Collection (20)

Kunst- en Cultuureducatie

Kunst-en cultuureducatie: doelbewust leren over en met kunst, cultuur en erfgoed via gerichte instructie (definitie van LCKA*). Cultuureducatie of cultuuronderwijs gaat over het ontwikkelen van culturele vaardigheden en leren over culturele uitingen. Kunsteducatie kan je onderverdelen in drie aspecten: productie (kunst maken), receptie (kunst beschouwen) en reflectie (nadenken over kunst).*

In deze collectie verzamelen we artikelen die gaan over kunst- en cultuureducatie.

More information

*Bron: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LCKA)

Image credits

Header image: Classroom - Klaslokaal - Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Icon image: Classroom - Klaslokaal - Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Sort on: