Editor

Redactie openresearch.amsterdam

 • Collection (6)

  Kwetsbaarheid & gelijke kansen

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Vormen van vertrouwen

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Betrouwbaarheid & rechtvaardigheid

  Public
  Read more about
 • Public

  Wanneer vertrouwen wij een AI chatbot?

  De COVID-19-pandemie versnelde de acceptatie en het gebruik van AI

  Read more about
 • Collection (2)

  Vertrouwen en technologie

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoe groepen Nederlanders het vertrouwen in nieuwsmedia en de overheid verloren

  Read more about
 • Public

  Vertrouwen in instituties in de context van de Groningen aardbevingen

  Vertrouwen in instituties speelt een belangrijke rol bij de acceptatie van…

  Read more about
 • Public

  Vertrouwen Werkt: over werken aan vertrouwen in organisaties (proefschrift)

  Read more about
 • Public

  Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire

  Een ethische analyse

  Read more about
 • Public

  Trust and trouble; Building interpersonal trust within organizations (dissertation)

  Read more about
 • Public

  Woorden zeggen meer dan cijfers

  Uiteenlopende betekenissen van (gebrek aan) politiek vertrouwen onder…

  Read more about
 • Public

  Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief

  Essaybundel bij de Staat van het Bestuur 2022

  Read more about
 • Public

  Leerlingen motiveren voor burgerschapsprojecten tijdens twee jaarlijks terugkerende projectweken

  Read more about
 • Public

  Sociaalwetenschappelijk redeneren over maatschappelijke problemen: definitie en niveaus

  Read more about
 • Public

  Toward a framework for assessing the quality of students’ social scientific reasoning

  Read more about
 • Collection (1)

  Onderwijs Research Dagen (ORD) 2023 - Kans op…

  Public
  Read more about
 • Public

  ORD 2023 - Abstractboek Kans op Balans

  Onderwijs Research Dagen 2023

  Read more about
 • Collection (3)

  Gelijke kansen en de economie

  Public
  Read more about
 • Public

  FRIS Supermarkt - een sociale supermarkt voor gezinnen in een financieel kwetsbare situatie

  Read more about
 • Public

  Special over ´Studiezalen´

  Extra onderwijs is meer dan onderwijs alleen

  Read more about
 • Public

  Over het Kenniscentrum Ongelijkheid

  Lees hier alles over de rol, het doel en de invulling van het Kenniscentrum

  Read more about
 • Public

  Met ervaringskennis betere integratie

  Road of Hope is een non-profitorganisatie in Amsterdam die vluchtelingen…

  Read more about
 • Collection (4)

  Vertrouwen en Amsterdams beleid

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Vertrouwen: Betrouwbaarheid van de overheid

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Vertrouwen: Kwetsbaarheid van de burger

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  Vertrouwen: tussen burger en overheid

  Public
  Read more about
 • Search query (704)

  Alle artikelen met keyword 'Onderwijs'

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Onderwijs

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  WOA - Gereedschapskisten

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  WOA - Lopende projecten

  Public
  Read more about
 • Public

  Licht op Buurtmoeders Moederskracht: het zichtbaar maken van de meerwaarde die Buurtmoeders Moederskracht levert aan hun gemeenschap

  Read more about
 • Collection (3)

  Wijkwerkplaats Amsterdam Nieuw-West

  Public
  Read more about
 • Public

  Strategische doorontwikkeling Social Pact

  Wijkwerkplaats Zuidoost

  Read more about
 • Public

  Beleid maken vanuit de grassroots

  Wijkwerkplaats Amsterdam Zuid-Oost

  Read more about
 • Public

  Project: Het Ongelijkheidsbeginsel

  Tussen Strafrecht en Stadsdeel.

  Read more about
 • Public

  Project: Het verkleinen van de opleidingskloof bij politieke participatie

  Read more about
 • Public

  Project: Vertrouwde zorg?

  Ongelijkheid in de zorg aan ouderen thuis in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Project: Memory Matters

  Digital design voor het maatschappelijk debat over het Nederlandse…

  Read more about
 • Public

  Project: Jongerennetwerken, ongelijkheid en agency

  De rol van identiteitsnetwerken bij maatschappelijke participatie en…

  Read more about
 • Collection (2)

  Wijkwerkplaatsen

  Public
  Read more about
 • Public

  Op zoek naar de sleutel: Hoe behouden we sleutelberoepen voor de stad?

  Read more about
 • Collection (1)

  Onderzoeksprogramma: Wie woont en werkt nog in de…

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Onderzoeksprogramma: de stad voor iedereen

  Public
  Read more about
 • Public

  Samen tegen een onzeker bestaan in de stad.

  Variaties in maatschappelijke initiatieven.

  Read more about
 • Public

  Een (on)zeker inkomen in de stad (Rapport Nibud)

  Inkomensondersteuning in een onzeker bestaan

  Read more about
 • Public

  ‘Onder de streep’: de bestedingsruimte van Amsterdammers met een onzeker bestaan

  Read more about
 • Collection (5)

  Een (on)zeker bestaan in de stad (Kenniscentrum…

  Public
  Read more about
 • Public

  Atlas van afgehaakt Nederland

  Over buitenstaanders en gevestigden

  Read more about
 • Public

  Het verhaal van oom Cees: hoe Nederland verstrikt raakte in bureaucratie

  Read more about
 • Public

  Betrokken bewoners en betrouwbare overheid

  Condities en competenties voor burgerkracht in de buurt

  Read more about
 • Public

  Gebruik van aanvullend onderwijs op basisschool niet ongelijk verdeeld

  Read more about
 • Public

  Format onderzoeksvoorstel

  Promotieregeling gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Format ondersteuningsbrief GMT

  Promotieregeling gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Format motivatiebrief

  Promotieregeling gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs door de jaren heen

  In A. Gielen, D. Webbink, & B. ter Weel (Eds.), Preadviezen voor de…

  Read more about
 • Collection (12)

  Catalog - Stuff (English)

  Public
  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 10 Personal Artefacts & Clothing

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 9 Games & Recreation

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 8 Communication & Exchange

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 7 Arms & Armour

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 6 Science & Technology

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 5 Food Processing & Consumption

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 4 Craft & Industry

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 3 Distribution & Transport

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 2 Interiors & Accessories

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 1 Buildings & Structures

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Chapter 0 Natural & Pre-Urban Environment

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Public

  STUFF - Foreword, Contents, Introduction and Catalog Guide

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Read more about
 • Collection (7)

  Hidden under the Amstel

  Public
  Read more about
 • Collection (12)

  Catalogus - SPUL

  Public
  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 10 Persoonlijke artefacten & kleding

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 9 Spel & recreatie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 8 Communicatie & overdracht

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 7 Wapens & bewapening

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 6 Wetenschap & technologie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 5 Voedselbereiding & consumptie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 4 Ambacht & industrie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 3 Distributie & transport

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 2 Interieurinrichting & -benodigdheden

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 1 Gebouwen & constructies

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - hoofdstuk 0 Natuurlijk en pre-urbaan landschap

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Public

  SPUL - Voorwoord, inhoudsopgave, inleiding en handleiding catalogus

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Read more about
 • Collection (4)

  Book - Hidden under the Amstel (English)

  Public
  Read more about
 • Public

  Hidden under the Amstel - Introduction III. The built city

  Some aspects of building history in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Hidden under the Amstel - Introduction II. The Nieuwe Brug and the Rokin

  Read more about
 • Public

  Hidden under the Amstel - Introduction I. Archeology on Damrak and Rokin

  Read more about
 • Public

  Hidden under the Amstel - table of contents and foreword

  Urban stories of Amsterdam told through archaeological finds from the…

  Read more about
 • Collection (4)

  Boek - Onder de Amstel (Nederlands)

  Public
  Read more about
 • Public

  Onder de Amstel - Inleiding III. De gebouwde stad

  Bouwhistorische achtergronden

  Read more about
 • Public

  Onder de Amstel - Inleiding II. De Nieuwe Brug en het Rokin

  Twee stedelijke biografieën

  Read more about
 • Public

  Onder de Amstel - Inleiding I. Archeologie op Damrak en Rokin

  Een materiële geschiedenis van Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Onder de Amstel - inhoudsopgave en voorwoord

  Stadsvertellingen over Amsterdam met archeologische vondsten van de Noord…

  Read more about
 • Public

  Sander en de brug

  Vijf voorstellen voor een eerlijker Nederland

  Read more about
 • Collection (1)

  Museums in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  NEMO Science Museum

  Public
  Read more about
 • Public

  Kansrijk? - Studium Generale over ongelijke kansen in Nederland

  Hoe kan het dat je geboorteplaats, het inkomen van je ouders en je…

  Read more about
 • Public

  De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

  CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt

  Read more about
 • Public

  Culture & Inequality Podcast

  How does culture feed into inequality? And the other way around? In…

  Read more about
 • Collection (9)

  Citizen Science: handbooks, tools & methodology

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  April is Global Citizen Science Month!

  Public
  Read more about
 • Public

  Political animal voices

  In this thesis, I develop a theory of political animal voices.
  The first…

  Read more about
 • Collection (22)

  Labs & Hubs (UvA)

  Public
  Read more about
 • Public

  People with a migration background suffer more often from post-covid syndrome

  Read more about
 • Public

  Vliegen na corona?

  De vliegintentie en houding ten opzichte van de luchtvaart van…

  Read more about
 • Public

  De paling is ook een Amsterdammer

  Milieusocioloog Darko Lagunas vroeg zich af wat wij als mens kunnen leren…

  Read more about
 • Public

  Hoeveel vliegt Nederland?

  Vliegen is populair. Er wordt steeds meer gevlogen door Nederlanders. Maar…

  Read more about
 • Public

  Een gids naar gelijke kansen

  Natascha Notten, sinds 1 januari 2020 lector Gezonde Samenleving bij het…

  Read more about
 • Public

  Verklaringen voor drie besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991

  Read more about
 • Public

  MSc scriptie: Kunsteducatie en de veelkoppige draak Kansenongelijkheid

  Read more about
 • Public

  Het Bouwdepot: een maandelijkse schenking voor thuisloze jongeren

  Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een…

  Read more about
 • Public

  Measuring aircraft noise around Schiphol

  In addition to sound, the experience is also measured

  Read more about
 • Public

  META: Microfiber Emissies van Textiel meten in Amsterdam

  How synthetic clothing affects microplastics in the environment

  Read more about
 • Public

  Combining Deep Learning and Location-Based Ranking for Large-Scale Archaeological Prospection of LiDAR Data from The Netherlands

  Read more about
 • Public

  The impact of attractiveness on job opportunities in Italy: a gender field experiment

  Read more about
 • Public

  Containertuintjes zorgen voor minder afval rondom ondergrondse containers

  Read more about
 • Public

  Counting walruses from space

  Walruses are facing the realities of the climate crisis and we need to…

  Read more about
 • Public

  Citizen social science in practice: the case of the Empty Houses Project

  Read more about
 • Public

  Citizen science in the social sciences and humanities: the power of interdisciplinarity

  Read more about
 • Public

  Archeology from your own computer?

  Everyone can participate in archaeological research in the citizen science…

  Read more about
 • Public

  Citizen Science Toolkit for Biodiversity Scientists

  The objective of this BiodivERsA toolkit is to inform scientists working…

  Read more about
 • Public

  Anna's tuin & ruigte: permacultuur, living lab en ontmoetingsplek

  Read more about
 • Public

  Citizen Science Starters Kit

  The starters kit exists of different modules:

  • Module I – Start to learn…

  Read more about
 • Public

  Citizen Science handbook for the water sector

  This handbook offers a new approach to Citizen Science (CS) projects

  Read more about
 • Public

  Choosing and Using Citizen Science

  A guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and…

  Read more about
 • Public

  Ten principles of citizen science

  European Citizen Science Association

  Read more about
 • Public

  Science Europe Briefing Paper - on Citizen Science

  Citizen science is a growing movement that enlists the public in…

  Read more about
 • Public

  Knowledge and strengths bundled - Citizen Science in the Netherlands

  Final report of the Citizen Science working group - National Open Science…

  Read more about
 • Public

  The sum of its parts: counts by citizen scientists

  Citizens throughout the Netherlands contribute to science. They do this by…

  Read more about
 • Public

  Living Planet Report Nederland 2023 - Kiezen voor natuurherstel

  Uit het nieuwste Living Planet Report Nederland 2023 -Kiezen voor…

  Read more about
 • Public

  Citizen science and gamification

  Gaming for health care

  Read more about
 • Public

  Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

  Read more about
 • Public

  Hoe ongelijk is Nederland? WRR-Verkenningen nr. 28

  Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische…

  Read more about
 • Public

  Welvaartstheoretisch is een hoog minimumloon ongewenst

  Het minimumloon gaat de komende jaren in Nederland fors omhoog, maar…

  Read more about
 • Public

  Meritocratie en Michael Young | Paradigma

  Politicoloog en socioloog Michael Young schreef in 1958 De opkomst van de…

  Read more about
 • Public

  Waarom schurken pech hebben en helden geluk

  Een nieuwe filosofie van de vrije wil

  Read more about
 • Public

  Een toolkit voor docenten en schoolleiders

  Om te bouwen aan gelijke kansen in de school

  Read more about
 • Collection (10)

  Denken en praten over gelijke kansen

  Public
  Read more about
 • Public

  Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?

  De meritocratie gold lange tijd als belofte voor een meer open en gelijke…

  Read more about
 • Collection (3)

  Gelijke kansen in de (bèta)wetenschappen

  Public
  Read more about
 • Public

  Podcast - Ieder Talent Telt

  Kansenongelijkheid kent vele verschillende gedaantes. Daarom keert Allard…

  Read more about
 • Public

  Benoem opleidingen gewoon bij hun naam

  Is het je ook opgevallen? Steeds vaker wordt ‘laag-hoog opgeleid’…

  Read more about
 • Public

  Recycling rain in Amsterdam

  With the changing climate, a balanced relationship between water resources…

  Read more about
 • Public

  Gezondheidsachterstanden aanpakken bij de bron: minder leefstijl, meer bestaanszekerheid

  Read more about
 • Public

  NEMO Kennislink

  NEMO Kennislink volgt wetenschappers in hun zoektocht naar antwoorden op…

  Read more about
 • Collection (12)

  Sustainable handbooks for Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Video: Presentations on Digital Urban Citizenship

  Digitalisation is changing the way how we define and organize our society

  Read more about
 • Public

  Thematische afbakening, kader en werkwijze

  Thematische afbakening
  ‘Zelfverantwoordelijk leren’ is uit overleg tussen…

  Read more about
 • Collection (11)

  Energy Lab Zuidoost

  Public
  Read more about
 • Public

  Toolbox Gelijke kansen naar de toekomst

  Module 2: Voorbereiding op de arbeidsmarkt

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te…

  Read more about
 • Public

  De wereld is er al: inclusie door wereldburgerschap

  Bijzondere leerstoel voor wereldburgerschap en tweetalig onderwijs

  Read more about
 • Public

  Wat de politiek kan doen aan kansenongelijkheid volgens socioloog Thijs Bol

  Read more about
 • Public

  Een kansberekening loslaten op je liefdesleven

  Wat is jouw slagingskans op Tinder?

  Read more about
 • Public

  MSc scriptie: Film als grote gelijkmaker

  Kan film bijdragen aan effectief leren in het PO en daarmee…

  Read more about
 • Public

  Metacognitie een vast onderdeel maken van het curriculum

  ALASCA

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar de ervaring van de schoolcultuur op individueel, relationeel en systemisch niveau

  Read more about
 • Public

  (On-)bewuste beïnvloeding bij profielkeuzes in het voortgezet onderwijs

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar weerbaarheidsvaardigheden om bestand te zijn tegen klasgenoten die de leerling van het werk afhouden

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar factoren die onderwijsprestaties beïnvloeden

  Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar begeleidingsstructuur en -methodiek binnen een hybride leeromgeving

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar zelfsturend leren bij leerlingen

  Spinoza Lyceum

  Read more about
 • Collection (7)

  Kansengelijkheid en diversiteit (2021-22)

  Public
  Read more about
 • Public

  Ontwerponderzoek gericht op een vraaggestuurd leerlingmentoraat in de havo bovenbouw van het MSA

  Read more about
 • Public

  Factoren die het tot-stand-komen van de bovengemiddeld lage examenopbrengsten van studenten bij externe examens bepalen

  Read more about
 • Public

  Criteria voor kwaliteit online onderwijs

  Mode & Jean school, ROC van Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Hiphop Position Paper door het LKCA

  Benut kansen van hiphop en urban culture voor talentontwikkeling en…

  Read more about
 • Public

  MSc scriptie: Gentrificatie en sociale schokken

  Een onderzoek naar het effect van corporatieverkoop op sociale samenhang…

  Read more about
 • Public

  Paint the town...

