Project

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Wij onderzoeken hoe het bestuur van de gemeenten Amsterdam, Weesp en Zaanstad het gemeentelijke beleid uitvoert. We controleren of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig.

We zijn onafhankelijk en bepalen zelf waar we onderzoek naar doen. Onze onderzoeksonderwerpen wisselen van milieu tot mantelzorgondersteuning. En van onderwijs tot het beheer van de openbare ruimte. We hebben vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die wij voor een onderzoek nuttig vinden.

Er is bij de start in 2003 gekozen voor een rekenkamer met een directeursmodel. Dit betekent dat de wettelijk functie van rekenkamer wordt vervuld door één lid, die ook de directeur is van de rekenkamer. Bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam werken 16 onderzoekers en 3 ondersteuners.

Sort on:

Public

 • Public

  Dienstverlening aan kwetsbare groepen

  De gemeentelijke dienstverlening aan twee kwetsbare groepen ging…

  Read more about
 • Public

  Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

  In Amsterdam is geen integraal en expliciet beleid opgesteld om de fysiek…

  Read more about
 • Public

  Afhandeling meldingen openbare ruimte in Zaanstad

  Het aantal afgehandelde meldingen was in 2020 25.545, een stijging van 40%…

  Read more about
 • Public

  Zicht op de financiële positie in Amsterdam

  Het blijkt dat de Amsterdamse financiële positie in 2019 slechter is dan…

  Read more about
 • Public

  Zicht op de financiële positie in Weesp

  Het blijkt dat de financiële positie van Weesp ten opzichte van 2015 zowel…

  Read more about
 • Public

  Geheimhouding

  Ondanks de verbeteringen in de afgelopen jaren, houden het college en de…

  Read more about
 • Public

  Zicht op de financiële positie in Zaanstad

  Het blijkt dat de Zaanse financiële positie in 2019 beter is dan in 2015.

  Read more about
 • Public

  Raadsinstrumenten

  Wij constateren dat schriftelijke vragen en aangenomen moties veelal…

  Read more about