Article

Onderzoeksplannen 2023 - Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

Onderwijs-, Jeugd- & Zorgbeleid, Jeugd- & Zorgmonitoring en -sturing, Stadsdelen, Diversiteit, Maatschappelijke Voorzieningen en het Team Data

De directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) investeert in 2023 in een groot scala aan onderzoeken in samenwerking met veel kennisinstituten uit de stad en daar buiten. Ook bouwt OJZD aan eigen monitoring en data als sturingsinstrument voor zowel het maken van beleid als de vraag of de bedoelde effecten van beleid optreden. Kansengelijkheid, Amsterdam als inclusieve stad, het lerarentekort, en de winst van samenwerking op het sociale en gezondheidsdomein zijn een aantal terugkerende thema's.

Bron: Gemeente Amsterdam, directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, 2023.

Media

Documents