  Is a lick of new paint all that’s needed to change our cities for the…

  Read more about
 • Public

  Didactief Special: Een leven lang leren

  In Didactief, juni 2021 zat een special over de Werkplaats…

  Read more about
 • Public

  Vrouw in de bouw - de eerste vrouwelijke afgestudeerde architecten in Nederland

  Read more about
 • Collection (3)

  Gelijke kansen in de gebouwde omgeving

  Public
  Read more about
 • Public

  Diversity in Bureaucracy - Judith de Leeuw

  Mural op het Kleine-Gartmanplantsoen, Amsterdam-Centrum

  Read more about
 • Public

  "Our results highlight how sex-specific traits can drive disparity in mortality rates"

  Read more about
 • Public

  Kansengelijkheid in het onderwijs: praktijkverhalen van vijf Amsterdamse scholen

  Read more about
 • Public

  Dierenwelzijn in de veehouderij

  Helder denken over dierenwelzijn in de veehouderij

  Read more about
 • Public

  Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

  De intentie tot deelname, de deelname aan de selectie en de uitslag in…

  Read more about
 • Public

  Inspectierapport: "Selectie: meer dan cijfers alleen"

  Decentrale selectie bij bachelor- en masteropleidingen in het bekostigd…

  Read more about
 • Public

  How can the electrification of boating be feasible?

  The city of Amsterdam aims to improve air quality and one of their…

  Read more about
 • Public

  Inzet van intelligente technologie

  Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen…

  Read more about
 • Public

  Sustainable lifestyle in Gaasperdam

  The issue of climate change can be defined as a “wicked problem”. It means…

  Read more about
 • Public

  Is classroom diversity related to citizenship competences of ethnic minority and majority students?

  Read more about
 • Public

  MSc thesis - Masculinities in public space

  Reshape heteronormative public spaces to facilitate legitimacy for diverse…

  Read more about
 • Public

  Inequalities in democratic outcomes among young citizens

  The role of access to and participation in democratic activities in…

  Read more about
 • Public

  Practicing voice: student voice experiences, democratic school culture and students’ attitudes towards voice

  Read more about
 • Public

  Praktijkillustratie - Een Werkplaatsleerteam in de praktijk

  Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam doen 11 leerteams…

  Read more about
 • Public

  Praktijkillustratie - Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

  Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
  Binnen de pilot Werkplaatsen…

  Read more about
 • Collection (6)

  Pilot werkplaats diversiteit

  Public
  Read more about
 • Public

  Welke attitudes met betrekking tot de vijf dimensies van multicultureel onderwijs tonen leerkrachten in het primair onderwijs?

  Read more about
 • Public

  Video - Funds of knowledge in de praktijk

  Deze video gaat over over 'funds of knowledge'. Leerkrachten Ditte Bosch…

  Read more about
 • Public

  BSc scriptie - Het benutten van meertaligheid in de klas: uitdagingen en kansen op een basisschool in Amsterdam Zuidoost

  Read more about
 • Public

  BSc scriptie - Een jongen is geen meisje?

  Een onderzoek naar het verschil in de perceptie van leerkrachtgedrag

  Read more about
 • Public

  Theoretisch kader - Diversiteit in de klas leren benutten

  Hieronder leest u het theoretisch kader wat hoort bij het project…

  Read more about
 • Public

  De projecten op de werkvloer - Diversiteit in de klas leren benutten

  Hieronder meer info over de wijze waarop de deelnemende scholen het…

  Read more about
 • Public

  Theoretisch kader - Samenwerking in het opleiden van leraren

  Voor toekomstige leraren is het belangrijk om theorie met praktijk…

  Read more about
 • Public

  Richtlijn kwaliteitscriteria voor artikelen

  Richtlijnen voor het schrijven en opmaken van openresearch artikelen voor…

  Read more about
 • Public

  Drie jaar Werkplaats Diversiteit

  Vanuit een reeds bestaande samenwerking tussen schoolbesturen, opleidingen…

  Read more about
 • Public

  WOA visie 'recht doen aan diversiteit'

  Diversiteit is een gegeven. Recht doen aan diversiteit lijkt zo…

  Read more about
 • Public

  Theoretisch kader - Diversiteit

  Bij de start van het project is een theoretisch kader ontwikkeld, dat in…

  Read more about
 • Collection (6)

  Provinciale Staten- & Waterschapsverkiezingen

  Public
  Read more about
 • Collection (23)

  Verkiezingsprogramma's partijen Provincie Noord

  Public
  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Volt - Provinciale Staten NH

  We kunnen niet wachten!

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Pirartenpartij - Provinciale Staten NH

  De mens centraal, niet het systeem

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma OP-NH - Provinciale Staten NH

  Provinciaal, met de kracht van Lokaal

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma NL met een Plan SVP - Provinciale Staten NH

  Dé partij van Samenwerkende Vrije Partijen

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma JEZUS LEEFT - Provinciale Staten NH

  Hieronder treft u een link naar het verkiezingsprogramma (2023 - 2027) van…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma DENK - Provinciale Staten NH

  Voor iedereen

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CODE ORANJE - Provinciale Staten NH

  Missie Code Oranje: De Provincie Dichtbij

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Belang van Nederland - Provinciale Staten NH

  Hier vindt u het verkizingsprogramma (2023-2027) van BVNL voor de…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma BBB - Provinciale Staten NH

  De stem van en voor Noord-Holland

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma 50PLUS - Provinciale Staten NH

  Hier vindt u het verkiezingsprogramma (2023-2027) van 50PLUS voor de…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Namens Noord-Hollanders - Provinciale Staten NH

  Toegankelijk Noord-Holland

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Provinciale Staten NH

  Ruimte voor elkaar in Noord Holland

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma SP - Provinciale Staten NH

  Voor een gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma PVV - Provinciale Staten NH

  Tijd voor Verandering!

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma FvD - Provinciale Staten NH

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma van FVD voor de Provinciale…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma PvdD - Provinciale Staten NH

  Je kunt nu nog kiezen!

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CDA - Provinciale Staten NH

  Minder Ik, Meer Wij

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Ja21 - Provinciale Staten NH

  Het moet echt anders

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma PvdA - Provinciale Staten NH

  Samen werken aan een zekere toekomst

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma D66 - Provinciale Staten NH

  Ruimte voor een volgende generatie

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma VVD - Provinciale Staten NH

  Met realisme en optimisme vooruit!

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma GroenLinks - Provinciale Staten NH

  Verder voor Verandering

  Read more about
 • Collection (2)

  Verkiezingsprogramma's Provinciale Staten

  Public
  Read more about
 • Collection (30)

  Natuur & Milieu (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (18)

  Klimaat & Energie (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (15)

  Wegen & OV-netwerk (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (23)

  Ruimtelijke Ordening (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (32)

  Regionale Economie (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Public

  BSc scriptie - Welbevinden van leerlingen op de basisschool en ervaring met Funds of Identity in de klas

  Read more about
 • Public

  Taal is Kansrijk: het benutten van meertaligheid in het onderwijs

  Lezing van Haytske Zijlstra en Joana Duarte

  Read more about
 • Public

  The learning lives of digital youth—beyond the formal and informal

  The main objective of the paper is to present an outline for an approach…

  Read more about
 • Public

  A Synthesis of Funds of Identity Research: Purposes, Tools, Pedagogical Approaches, and Outcomes

  Read more about
 • Public

  At the boundary of school: Continuity and discontinuity in learning across contexts

  Read more about
 • Public

  Fundskaarten - Werken met buitenschoolse kennisbronnen

  Als leerkracht wil je graag aansluiten bij de interesses van je leerlingen…

  Read more about
 • Public

  Handreiking - Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

  Handreiking voor leraren

  Read more about
 • Public

  Dit is Dall-E

  Afbeeldingen laten genereren door kunstmatige intelligentie? Dat kan!

  Read more about
 • Public

  Contemporary inequality

  The post-industrial class structure based on four types of capital

  Read more about
 • Public

  Infographic - Eigentijdse ongelijkheid (SCP)

  Aanzienlijke verschillen tussen sociale klassen in Nederland

  Read more about
 • Collection (5)

  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over…

  Public
  Read more about
 • Public

  Is ChatGPT veilig?

  Maar ongeacht de voordelen die ChatGPT biedt, zijn er nog steeds enkele…

  Read more about
 • Public

  Regulating ChatGPT and other Large Generative AI Models

  Working Paper

  Read more about
 • Public

  De eerste motie volledig geschreven door AI is reeds ingediend

  Door Dekker Abdulaziz en van Meenen van D66

  Read more about
 • Public

  Understanding the Potential benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning

  Read more about
 • Public

  ChatGPT is fun, but not an author

  Many concerns relate to how ChatGPT will change education. It certainly…

  Read more about
 • Public

  Dit is ChatGPT

  Een simpele explainer

  Read more about
 • Public

  How to Use ChatGPT and Still Be a Good Person

  It’s a turning point for artificial intelligence, and we need to take…

  Read more about
 • Public

  ChatGPT en de ethiek van implementatie en openbaarmaking

  OpenAI heeft studenten en docenten niet als belanghebbenden beschouwd toen…

  Read more about
 • Collection (6)

  Ethiek en veiligheid van ChatGPT

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  ChatGPT, AI en beleid

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoe kan chatGPT worden ingezet in jouw werk als innovator, ontwerper, strateeg of ondernemer?

