Collection (4)

Grote Groenonderzoek

De gemeente Amsterdam doet sinds 1996 periodiek onderzoek naar het gebruik van het groen in en rond de stad: Het Grote Groenonderzoek. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe Amsterdammers het groen in en rondom de stad gebruiken en in hoeverre zij dat waarderen.

More information

Image credits

Header image: "Buurtinitiatief Vogelbuurt | Plantsoen met bloemen en buurtbewoners in de Vogelbuurt, Noord" (10 oktober 2023) Fotograaf Edwin van Eis via fotobank.amsterdam.nl

Sort on: