Article

Vandaag is het 2040 - Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

Resultaat van grootschalige maatschappelijke toekomstverkenning

Toen in maart 1972 de Club van Rome het rapport Grenzen aan de groei uitbracht, leidde dat tot veel beroering. Het rapport schetste toekomstscenario’s voor de grootste vraagstukken van die tijd, namelijk de groei van de wereldbevolking, de voedselproductie, de industrialisatie, de uitputting van grondstoffen en de milieuvervuiling. De scenario’s waren ronduit somber en de commentatoren spraken over de naderende ondergang. Vijftig jaar later zijn – terugkijkend – de reacties op het rapport tweeledig. Aan de ene kant is het commentaar dat de voorspellingen uit het rapport niet zijn uitgekomen en dat de opstellers ervan verschillende aanpassingsmogelijkheden hebben onderschat. Aan de andere kant klinkt de vraag waarom er zo weinig is gedaan met de uitkomsten van het rapport. De reacties leggen de vinger op de zere plek van elke toekomstverkenning: het doel is niet de toekomst juist te voorspellen, maar handelingsperspectieven te schetsen; terwijl om een handelingsperspectief te geven, toch een blik op de
toekomst noodzakelijk is.

Het rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 is het kernrapport en deel 2 bevat verdieping en bijlagen. Beide delen zijn hieronder te lezen.

Eimers, T. (red.) (2023) Vandaag is het 2040.
Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap.
Nijmegen/Utrecht/Enschede/Amsterdam: KBA Nijmegen, ResearchNed, Andersson Elffers Felix,
CHEPS, Kohnstamm Instituut

Auteurs
KBA Nijmegen
Ton Eimers, Paul den Boer, Bianca Leest,
Jan Raaijman
AEF
Jolien van der Vegt, Dennis van den Berg,
Inez Vereijken, Chris Vloedbeld
CHEPS
Barend van der Meulen, Ben Jongbloed,
Frans Kaiser
Kohnstamm Instituut
Marieke Buisman, Marion van Binsbergen,
Merel de Wit
ResearchNed
Wouter van Casteren, Anja van den Broek,
Josien Lodewick
Eindredactie en vormgeving
Helder en Duidelijk
Ellen Meijer, Nienke Beintema, Pieter Kuiper,
Sybren Vlasblom, Karin Keuning

De toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Image credits

Header image: Toekomstverkenning OCW banner

Icon image: Toekomstverkenning OCW

Media

Documents