  Read more about
 • Public

  ChatGPT onder de motorkap: hoe werkt het nou echt?

  In het artikel "What is ChatGPT Doing, and Why Does It Work?" van Stephen…

  Read more about
 • Collection (6)

  Inleiding tot kunstmatige intelligentie en ChatGPT

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  ChatGPT en Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoe gaan Amsterdamse kennisinstellingen om met chatGPT?

  Zowel de UvA, HvA als de VU hebben al richtlijnen opgesteld voor de omgang…

  Read more about
 • Collection (10)

  Chat GPT in kennisinstellingen

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoe vindt ChatGPT dat docenten moeten omgaan met ChatGPT in het onderwijs?

  Read more about
 • Public

  ChatGPT in de wetenschap: 5 aandachtspunten

  ‘Dit artikel is zonder hulp van ChatGPT geschreven’

  Read more about
 • Public

  How to cite AI generated text and images?

  Generative AI tools like ChatGPT cannot accurately cite their own sources.

  Read more about
 • Public

  Infographic - Wat doet een provincie?

  In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We…

  Read more about
 • Public

  Infographic: Wat doet een waterschap?

  In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat…

  Read more about
 • Public

  Wie bestuurt het waterschap?

  Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren

  Read more about
 • Collection (6)

  Public
  Read more about
 • Public

  How to improve water quality and biodiversity in Amsterdam's canals

  Read more about
 • Public

  The University’s Guide to Local Food

  Infograpic - Computational Social Science

  Read more about
 • Public

  Rainproof Amsterdam - Combating climate change one roof at a time!

  Infograpic - Computational Social Science

  Read more about
 • Collection (5)

  Verkiezingsprogramma's Waterschappen van Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Ondernemend Water (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft meer informatie over Ondernemend Water voor het waterschap…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma JA21 (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van JA21 voor het…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma GOUD (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van GOUD voor het…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingspamflet ChristenUnie-SGP Rijnland (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u het verkiezingspamflet 2023 van ChristenUnie-SGP…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van Water…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma PvdA (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Rijnland…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma VVD (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u een link naar het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CDA (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van het CDA voor…

  Read more about
 • Public

  50PLUS (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u een link naar de speerpunten van 50PLUS voor het…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma BoerBurgerBeweging (Waterschap Rijnland)

  Hieronder treft u een link naar het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van…

  Read more about
 • Collection (13)

  HH van Rijnland - Verkiezingsprogramma's…

  Public
  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma BBB (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u een link naar het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 BBB…

  Read more about
 • Public

  Nederland met een PLAN (S.V.P.) (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u een link naar het programma van Nederland met een PLAN…

  Read more about
 • Public

  Actief voor Water (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u een link naar het programma 2023 - 2027 van de partij…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma De Groenen - Piraten (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma van De Groenen en de…

  Read more about
 • Public

  De Vrije Lijst (Waterschap NNHK)

  Hieronder treft u meer informatie over De Vrije Lijst voor de…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Christen Unie (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van de Christen…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Boeren Burgers Waterbelang (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van Boeren Burgers…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma 50PLUS (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van 50PLUS voor de…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CDA (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van het CDA voor…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van Water…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma PvdA (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van de PvdA voor…

  Read more about
 • Public

  Waterplatform Groen, Water & Land (Waterschap HHNK)

  Hieronder treft u meer informatie over het waterplatform Groen, Water en…

  Read more about
 • Collection (16)

  HHNK - Verkiezingsprogramma's deelnemende partijen

  Public
  Read more about
 • Public

  De Republikeinse Politieke Partij

  Hieronder treft u een link naar de pagina van De Republikeinse Politieke…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma BoerBurgerBeweging BBB (Waterschap AGV)

  Hieronder treft u een link naar het verkiezingsprogramma 2023 - 2027 van…

  Read more about
 • Public

  Belang van Nederland BVNL (Waterschappen AGV, HHNK & Rijnland)

  Position paper Waterschapsverkiezingen 2023

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma AWP (Waterschappen AGV, NNHK & Rijnland)

  Hieronder treft u het landelijke AWP Verkiezingsprogramma voor provincies…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma ChristenUnie (Waterschap AGV)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023-2027 van de ChristenUnie…

  Read more about
 • Public

  50PLUS (Waterschap AGV)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma van 50PLUS voor het waterschap…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma De Groenen (Waterschap AGV)

  Hieronder treft u het partijprogramma van De Groenen 2023 - 2027 van De…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CDA (Waterschap AGV)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma van het CDA voor de…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk (gesteund door o.a. Groenlinks/D66/Volt) (Waterschap AGV)

  Read more about
 • Public

  BSc Thesis - De bouw van circulaire gevels bevorderen middels het verbintenissenrecht

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid (Waterschap AGV)

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma 2023-2027 van de PvdA voor het…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren (Waterschappen AGV, NNHK & Rijnland)

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma VVD (Waterschap HHNK & AGV)

  Hier vindt u het verkiezingsprogramma VVD voor de Noord-Hollandse…

  Read more about
 • Collection (12)

  AGV - Verkiezingsprogramma's deelnemende partijen

  Public
  Read more about
 • Public

  BSc Thesis: De totstandkoming van besluiten binnen de milieuzones van de gemeente Amsterdam met behulp van algoritmes

  Read more about
 • Public

  3D - Amsterdam

  3D Amsterdam is growing into a platform on which more and more information…

  Read more about
 • Public

  Maps.amsterdam.nl

  This website contains a large number of interactive theme maps and open…

  Read more about
 • Public

  Data.amsterdam.nl

  Within the map you can search on the data of BAG, BRK and the Trade…

  Read more about
 • Public

  Folkwin Emaar over Driebit en openresearch.amsterdam

  Folkwin Emaar is directeur van Creatief digitaal bureau Driebit, dat vanaf…

  Read more about
 • Public

  Loetie Kruger over de ontwikkeling, doorontwikkeling en het beheer van openresearch.amsterdam

  Read more about
 • Collection (5)

  Waternet Jaarverslagen Onderzoek & Innovatie

  Public
  Read more about
 • Public

  Factsheet People of Amsterdam with an uncertain existence in 10 figures

  Read more about
 • Collection (6)

  Five essays on citizenship and democratization

  Public
  Read more about
 • Public

  MA Thesis - Governing the urban data commons

  By Caspar Kleiner

  Read more about
 • Public

  Design for the value of presence

  This chapter elaborates on design for the value of presence. As digital…

  Read more about
 • Public

  Werken aan meer vertrouwen tussen Amsterdammers en de gemeente

  Raadsinformatiebrief

  Read more about
 • Collection (7)

  Dossier: Circular Economy

  Public
  Read more about
 • Collection (14)

  Circulair Inkopen en Aanbesteden

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Circulair Internationaal

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Amsterdam - Circulaire Stad

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Circulair in Kennisinstellingen

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Circulaire tools voor ontwerp en ontwikkeling

  Public
  Read more about
 • Collection (12)

  Circulair in de Gemeenteraad

  Public
  Read more about
 • Public

  Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 (Samenvatting)

  Planbureau voor de Leefomgeving

  Read more about
 • Public

  Economic Crisis and Migration

  This article develops a perspective on African migrant integration

  Read more about
 • Public

  Rethinking belonging in the Era of Social Media: Migration and Presence

  Read more about
 • Public

  Back to Basics: Stateless Women and Children in Greece

  European societies are effectively witnessing a growing refugee crisis in…

  Read more about
 • Public

  Integration: a hot button issue. Contextualising Multiculturalism and Integration in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Single sign-on: connection, security and governance

  About the project and it's participants

  Read more about
 • Collection (2)

  Security, governance and management

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  I'm here for the first time

  Public
  Read more about
 • Public

  Welcome to openresearch!

  With a few clicks you have access to the knowledge and research network of…

  Read more about
 • Public

  Log in for stakeholders

  Login remains the same

  Read more about
 • Public

  Login for employees of Inholland, de AHK and Gerrit Rietveld Academy

  Login in remains the same, as for now

  Read more about
 • Public

  Login for employees of theUvA, VU and HvA (AUAS)

  Use the login credentials of your knowledge institute

  Read more about
 • Public

  About SURF

  SURF is the cooperative association of Dutch educational and research…

  Read more about
 • Public

  Login for employees of the municipality of Amsterdam

  Use your ADW-credentials

  Read more about
 • Collection (5)

  What does this mean for me?

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Our login has been renewed!

