about
 • Public

  Podcast 1: Aynouk Tan & Nilab Ahmadi

  In deze debuutaflevering van A'muze gaat kunstenaar en mode-ontwerper…

  Read more about
 • Collection (7)

  Podcast: A'Muze (door AFK)

  Public
  Read more about
 • Public

  Council information letter - Our City of Tomorrow

  A sustainable future for the City of Amsterdam

  Read more about
 • Collection (8)

  Professors and PhD-candidates

  Public
  Read more about
 • Public

  'Concerns about healthcare in the big city'- Arnoud Verhoeff

  Arnoud Verhoeff is per 1 november 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar…

  Read more about
 • Public

  'Spectrum of skin infections'- Henry de Vries

  From stigma to healthcare

  Read more about
 • Public

  'System error, please restart'- Nanda Piersma

  How to build ethical IT-systems

  Read more about
 • Public

  About the Wibaut chair

  The Wibaut Chair is a chair established by the City of Amsterdam at the…

  Read more about
 • Collection (19)

  Dossier: Armoede

  Public
  Read more about
 • Public

  Adviesrapport pilotproject Geld Gappie

  Welke knelpunten en succesfactoren worden ervaren in de pilot Geld Gappie…

  Read more about
 • Public

  Onderzoeksprogramma "Gewoon geld geven" in Amsterdam

  Amsterdam sluit zich aan bij het initiatief "Gewoon geld geven" van het…

  Read more about
 • Search query (450)

  Artikelen over "Armoede en Schuld"

  Public
  Read more about
 • Public

  Wat doen geldzorgen met je brein?

  Universiteit van Nederland

  Read more about
 • Public

  Armoede in een rijk land

  Lectorale rede van Anna Custers (Lector Armoede Interventies)

  Read more about
 • Public

  Ruimte voor het onverwachte

  Een opdracht voor kunst in de openbare ruimte kent verschillende stadia.

  Read more about
 • Collection (5)

  Innovatie in de stad

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Broedplaatsen

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoe wetenschappelijke inzichten botsen met dagelijkse praktijk: de casus van zwerfafval

  Read more about
 • Collection (6)

  Ruimte voor kunst en cultuur

  Public
  Read more about
 • Collection (18)

  Dossier: Kunst en cultuur

  Public
  Read more about
 • Search query (51)

  Kunst & cultuur in de gemeenteraad

  Public
  Read more about
 • Public

  De klimaatimpact van de cultuursector

  De opgave is helder, de tijd dringt, de route nog mistig

  Read more about
 • Public

  Boekman #133 - Redactioneel

  Het gemak en ongemak van meten

  Read more about
 • Public

  Waardevol onderzoek in de cultuursector

  Kunnen onderzoekers agents of social and cultural change zijn?

  Read more about
 • Collection (3)

  Boekman #134: Kunstopleidingen aan mbo en hbo

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Podcast: Agendapunt

  Public
  Read more about
 • Public

  Proloog - Keuzes maken

  Voor welke keuzes kom je te staan als onderzoeker en hoe beïnvloedt dat je…

  Read more about
 • Public

  Aflevering 1: Toegang tot cultuur

  Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om een podium of museum op…

  Read more about
 • Public

  Over de Boekmanstichting

  In de bijna zes decennia sinds de Boekmanstichting in 1963 werd opgericht

  Read more about
 • Collection (9)

  Boekmanstichting

  Public
  Read more about
 • Public

  Transforming relations between science, policy and society for sustainable futures?

  Read more about
 • Collection (4)

  Podcast: Onderzoekers over de Toekomst (Inholland)

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  AMS Institute

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Marineterrein

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Amsterdamse Kunstraad

  Public
  Read more about
 • Public

  Amsterdam ESG Innovation Proposed DAO Working Model - Matthew Gardiner

  Read more about
 • Collection (4)

  Decentralized autonomous organization (DAO)

  Public
  Read more about
 • Public

  When ‘doing ethics’ meets public procurement of smart city technology

  Read more about
 • Collection (11)

  Programma aanpak wegtunnels

  Public
  Read more about
 • Public

  Silvia Oostwegel (MAEX) - Social handprint and impact analysis of initiatives in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Marco Frikkee (KPMG) - Advanced ESG strategy, impact and reporting at KPMG

  Read more about
 • Public

  Henk van Raan & Kelly Ruigrok | ESG Strategy & monitoring: impact of the Johan Cruijff Arena

  Read more about
 • Public

  Alex Romaniuc (Interreg) - Cross-boarder innovation in the Meuse-Rhine region

  Read more about
 • Public

  Elisabeth Torras-Gómez (University of Barcelona) - Assessing the social impact of Dialogic Literary Gatherings

  Read more about
 • Public

  Thomas Osdoba (NetZeroCities) - The ecosystem of NetZeroCities: Cities innovating together on becoming NetZero.

