Article

Wonen in de Metropool

Woonvisie Amsterdam tot 2020 (inspraakversie december 2007)

In deze woonvisie bezien we Amsterdam in zijn regionale context, analyseren we onze ambities per woningmarktgebied, zetten we de knelpunten op een rij en maken we keuzes. Kern van het Amsterdamse woonbeleid Amsterdam blijft de ongedeelde stad, maar we willen ook Topstad zijn, Emancipatiestad, een Zorgzame Stad. In de woonvisie zoeken we naar een balans tussen al deze ambities. Welke ambitie ook de nadruk krijgt, het uitgangspunt bij elke ambitie is helder: mensen maken de stad!

De Woonvisie is een ambitieus verhaal. Amsterdam wil een stad zijn voor iedereen: voor jong en oud, rijk en arm, voor goed en slecht ter been. Bovendien wil Amsterdam economisch doorgroeien, een attractieve stad blijven, kennisstad en cultuurstad zijn. Als we de nieuwe woonvisie goed bekijken dan zien we een omslag naar een andere manier van denken over wonen en woonbeleid.

Samenstelling: Dienst Wonen, Karin Daman, Laura Uittenbogaard, Floris Blom.
Fotografie: Katrien Mulder

Media

Documents