  Public
  Read more about
 • Public

  The new way to login

  From now on you can easily log in to openresearch thanks to single sign-on

  Read more about
 • Public

  COVID-19 Point Blank: Language, Migration, and the Pandemic as a Political Issue

  Read more about
 • Collection (8)

  Mariangela Veikou - Citizenship in the Digital…

  Public
  Read more about
 • Public

  Migration, Asylum and Solidarity: Sorry, is that a euphemism?

  This blog brings together perspectives of race and the politics of…

  Read more about
 • Public

  Strategie Innovatiedistricten Amsterdam (Concept)

  Voor meer impact van kennis

  Read more about
 • Public

  The Knowledge Hub- UvA Green Office

  The Knowledge Hub is an interactive online platform centred around two key…

  Read more about
 • Public

  Startup Village @ Science Park (UvA)

  The Hub for AI and Quantum - From Science to Business

  Read more about
 • Public

  Intelligent robotics lab (UvA)

  Making robots smarter

  Read more about
 • Public

  Conservation and Restoration Labs (UvA)

  In the Conservation and Restoration Labs, students and researchers study…

  Read more about
 • Public

  Speech Lab (UvA)

  Experiments in the Speech Lab allow researchers to answer questions about…

  Read more about
 • Public

  Music Lab (UvA)

  The Amsterdam Music Lab (AML) connects music science to the outside world…

  Read more about
 • Public

  The Digital Methods Initiative (DMI) (UvA)

  One of Europe's leading Internet Studies research groups focuses on…

  Read more about
 • Public

  SignLab Amsterdam (UvA)

  SignLab Amsterdam is a cross-faculty research lab at the University of…

  Read more about
 • Public

  4D Research Lab (4DRL) (UvA)

  Digitising Visual Memories in Architecture and Cityscapes

  Read more about
 • Public

  Creative Amsterdam - An E-Humanities perspective (CREATE) (UvA)

  CREATE integrates research on historical cultural industries and research…

  Read more about
 • Collection (7)

  Humanities Hub (UvA)

  Public
  Read more about
 • Public

  MA - Thesis: Inlijving van de Brettenzone tussen 1988-2015

  Door Fieke de Groot

  Read more about
 • Public

  Stichting de brug

  Stichting de brug is een plek die ontmoetingen voor mensen in de buurt…

  Read more about
 • Collection (14)

  Wij Zijn Ritme (podcast)

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Dieren in de stad

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Stokstaartjes - wetenschapspodcast voor kinderen

  Public
  Read more about
 • Public

  Waarom heeft Saturnus ringen?

  Welkom bij Stokstaartjes! Een podcast voor nieuwsgierige kinderen over…

  Read more about
 • Public

  Hoe oud is de zon?

  Welkom bij Stokstaartjes! Een podcast voor nieuwsgierige kinderen over…

  Read more about
 • Public

  Wat gebeurt er aan de achterkant van de maan?

  Welkom bij Stokstaartjes! Een podcast voor nieuwsgierige kinderen over…

  Read more about
 • Public

  Hoe klinkt een piano op Mars?

  Welkom bij Stokstaartjes! Een podcast voor nieuwsgierige kinderen over…

  Read more about
 • Public

  Het burgerschap van de ongedocumenteerde burger

  Essay van Markha Valenta

  Read more about
 • Public

  Data intermediary

  Data intermediaries serve as a mediator between those who wish to make…

  Read more about
 • Public

  Aandacht voor diversiteit binnen het Amsterdamse onderwijs

  Essay van Anke Munniksma

  Read more about
 • Public

  Burgerschap als Amsterdammerschap

  Essay van Tamar de Waal

  Read more about
 • Public

  Burgerparticipatie slechts voor de bühne? Een oproep tot het politieke gesprek

  Read more about
 • Public

  Documentaire - Amstel. De spiegel van de stad

  Voor de documentaire Amstel: Spiegel van de Stad volgde AT5 15 jaar lang…

  Read more about
 • Public

  Video Amsterdam Stuff - artistieke impressie

  Onderstaande video is gemaakt bij de catalogus SPUL. In de video reist…

  Read more about
 • Public

  Rights and access on Openresearch

  As participant/'deelnemer' on openresearch, you have access to the 'pink'…

  Read more about
 • Collection (5)

  Public
  Read more about
 • Collection (19)

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Public
  Read more about
 • Public

  Mayor's Manual Podcast: Digital Human Rights - Masterplan voor de Digitale Leefomgeving

  Read more about
 • Public

  Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium

  Read more about
 • Public

  Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation

  Read more about
 • Public

  Data protection and tech startups: The need for attention, support, and scrutiny

  Read more about
 • Public

  Practical fundamental rights impact assessments

  The European Union’s General Data Protection Regulation tasks…

  Read more about
 • Collection (8)

  Heleen Janssen - Enabling the sharing of company…

  Public
  Read more about
 • Public

  Maintaining trust in a technologized public sector

  Emerging technologies permeate and potentially disrupt a wide spectrum of…

  Read more about
 • Public

  Personal information management systems: a user-centric privacy utopia?

  Read more about
 • Public

  Intermediating data rights exercises: the role of legal mandates

  - Data subject rights constitute critical tools for empowerment in the…

  Read more about
 • Public

  De week van de digitale mensenrechten

  In de week van Digital Rights Day vinden er in de hele stad activiteiten…

  Read more about
 • Public

  SOS Climate Waterfront 2018-2023

  Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for…

  Read more about
 • Public

  Historisch hout in Amsterdamse monumenten II

  Dendrochronologie – houthandel – toepassing (supplement)

  Read more about
 • Public

  2. Verslag leermiddag: De rol van grenswerken

  Eén van de centrale inzichten van de eerste leermiddag was dat opschalen…

  Read more about
 • Public

  2. Literatuuroverzicht: De rol van grenswerken

  Eén van de centrale inzichten van de eerste leermiddag was dat opschalen…

  Read more about
 • Collection (8)

  Leermiddagen CDKM - Op naar de volgende fase

  Public
  Read more about
 • Public

  4. Slides presentatie: Netwerken met energie

  Hoe ontwikkel en benut je een energiek netwerk om duurzame veranderingen…

  Read more about
 • Public

  4. Literatuuroverzicht: Levend(e) netwerken met energie

  Hoe ontwikkel en benut je een energiek netwerk om duurzame veranderingen…

  Read more about
 • Public

  3. Slides presentatie: Institutionaliseren kun je leren

  Wie het heeft over opschalen, heeft het ook over instituties. In de City…

  Read more about
 • Public

  3. Literatuuroverzicht: Institutionaliseren kun je leren. Maar hoe?

  Wie het heeft over opschalen, heeft het ook over instituties. In de City…

  Read more about
 • Public

  1. Verslag leermiddag: Hoe kan de CDKM doorontwikkelen?

  Op 17 februari vond de eerste van vier leermiddagen plaats over opschaling…

  Read more about
 • Public

  Digital Production Research Group (HvA)

  Research and education at the Robot Lab

  Read more about
 • Collection (4)

  Visueel onderzoek Food for Thought

  Public
  Read more about
 • Public

  VPRO Tegenlicht: De Voedsel BV

  Tegenlicht: Kadir van Lohuizen

  Read more about
 • Public

  Met een camera de hele voedselketen langs: ‘Het landschap polariseerde voor mijn ogen'

  Read more about
 • Public

  Onderzoeksvoorstel / Research proposal - Mariangela Veikou

  Citizenship in the Digital Condition: Between Techno-colonialism and…

  Read more about
 • Collection (3)

  Markha Valenta - The Citizenship of the Non

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoeksvoorstel - Markha Valenta

  The Citizenship of the Non-Citizen

  Read more about
 • Public

  Strategic Plan 2022 - 2027 (CWI)

  'Laying foundations for the digital society'

  Read more about
 • Public

  Aflevering: Ongelijkheid en democratie

  Onderdeel van driedelige reeks 'Ongelijkheid' - SPUI25 & FMG

  Read more about
 • Public

  Aflevering: Ongelijkheid op de woningmarkt

  Onderdeel van driedelige reeks 'Ongelijkheid' - SPUI25 & FMG

  Read more about
 • Public

  Dashboard Ongelijkheid in Amsterdam

  Op 24 oktober 2022 presenteerde het Kenniscentrum Ongelijkheid het…

  Read more about
 • Public

  VerDuS

  VerDuS is hét knooppunt van kennis voor duurzame steden

  Read more about
 • Collection (2)

  The Young Academy (KNAW)

  Public
  Read more about
 • Public

  Sarphati Amsterdam Jaarverslag 2021

  In Sarphati Amsterdam bundelen de Gemeente Amsterdam en de…

  Read more about
 • Public

  The Arcadis Sustainable Cities Index 2022

  In our 5th edition of the Arcadis Sustainable Cities Index, we examine…

  Read more about
 • Public

  EU-barometer 2022 (CvdR)

  Wordt op 11 oktober gepresenteerd!

