Article

ArtsSciences Unlocked

Kunst, wetenschap en technologie voor jongeren met autisme

Schooluitval komt veelvuldig voor bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) omdat het aanbod en didactiek van het reguliere onderwijs slecht bij deze groep aansluit.
Ook het kunstonderwijs aan veel po- en vo-scholen lijkt slecht te passen bij leerlingen met ASS. Inhoud en didactiek van het kunstonderwijs zijn vaak gebaseerd op modernistische uitgangspunten, waarbij de nadruk ligt op zelfexpressie en het verbeelden van gevoelens (Haanstra, 2001; Heijnen, 2015). Daardoor doet het een beroep op precies die vaardigheden die bij leerlingen met ASS vaak minder goed zijn ontwikkeld, waardoor zij soms moeilijk mee kunnen komen tijdens deze lessen (Zernitz, 2016).

Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Sanne Kersten (2022)

Onderwijs- en zorgorganisaties die (uitgevallen) leerlingen met ASS ondersteunen, zoeken dan ook naar mogelijkheden om voor hen een meer passend lesaanbod te kunnen bieden. Onderwijs in ArtsSciences, dat op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek opereert, zou zo’n mogelijkheid kunnen zijn omdat het meer uitgaat van een oplossingsgerichte, systematische en technisch georiënteerde manieren van denken en werken.
Het doel van dit onderzoeksproject was om te onderzoeken of en hoe ArtsSciences het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van (uitgevallen) jongeren met ASS. Onderzocht werd hoe de deelnemers dit artssciences lestraject hebben ervaren, of het hen een ander beeld heeft gegeven van wat kunst is en kan zijn én of dit lestraject de jongeren meer zelfvertrouwen heeft gegeven en een positieve (hernieuwde) kennismaking is met leren.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een KIEM-subsidie.

Additional info

Image credits

Icon image: Cover ArtsSciences Unlocked

Media

Documents