  Read more about
 • Public

  Maya Savelkoul (Bouwinvest) - Social impact as capital in urban land development and transformation

  Read more about
 • Public

  Mare Santema (UseSpace) - Mix, match and maximise building use for social impact

  Read more about
 • Public

  Mark Butt (GSK Stockmann) - Stakeholders and Processes in Urban Land Development

  Read more about
 • Public

  Renaud Vercouter | The role of a rating agency in the ESG economy

  Renaud Vercouter works for the NEC Initiative. "The Net Environmental…

  Read more about
 • Public

  Matthew Gardiner | DAOs, blockchain and social tokens through the lens of governance of digital infrastructures

  Read more about
 • Collection (3)

  Gemeente Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Bureau Marineterrein

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoe mbo-studenten stagediscriminatie willen melden

  Gehoord en geloofd worden, met concrete gevolgen voor het leerbedrijf

  Read more about
 • Public

  Kwesties voor het kiezen - Sociaal Cultureel Planbureau

  Maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

  Read more about
 • Collection (8)

  Water in knowledge institutions

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Challenges & Solutions in the city

  Public
  Read more about
 • Public

  CINDERELA - living lab

  In a circular society, we aim to close waste streams in order to keep…

  Read more about
 • Public

  AquaConnect Demonstrator – climate resilient water harvesting for urban greenery

  Read more about
 • Collection (7)

  Amsterdam International Water Week 2023

  Public
  Read more about
 • Public

  Water Action Agenda

  Water en sanitaire voorzieningen lopen als een rode draad door de Agenda…

  Read more about
 • Public

  Spore's smart biowaste bins identify contamination and improve collection efficiency

  Read more about
 • Public

  Biobased plastics for nature restoration: PRO-PHBV experiment

  The PRO-PHBV project has entered its experiment phase. The project is…

  Read more about
 • Public

  Green Holistic System 2.0

  The Green Holistic System (GHS) is an innovative circular and nature-based…

  Read more about
 • Public

  Leftover Green Field Lab

  In the condensed urban area it can be a challenge to manage urban green…

  Read more about
 • Collection (18)

  ESG Research Conference #2 (1st November 2023)

  Public
  Read more about
 • Public

  Program Research Conference - 1/11/2023

  Here you find the program with all contributors and their timeslots.

  Read more about
 • Public

  European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

  First Set of draft ESRS

  Read more about
 • Public

  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and integrity of Environmental, Social and…

  Read more about
 • Public

  African Water Corridor

  The mission of this project is to develop Water Corridors in Sub-Saharan…

  Read more about
 • Public

  Aqueduct 4.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators

  This technical note serves as the main reference for the updated…

  Read more about
 • Public

  Program AIWW 2023

  Amsterdam International Water Week brings together global water leaders

  Read more about
 • Public

  Unesco’s aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie

  De Unesco-Aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie (AI) is…

  Read more about
 • Public

  Martin Gauk (ESPON) - assessment tools

  Deepdive #4 (ESG4C)

  Read more about
 • Public

  Peter Hildering (Academion) - accreditation and evaluation in education

  Read more about
 • Public

  Wesley Ankrah (Savills UK) - social value in the real estate sector

  Deepdive #4 (ESG4C)

  Read more about
 • Public

  Wankele sokkels - Omstreden monumenten in de openbare ruimte

  Vrijheid van meningsuiting, óók over omstreden monumenten, hoort bij de…

  Read more about
 • Public

  Msc Thesis - The value of Urban Green Spaces for human health and wellbeing in cities

  Read more about
 • Public

  Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam: Ruim baan voor Sociale Ondernemingen

  Read more about
 • Public

  Sociale ondernemingen: een verkennend advies (SER)