  Read more about
 • Collection (3)

  Staat van de Regio's en Steden in de EU (CvdR)

  Public
  Read more about
 • Public

  EU-Barometer 2021 (CvdR)

  Anderhalf jaar na het uitbreken van de pandemie richten regio’s en steden…

  Read more about
 • Public

  EU-Barometer 2020 (CvdR)

  In deze eerste editie, die op 12 oktober 2020 werd gepubliceerd, ligt de…

  Read more about
 • Public

  How the paradigm of city science contributes to climate resilience

  12 October 04:30 - 06:00 - In partnership with the City of Amsterdam

  Read more about
 • Collection (6)

  European Week of Regions and Cities

  Public
  Read more about
 • Public

  Programme EU Week of Regions & Cities (2022)

  From 10 October till 13 October

  Read more about
 • Collection (6)

  Welkom thuis in de stad van morgen

  Public
  Read more about
 • Public

  On camera - Pocket guide to surveillance in the urban habitat

  Er zijn gidsen voor vogels, planten en bloemen, maar nog niet voor de…

  Read more about
 • Public

  15 jaar Amsterdamse Architectuurprijs

  Al vijftien jaar organiseert Arcam jaarlijks de Amsterdamse…

  Read more about
 • Public

  De groene architectuurgids van Amsterdam 2000-2025

  De groene architectuurgids van Amsterdam bevat de groenste gebouwen van…

  Read more about
 • Public

  De kracht van het collectief - Wooncoöperaties in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam wil dat in 2040 10% van de Amsterdamse…

  Read more about
 • Public

  Sprong over het IJ - De betekenis van bruggen voor Amsterdammers

  Bruggen over het IJ zijn al bijna tweehonderd jaar een terugkerend…

  Read more about
 • Public

  Sluisbuurt in uitvoering - Een kritische dialoog

  Voor de ontwikkeling van de Sluisbuurt zijn hoge ambities geformuleerd op…

  Read more about
 • Public

  Events hosted by the AI, Media and Democracy Lab

  Recordings of the presentations and conversations

  Read more about
 • Collection (4)

  AI, Media and Democracy Lab

  Public
  Read more about
 • Public

  Projects of the AI, Media and Democracy Lab

  The AI, Media and Democracy Lab has various projects. In this article you…

  Read more about
 • Public

  MA Thesis - De Wallenkwestie - Stadshistorisch onderzoek naar de Amsterdamse kadeonderhoudsverplichting

  Read more about
 • Collection (6)

  Sustainable Development Goals

  Public
  Read more about
 • Public

  Nederland Ontwikkelt Duurzaam 2022

  Sixth National SDG-report

  Read more about
 • Public

  Netherlands' Voluntary National Review on the Sustainable Development Goals 2022

  Read more about
 • Collection (4)

  SDG's and the Nederlands

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  SDG's and Europe

  Public
  Read more about
 • Public

  EU Factsheet - Delivering on the UN 2030 Agenda

  Sustainable Development in Europe and the World

  Read more about
 • Public

  EU Factsheet - Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals

  A comprehensive approach

  Read more about
 • Public

  Towards a Sustainable Europe by 2020

  Reflection Paper

  Read more about
 • Public

  SDG's and Europe

  In 2015, the member states of United Nations presented the 2030 Agenda for…

  Read more about
 • Public

  Monitor of Well-being & the Sustainable Development Goals 2022

  Every year, Statistics Netherlands (CBS) publishes the Monitor of Well

  Read more about
 • Public

  Report: Implementation of the SDG's in Amsterdam

  Implementation of the UN Sustainable Development Goals - Voluntary Local…

  Read more about
 • Public

  Video: SDG's and the United Nations

  In 2015, the member states of de United Nations adopted an agenda that…

  Read more about
 • Collection (49)

  Sources from the Amsterdam region

  Public
  Read more about
 • Public

  VU StartHub voor ondernemers (in spé)

  De opening van een bruisende startup gemeenschap op de VU Campus

  Read more about
 • Public

  LAB42 (UvA)

  Samenwerken aan de vragen van morgen @ Science Park

  Read more about
 • Public

  Human Centred Design Toolkit (UvA)

  Speciaal ontworpen door Amsterdam Law Hub

  Read more about
 • Collection (2)

  Amsterdam Law Hub (UvA)

  Public
  Read more about
 • Public

  Impact report 2021 Amsterdam Law Hub (UvA)

  Het maken van impact staat hoog op de agenda bij de Amsterdam Law Hub.

  Read more about
 • Collection (5)

  Public Space Management and City Districts

  Public
  Read more about
 • Public

  Bsc Thesis - Private Acts - Public Settings. The current state of cruising at Park de Oeverlanden

  Read more about
 • Collection (8)

  Students & Research in the city

  Public
  Read more about
 • Public

  Msc Thesis - Healthcare experiences and barriers for MSM who engage in chemsex

  Read more about
 • Collection (4)

  Knowledge on the streets!

  Public
  Read more about
 • Public

  Information brochure Amsterdam Doughnut City

  Doughnut Deals as a means

  Read more about
 • Collection (4)

  Buurtcampussen in Amsterdam (HvA & Oba)

  Public
  Read more about
 • Public

  Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021

  Het rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’ gaat over studenten…

  Read more about
 • Collection (1)

  Promotieonderzoeken buiten de regeling

  Public
  Read more about
 • Public

  Digital threats to democracy

  On new technology and disinformation

  Read more about
 • Public

  Data sources for your (graduation) research

  You are going to do research for a paper or graduation assignment and you…

  Read more about
 • Public

  The Pandemic Academic

  How Covid-19 has impacted the research community

  Read more about
 • Public

  Wetenschap werkt!

  NWO - Strategie 2023 - 2026

  Read more about
 • Public

  Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

  Factsheet over vier programmalijnen van NWA

  Read more about
 • Collection (7)

  City Deal Kennis Maken van Ministerie OCW

  Public
  Read more about
 • Public

  Agenda Stad

  Onderdeel van Ministerie OCW & BZK

  Read more about
 • Public

  Hoe functioneert de City Deal Kennis Maken?

  Powerpoint de Kracht van Kennis

  Read more about
 • Public

  1. Literatuuroverzicht: Hoe kan de City Deal Kennis Maken doorontwikkelen?

  Read more about
 • Public

  Praktische handvatten voor het maken van een City Deal Kennis Maken

  Het model ‘Instellingsbrede visie op de verbinding met de samenleving’…

  Read more about
 • Public

  CDKM Amsterdam 2018: Openresearch

  Het college van B&W van Amsterdam besloot op 22 mei 2017 deel te nemen…

  Read more about
 • Public

  Wetenschap als strijdtoneel

  Publieke controversen rond wetenschap en beleid

  Read more about
 • Collection (9)

  Yellow Pages - Dynamiek tussen gemeente en…

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Amsterdamse City Deal Kennis Maken

  Public
  Read more about
 • Public

  Staatscourant - City Deal Kennis Maken

  In deze publicatie van de Staatscourant treft u wat alle partijen in 2017…

  Read more about
 • Public

  Staatscourant - Call for Proposals City Deal Kennis

  Na veel CDKM-initiatieven en pilots is het anno 2021 tijd om op te schalen…

  Read more about
 • Public

  Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie (SIA)

  Onderdeel van NWO

  Read more about
 • Collection (11)

  Kennisdag Mobiliteit 2022

  Public
  Read more about
 • Public

  Factsheet City Deal

  Wat is een City Deal? Waarom hebben we City Deals en wat leveren ze op? De…

  Read more about
 • Collection (9)

  Amsterdamse deelname in andere City Deals

  Public
  Read more about
 • Public

  Besluit promotieregeling gemeente Amsterdam

  Goedgekeurd in 2018 door het gemeentelijk managementteam

  Read more about
 • Collection (6)

  Ruimte

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Anke Munniksma - Preparing youth to be part of an…

  Public
  Read more about
 • Public

  De verbondenheid van meerderheids- en minderheidsstudenten met de universiteit in Nederland

  Read more about
 • Public

  Inequality in Citizenship Competences

  Citzenship Educaton and Policy in the Netherlands

  Read more about
 • Public

  Onderzoeksvoorstel - Anke Munniksma

  The paradox of preparing youth to be part of an increasingly diverse…

  Read more about
 • Public

  What works in social work? Large-scale research into social resilience policy interventions

  Read more about
 • Public

  Vici grant for Anouk de Koning for research on Prototyping Welfare in Europe

  Read more about
 • Public

  Lezing Tamar de Waal

  In deze online lezing presenteert Tamar de Waal haar bevindingen met…

  Read more about
 • Collection (5)

  Tamar de Waal - Urban Citizenship in a Global…

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoeksvoorstel Tamar de Waal

  Urban Citizenship in a Global City

  Read more about
 • Public

  Amsterdammerschap en burgerschapsonderwijs

  White paper van Tamar de Waal

  Read more about
 • Collection (7)

  Anouk de Koning - Urban Citizenship and…

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Nanke Verloo - (Re)politicizing Participation

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoeksvoorstel - Nanke Verloo

  (Re)politicizing participation. Making Amsterdam’s democracy more…

  Read more about
 • Public

  Eindrapport fellowship Nanke Verloo

  Eindrapport van het NIAS fellowship Urban Citizenship van Nanke Verloo:…

  Read more about
 • Public

  Beleidskader Participatie

  Dit beleidskader is een ambtelijk instrument dat kaders biedt voor het…

  Read more about
 • Public

  Call - NIAS Urban Citizen Fellowship 2020 - 2022

  The Urban Citizen Fellowship is established by the Municipality of…

  Read more about
 • Collection (12)

  NIAS - Urban Citizen Fellowships

  Public
  Read more about
 • Public

  Tussenrapportage - Agenda Digitale Stad

  In maart 2019 is de Agenda Digitale Stad gepresenteerd aan de hand van…

  Read more about
 • Collection (7)

  Climate in Knowledge Institutions

  Public
  Read more about
 • Public

  Amsterdam Circular City => Doughnut City? YES, we DO!

  De Donut Deals uit Amsterdam Zuidoost inspireren ook partijen in het…

  Read more about
 • Collection (8)

  the Green Hub

  Public
  Read more about
 • Public

  De Minivergister

  DONUT DEAL GroenGas delen door GFE in minivergister EN ratten weg

  Read more about
 • Public

  Donut-Deals

  De Groene Hub in Zuidoost werkt met Donut-Deals. Een Donut Deal is een set…

  Read more about
 • Public

  Reflections and Discussion

  By Patrick Child

  Read more about
 • Collection (5)

  Visit DG ENVI program, notes and conclusions

  Public
  Read more about
 • Public

  Biographies participants visit DG ENVI (not complete)

  Experts from different organisations and disciplines were involved with…

  Read more about
 • Public

  New publication on Nature Inclusive Design

  By Els Corporaal

  Read more about
 • Public

  Alle foto's Patrick Child

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21…

  Read more about
 • Public

  Presentation - System thinking, multi-stakeholder engagement

  By Prof. dr. Jacqueline Broerse

  Read more about
 • Public

  Presentation - Immunology vs. environmental democracy in urban metabolism

  Read more about
 • Public

  Presentation - Systemic radical transformation

  Annemarie van Wezel

  Read more about
 • Collection (6)

  Visit DG ENVI Session 3 - Concepts for…

  Public
  Read more about
 • Public

  Discussion in Green Hub with Deputy DG Environment session 2

  By all presenters and invitees

  Read more about
 • Public

  Presentation - Energy transition

  By Richard Ruijtenbeek

  Read more about
 • Public

  Presentation - Complexity on neighborhood level

  By Annoesjka Nienhuis

  Read more about
 • Public

  Bio digestor visit at Green Hub

  With Martin Jas-Mogling

  Read more about
 • Collection (7)

  Visit DG ENVI - Session 2 - How to make a…

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Diversiteit in de klas leren benutten

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  Gelijke onderwijs kansen

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Samenwerking in het opleiden van leraren

  Public
  Read more about
 • Collection (0)

  Multiquity – Onderwijsgelijkheid bevorderen met…

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Gebruikmaken van de buitenschoolse kennis(bronnen…

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Het gebruik van digitale-media-activiteiten om…

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Universiteit van Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Willem Velthoven over het semantic web en openresearch.amsterdam

  Video-interview

  Read more about
 • Public

  Ger Baron over kennissamenwerking en openresearch.amsterdam

  Video-interview

  Read more about
 • Public

  Report: AI and the Rights of the Child

  Young people's views and perspectives

  Read more about
 • Public

  Science policy projects Barcelona

  Here you can go through the slides of the presentation about science…

  Read more about
 • Public

  Barcelona Science Plan 2020 - 2023

  A city like Barcelona should have its own science policy. The intensity…

  Read more about
 • Public

  Position paper - Een watercrisis voorkomen

  Inbreng voor het Commissiedebat Water 7 juni 2022

  Read more about
 • Public

  De circulaire haven - op naar 2030

  Position paper Netwerk Circulair

  Read more about
 • Public

  Slides Carrousel - Onderzoek in de Stad

  Maar liefst 27 onderzoekers vanuit diverse kennisinstellingen en…

  Read more about
 • Public

  Opname Carrousel - Onderzoek in de Stad

  Pitches door de structurele samenwerkingsverbanden

  Read more about
 • Collection (25)

  Carrousel Presentaties - Onderzoek in de Stad

  Public
  Read more about
 • Public

  Introductie Onderzoek in de Stad & Food for Thought

  Door Elisabeth IJmker (raadslid GroenLinks) en Caroline Nevejan (CSO)

  Read more about
 • Collection (4)

  An evening on Research in the city

  Public
  Read more about
 • Public

  Panelgesprek Gemeenteraadsleden

  Over de casus voedsel en onderzoek in de stad

  Read more about
 • Public

  Food for Thought

  Presentatie door documentairefotograaf Kadir van Lohuizen

  Read more about
 • Public

  Coalitieakkoord 2022- 2026

  Amsterdams Akkoord

  Read more about
 • Public

  Keuzes in Beeld

  Welke ruimte heeft de gemeente om haar doelen te bereiken?

  Read more about
 • Public

  15 onderzoeken rond Verbinding met de Samenleving

  Eindrapport Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken

  Read more about
 • Public

  Reconsidering the Role of Universities Now

  Sense of Serving

  Read more about
 • Public

  Cultuurmonitor

  De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top vijf van…

  Read more about
 • Public

  maps.amsterdam.nl

  Deze website bevat een groot aantal interactieve themakaarten en open…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie - NIAS Urban Citizen Fellowship 2020 - 2022

  Het NIAS heeft in samenwerking met de Gemeente Amsterdam het Urban Citizen…

  Read more about
 • Public

  data.amsterdam

  De Data Verkenner van de Gemeente Amsterdam is het datastartpunt. Hier kun…

  Read more about
 • Public

  Institute of Network Cultures

  The Institute of Network Cultures (INC) analyzes and shapes the terrain of…

  Read more about
 • Public

  EU Proposed Mission: 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens (complete PDF)

  Read more about
 • Collection (7)

  Research in the city

  Public
  Read more about
 • Public

  Bildung Academie

  De Bildung Academie is een bottom-up initiatief dat zich richt op het…

  Read more about
 • Collection (8)

  Werkplaatsen geïnitieerd door CSO

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Stedelijke en regionale onderzoeksecologie

  Public
  Read more about
 • Public

  When Billboards Stare Back - Rapport Nesta

  Het rapport 'When Billboards Stare Back - How cities can reclaim the…

  Read more about
 • Public

  EU Monitoring Gemeente Amsterdam, 30 juni 2022

  Relevante ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence in…

  Read more about
 • Public

  EU Monitoring Gemeente Amsterdam, 29 april 2022

  Relevante ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence in…

  Read more about
 • Collection (5)

  Science for the City Roundtable (21 and 22…

  Public
  Read more about
 • Public

  Science for the City - Harvest roundtables

  Read more about
 • Collection (3)

  Data Science & AI Internships

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  Poster Session 2022 - AI Internships@Gemeente…

  Public
  Read more about
 • Public

  3D Facade Refinement Using Terrestrial Point Clouds

  Poster presentation by Bob Leijnse

  Read more about
 • Public

  Smart Mobility and Crowdedness Management

  Poster presentation by Johanna Fiebag & Csongor Kocsis

  Read more about
 • Public

  Quay Wall Safety

  Safety and accessibility risks regarding quay walls

  Read more about
 • Public

  Object Extraction from Point Cloud Data

  Poster presentation by Falke Boskaljon, Sara Yousefimashhoor & Niek…

  Read more about
 • Public

  NLP for an Open Government

  Poster presentation by Eliza Hobo & Emiel Steegh

  Read more about
 • Public

  Predictive modelling for the food environment and health in Amsterdam

  Poster presentation - Sehra Elahi

  Read more about
 • Public

  Detect crime in Amsterdam

  Poster presentatie

  Read more about
 • Public

  Computer Vision at Gemeente Amsterdam

  Poster presentation by:

  Ella Cordus - Green Roof Detection and…

  Read more about
 • Public

  Assessing Venue Accessibility

  Poster presentation by Jeroen van Wely and Lizzy Da Rocha Bazilio

  Read more about
 • Collection (5)

  PhD-research City of Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  New PhD-researchers: cohort 2022

  Public
  Read more about
 • Public

  A bright future for Zuidoost through digital urban planning

  Zuidoost heeft te maken met een zeer diverse populatie en verschillende…

  Read more about
 • Public

  Responsible Drones

  Een verkenning van de voorwaarden voor verantwoord droneverkeer in…

  Read more about
 • Public

  Perceptie van drones in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam en de Politie Eenheid Amsterdam willen graag meer…

  Read more about
 • Public

  Gevolgen van klimaatverandering, kwetsbaarheid en aanpassingen

  KNAW-Webinar Klimaat van alle kanten

  Read more about
 • Public

  Alternatieve vormen regulering Klimaatrisico's

  KNAW-Webinar Klimaat van alle kanten

  Read more about
 • Collection (7)

  Climate and Sustainability

  Public
  Read more about
 • Public

  Wetenschap voor de Klimaattransitie

  KNAW-Webinar Klimaat van alle kanten

  Read more about
 • Public

  IPCC Climate Change 2022

  Impacts, Adaptation and Vulnerability: summary for policymakers

  Read more about
 • Public

  Agenda Spui 25

  De programmering van SPUI25 slaat een brug tussen de wetenschap, de…

  Read more about
 • Collection (7)

  3D Point Cloud

  Public
  Read more about
 • Public

  Automatically labelling buildings in point clouds using BGT and AHN

  In a   previous post   we discussed how we can automatically filter the…

  Read more about
 • Public

  How to Label a Point Cloud using CloudCompare software

  In this video, we show how to label 3D point cloud data in CloudCompare…

  Read more about
 • Public

  Automatically labelling urban point clouds using smart data fusion

  Urban street-level point clouds provide a rich source of data that can…

  Read more about
 • Public

  Efficiently extracting ground points from street-level point clouds

  Amsterdam draagt zorg voor de staat van de openbare ruimte. Een van de…

  Read more about
 • Public

  Part 3: Analysis and conclusion: Analyzing Bias in Machine Learning: a step-by-step approach

  Read more about
 • Public

  Auditing Algorithmic Fairness with Unsupervised Bias Discovery

  As Amsterdam is the most populous city of the Netherlands by housing…

  Read more about
 • Public

  Part 2: Methodology: Analyzing Bias in Machine Learning: a step-by-step approach

  Read more about
 • Public

  Part 1: Concepts: Analyzing Bias in Machine Learning: a step-by-step approach

  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek Gezonde Voedselomgeving

  Public
  Read more about
 • Public

  OPEN NOW: Call - NIAS Digital Urban Citizen Fellowship 2023 - 2025

  Together with the Municipality of Amsterdam the Urban Citizen Fellowship…

  Read more about
 • Public

  Adviesraden waar CSO deel van uitmaakt

  CSO is lid van verschillende adviesraden. Hieronder vindt u hier een…

  Read more about
 • Collection (6)

  Netwerken gecoördineerd door CSO

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Knowledge Sharing and Cooperation

  Public
  Read more about
 • Collection (16)

  Interviews and Lectures - Caroline Nevejan

  Public
  Read more about
 • Public

  Wetenschap met de ramen wijd open

  Tien lessen voor wie impact wil maken

  Read more about
 • Public

  RESILIO - HvA

  Integraal aan de slag met blauw-groene daken in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Het InnovatieLab

  Het eerste onderzoeksdak van RESILIO

  Read more about
 • Public

  Assessing the hydraulic performance of Blue-Green Infrastructure

  The case study of Amsterdam's adaptive smart network blue-green roofs

  Read more about
 • Public

  Engaging citizens in the development of multi-purpose Nature Based Solutions

  Read more about
 • Public

  Urban Innovative Actions (UIA) – Journal 1

  RESILIO - Resilience Network of Smart Innovative Climate-adapative Rooftops

  Read more about
 • Public

  Evaporation from (Blue-)Green Roofs

  Assessing the Benefits of a Storage and Capillary Irrigation System Based…

  Read more about
 • Collection (5)

  openresearch.amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Netwerken en adviesraden

  Public
  Read more about
 • Public

  How is Amsterdam governed?

  Read more about
 • Public

  Video: Accessible and understandable elections

  Each person counts. Each vote counts.

  Read more about
 • Collection (6)

  EU monitoring Gemeente Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Launch project Amsterdam for All - March 3rd 2022

  Amsterdam uses Artificial Intelligence to measure accessibility of the city

  Read more about
 • Public

  Highlights SKON 2021 - Corona, constanten en voortgaande veranderingen

  Read more about
 • Collection (4)

  Wetenschap in de stad

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Basic knowledge Democratic Constitutional State

  Public
  Read more about
 • Public

  Aanhoudend Wisselvallig

  Nationaal Kiezersonderzoek 2017

  Read more about
 • Public

  Vertegenwoordiging Nederlanders met migratieachtergrond

  SKON 2021 - Hoofdstuk 12

  Read more about
 • Public

  Draagvlak voor klimaatmaatregelen

  SKON 2021 - Hoofdstuk 10

  Read more about
 • Public

  Polarisatie in Nederland

  SKON 2021 - Hoofdstuk 11

  Read more about
 • Public

  Immigratie, etnische diversiteit en het koloniale verleden

  SKON 2021 - Hoofdstuk 9

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsstrijd in coronatijd

  SKON 2021 - Hoofdstuk 8

  Read more about
 • Public

  De rol van thema's: Issue ownership van partijen

  SKON 2021 - Hoofdstuk 7

  Read more about
 • Public

  Meer parlementariërs zoals onszelf

  SKON 2021 - Hoofdstuk 6

  Read more about
 • Public

  Partij of Persoon? Over voorkeurstem en partijstem

  SKON 2021 - Hoofdstuk 5

  Read more about
 • Public

  Zoek de verschillen en kleur het vakje

  SKON 2021 - Hoofdstuk 4

  Read more about
 • Public

  Vertrouwen in eerlijke verkiezingen

  SKON 2021 - Hoofdstuk 3

  Read more about
 • Public

  Afkeer van de Haagse politiek

  SKON 2021 - Hoofdstuk 2

  Read more about
 • Public

  Verkiezingen 2021 in longitudinaal perspectief

  SKON 2021 - Hoofdstuk 1

  Read more about
 • Public

  SKON - Versplinterde vertegenwoordiging

  Nationaal Kiezersonderzoek 2021

  Read more about
 • Collection (15)

  Report SKON 2021 Fragmented Representation

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Foundation Voterssurvey Netherlands (SKON)

  Public
  Read more about
 • Collection (11)

  Amsterdam for All

  Public
  Read more about
 • Public

  Handreiking duurzame jongerenparticipatie

  Gemeenten aan de slag

  Read more about
 • Public

  Jongeren en generatieverschillen

  SKON 2021 - Hoofdstuk 13

  Read more about
 • Collection (5)

  Youth and elections

  Public
  Read more about
 • Public

  Bondgenoten in de Democratie

  Jongeren en bestuurders bouwen samen

  Read more about
 • Collection (11)

  Elections in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (27)

  Party programs city of Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  6. Burger & overheid

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  5. Sociale stad & kansengelijkheid

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  4. Werk & economie

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  3. Leefbare & veilige stad

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  2. Groei en verstedelijking

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  1. Klimaat & energie

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Strategic themes Amsterdam 2022-2026

  Public
  Read more about
 • Collection (16)

  Amsterdam knowledge institutions on the elections

  Public
  Read more about
 • Collection (43)

  Onderzoek Gemeenteraad - Dossier Veiligheid

  Public
  Read more about
 • Public

  2e Bijeenkomst Werkplaats der Werkplaatsen 09-02-2022

  Bestuurlijke voorbereiding & Onderzoeksagenda's

  Read more about
 • Collection (3)

  Werkplaats der Werkplaatsen 1e meeting (april…

  Public
  Read more about
 • Public

  Public AI Registers

  Using artificial intelligence (AI)? Be transparant and create citizens'…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma PvdO

  Hart voor Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma SGP

  Hoop voor de hoofdstad

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma BIJ1

  Amsterdam is altijd al van ons.

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma JA21

  De politieke partij 'Juiste Antwoord 21' (JA21) heeft tot dusver bekend…

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CU

  Samen recht doen

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma HvV

  Het Amsterdams Alternatief

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma De Groenen Basis Piraten

  Een groen Mokum van morgen

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma groep Otten

  Daadkracht voor Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Verkiezingsprogramma CDA

  Een nieuw sociaal contract

  Read more about
 • Public