  Er is een maatschappelijke beweging gaande waarbij in toenemende mate een…

  Read more about
 • Public

  Respyre brengt de betonnen stad tot leven

  Respyre: Saai, grijs beton omtoveren naar een groene en verkoelende oase

  Read more about
 • Public

  Afvalwater filteren met moerasplanten

  Muuras: Hangend moeras aan de muur

  Read more about
 • Public

  Verbouwen met gebruikte materialen

  Transformatie Schietbaan: bouwen met stalstaal en damwanden

  Read more about
 • Public

  Organisch beheer bij drukte

  Graspannen: drukte beheersen en de biodiversiteit vergroten

  Read more about
 • Collection (5)

  De Hortus

  Public
  Read more about
 • Public

  Vernieuwing van de Drieklimatenkas (De Hortus)

  Planten staan aan de basis van voedselketens en ecosystemen. We beseffen…

  Read more about
 • Public

  “Groen Water” Hubs

  Landschappelijk geïntegreerde waterbuffers voor klimaat adaptatie en…

  Read more about
 • Public

  De Hortus - Magazine 2022

  Ieder jaar publiceert de Hortus haar Hortusmagazine. In deze editie van…

  Read more about
 • Public

  De Hortus - Magazine 2023

  Ieder jaar publiceert de Hortus haar Hortusmagazine. In de editie van 2023…

  Read more about
 • Collection (3)

  Deepdive #3 - sources & references

  Public
  Read more about
 • Public

  Community Land Trust in de Bijlmer

  Whitepaper - Betaalbaar wonen in verbondenheid met buurt

  Read more about
 • Public

  Henk van Raan & Oriane Wiser (Johan Cruijff Arena) - Road to net-positive

  Read more about
 • Collection (4)

  ARTIS Planetary Health

  Public
  Read more about
 • Public

  Outcomes from the First European Planetary Health Hub Convening at ARTIS in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  ARTIS Planetary Health congress - aftermovie

  This summer was all about the inauguration of Planetary Health in ARTIS…

  Read more about
 • Public

  Wat is Planetary Health?

  Alles is met elkaar verbonden. Zorg dragen voor onze planeet, is zorg…

  Read more about
 • Public

  Rob Elsinga (Microsoft) - ESG challenges and responsibility

  Deepdive #3 (ESG4C)

  Read more about
 • Public

  Principles for True Pricing

  The last few years have witnessed growing numbers of companies and…

  Read more about
 • Public

  Participatieplan Programma Windenergie Amsterdam

  Regionale Energiestrategie gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Collection (6)

  Deepdive #3 "Social agenda as capital and the…

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Cities, regions and Europe

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Communities of Practice Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Urban Challenges

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  City Science in the EU

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Deepdive #1 - sources and references

  Public
  Read more about
 • Public

  Impactondernemers en impactmeting

  Inventarisatie instrumentarium en behoeften voor doorontwikkeling

  Read more about
 • Public

  Inner Development Goals

  Transformational Skills for Sustainable Development

  Read more about
 • Collection (5)

  Innovatieagenda Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Innovatieagenda Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Innovatieagenda Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  What is the Green Hub?

  The Green Hub is a Living Lab in which we are organised as a cooperative…

  Read more about
 • Public

  MAEX – de Maatschappelijke AEX – maakt maatschappelijke waarde zichtbaar

  Read more about
 • Public

  Bespaar de buren 't gillen

  Verhaal door Corrie

  Read more about
 • Public

  Adepting water recourses

  Verhaal door Marina & Milla

  Read more about
 • Public

  Toerisme en klimaat

  Beeld door Myrte Legerstee

  Read more about
 • Collection (3)

  Stadsdeel onbekend

  Public
  Read more about
 • Public

  Gezond verstand

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Rudi Jonker

  Read more about
 • Public

  Van macro naar micro samenleving

  Leeftijd gesprekspartner: 60 Eigen leeftijd: 48 Stadsdeel: Zuid

  Read more about
 • Public

  Geen wapens maar vaccins

  Elvira in gesprek met Dennis

  Read more about
 • Public

  Gemeenschappelijke ruimtes

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Deniz Kaya

  Read more about
 • Public

  MOKUM

  Door Frits Jonker

  Read more about
 • Public

  Imago van Amsterdam: van toeristenstad naar creatieve duurzame stad

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Ard van der Veldt

  Read more about
 • Public

  Actie NU

  Om eerlijk te zijn is er eerst nog veel werk aan de winkel om Amsterdam…

  Read more about
 • Public

  Een toekomstverhaal: Amsterdam 2025

  De stad die voor iedereen (digitaal) toegankelijk, goed leefbaar en veilig…

  Read more about
 • Public

  Free beautiful spirit

  Verhalenvanger Sahand Sahebdivani in gesprek met Joekenel

  Read more about
 • Public

  7 toekomstdromen verbeeld

  Door Isa Grutter

  Read more about
 • Public

  Vrijstaat

  Verhaal door Goos Leeuwenstein, Architect

  Read more about
 • Public

  Knusheid

  Verhaal door Sarah

  Read more about
 • Public

  Non Hostile Places

  Verhaal door Annelena

  Read more about
 • Public

  Emancipatiemachine

  Verhaal door Anne

  Read more about
 • Public

  Ondernemingen in de buurt cureren

  Josefien van Poppel in gesprek met Sophie van Balen

  Read more about
 • Public

  Video-oproep van verhalenvanger Quico

  Quico Touw, 32 jaar, geboren en getogen Amsterdammer. Hart voor kunst…

  Read more about
 • Collection (16)

  Toekomst Zuid

  Public
  Read more about
 • Public

  Contact verstevigen

  Anastacia in gesprek met Lorienne

  Read more about
 • Public

  Baat bij leuke horeca

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Ravenna

  Read more about
 • Public

  Gelijkwaardigheid

  Gesprek door Henna

  Read more about
 • Public

  Huisvesting

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Omar

  Read more about
 • Public

  Uitgaansleven + gaybar!

  Het uitgaansleven mis ik, het zou leuk zijn als je je hele dag kan…

  Read more about
 • Public

  Leuke winkels

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Felicity

  Read more about
 • Public

  Ik ben niet veel in Zuidoost

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jurjen

  Read more about
 • Public

  Meer flexibiliteit gemeente bij innovatieve en nieuwe projecten

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Nina Karim van Oort

  Read more about
 • Public

  Wanneer gaan ze er iets mee doen?

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Sharon

  Read more about
 • Public

  Zoals een echte stad

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Christa

  Read more about
 • Public

  Geen wonder dat mensen hier wonen en niet leven

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jet

  Read more about
 • Public

  Kunnen we een betere versie van onszelf zijn?

  Dubbelinterview tussen Pedro Veldhuis en Aartie Mahesh

  Read more about
 • Public

  Echte gesprekken

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Rezah

  Read more about
 • Public

  Wooncoöperatie

  Gesprek door Helga Ormskirk

  Read more about
 • Public

  Bewuste ervaring

  Stadsdeeldirecteur Pilar Torres Barrera in gesprek met Monica Kyere Mensah

  Read more about
 • Public

  Parken

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jeffrey

  Read more about
 • Public

  Groente en vis

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Aldo

  Read more about
 • Public

  Van onze eilandjes af komen

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jacqueline

  Read more about
 • Public

  Conceptuele boulevard

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Charity

  Read more about
 • Public

  Jongerenhonk

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Elvis

  Read more about
 • Public

  Woningen met voorrang voor mensen uit Zuidoost

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Melanie

  Read more about
 • Public

  Kwaliteit van leven

  Helga Ormskirk in gesprek met Anastacia Reingoud-Sumter

  Read more about
 • Public

  Video-oproep van verhalenvanger Carmen Hogg

  Als creative producer, stijlantropoloog en dj werkt Carmen in Accra

  Read more about
 • Collection (23)

  Toekomst Zuidoost

  Public
  Read more about
 • Public

  In beeld: terugblik, wensen, benodigdheden

  Gesprek stadsdeeldirecteur Karima Arichi

  Read more about
 • Public

  In verbinding met onszelf en elkaar

  Stadsdeeldirecteur Karima Arichi in gesprek met Fatima Elatik

  Read more about
 • Public

  Plekken voor verbinding

  Verhalenvanger Sahand in gesprek met Panni Pintér

  Read more about
 • Public

  Rafelrandjes

  Verhalenvanger Sahand in gesprek met Elizabeth Venicz

  Read more about
 • Public

  Modern buurthuis

  Verhalenvanger Sahand Sahebdivani in gesprek met Alborz

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse zoetwaterdolfijn

  Verhaal door Ethel van Kesteren

  Read more about
 • Public

  Tot in haar hart verbonden met het groene buitengebied

  Verhaal door Ruisch

  Read more about
 • Public

  Guests instead of tourists

  Verhaal door Pleuntje van Vliet

  Read more about
 • Public

  Fluent Dutch

  Verhaal door Paolo

  Read more about
 • Public

  Geld gaat nu boven alles

  Verhaal door David Rothschild

  Read more about
 • Public

  Publieke wc's en straatverlichting

  Verhaal door Irena

  Read more about
 • Public

  City music

  Verhaal door Abriel

  Read more about
 • Public

  Let places such as Mezrab grow

  Verhaal door Tudor Bosinceanu

  Read more about
 • Public

  Designing tiles to interact

  Verhaal door Jacqueline

  Read more about
 • Public

  Straatkunst

  Verhaal door Varsha

  Read more about
 • Public

  Culinaire culturen

  Verhaal door Anastasios

  Read more about
 • Public

  In een rooskleurige bui

  Verhaal door Dineke

  Read more about
 • Public

  Ploeterplekken

  Verhaal door Janine Toussaint, Moving Arts Project

  Read more about
 • Public

  Regelmatige mini-lockdown

  Verhaal door Dunja Colman

  Read more about
 • Public

  Minder regels + publieke ruimtes

  Verhalenvanger Sahand in gesprek met Caecilia

  Read more about
 • Public

  Schuifdeur

  Verhaal door Vital van Looveren

  Read more about
 • Public

  Onderdak, theater en minder institutioneel racisme

  Verhaal door Shekoofeh

  Read more about
 • Public

  No space to just 'be'

  Verhaal door Chris Elyassi

  Read more about
 • Public

  Celebrate the diversity

  Verhaal door Phillip Melchers

  Read more about
 • Collection (24)

  Toekomst Oost

  Public
  Read more about
 • Public

  Luister naar muzikanten en de culturele sector

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Josefien van Poppel

  Read more about
 • Public

  Amsterdam is meer dan kaas, tulpen en red light district

  Verhalenvanger Gunifort Uwambaga in gesprek met Edward Leenders, Managing…

  Read more about
 • Public

  More flexibility in dealing with hospitality entrepreneurs

  Verhalenvanger Gunifort Uwambaga in gesprek met Simo Zbiri

  Read more about
 • Public

  Voortbestaan van leven op aarde hangt af van keuzes van nu

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Esther Jansen

  Read more about
 • Public

  Een huis in Centrum

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Minder discriminatie en racisme

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Geen mega stad

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  More green

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Gastronomical world player

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Student housing

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Radical solutions

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  A city with grit

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Inclusive not 'tolorant'

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  The most adaptable

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Meer aandacht en geld voor de Bijlmer

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Amsterdam voor Amsterdammers

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Absorbing change

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Groen, klimaatneutraal en toegankelijk

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Kick out zwarte piet

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Stad van de nacht

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Trots

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  More culture

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Behoud monumentale panden

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Fietsbrug

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Read more about
 • Public

  Stilte

  De droom van Mar

  Read more about
 • Public

  Paleis voor Volksvlijt

  Door Fred Luinstra

  Read more about
 • Public

  Welzijn en leefbaarheid

  Verhaal door Frank Wester, welzijnsfilosoof en gelukseconoom

  Read more about
 • Public

  Gelukkig zijn in Amsterdam

  V eel organisaties   hebben de coronacrisis aangegrepen om hun idealen…

  Read more about
 • Public

  Vrijheid door keuzes

  Verhaal door Taco de Ruiter

  Read more about
 • Public

  De Shift

  Verhaal door Mieke Welling

  Read more about
 • Collection (31)

  Toekomst Centrum

  Public
  Read more about
 • Public

  Idealistische instelling verscherpt door Corona

  Verhaal door Laurina

  Read more about
 • Public

  Minder “eigen hachje”

  Verhaal door Laurina

  Read more about
 • Public

  Jongeren verantwoordelijk maken voor eigen stukje stadsdeel

  Sophia Visbeek in gesprek met Serginho Stekkel

  Read more about
 • Public

  Transitie en balans tussen oud en nieuw

  Verhalenvanger Serginho Stekkel in gesprek met Gershwin Bonevacia

  Read more about
 • Public

  Ik droom waar ik woon

  Verhalenvanger Serginho Stekkel in gesprek met Ismay Dotinga

  Read more about
 • Public

  Niet alles hoeft tegen de vlakte

  Verhaal door Nicole Oosterveer

  Read more about
 • Public

  Groen

  Verhaal door Rebecca Weijnen