Article

Samen Nieuw–West. Waarom een Masterplan?

Commissie Algemene Zaken 13 januari 2022

Reacties op Masterplan Nieuw-West
Om bewoners van Nieuw-West al in de beginfase van het plan te betrekken en mee te laten denken, zijn er in het voorjaar van 2021 verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In de maand juli kon iedereen reageren op de 60% versie van het Masterplan Nieuw-West. Mede door deze input zijn de kansen en problemen van Nieuw-West nog scherper omschreven. De beschrijving van deze nieuwe versie is te lezen in: Samen Nieuw–West. Waarom een Masterplan?

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 13 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Maureen van Eijk, kwartiermaker Masterplan Nieuw-West, m.van.eijk@amsterdam.nl Yara Jansen, projectleider Masterplan Nieuw-West, yara.jansen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Amsterdam Nieuw–West is een stadsdeel waar jongeren graag wonen, werken, studeren en recreëren. Maar er zijn ook grote opgaves rondom leefbaarheid, veiligheid, ongelijke kansen en problemen achter de voordeur. De uitdagingen zijn omvangrijker dan in andere gebieden in Amsterdam en in Nederland. De afgelopen decennia is in dit stadsdeel veel geïnvesteerd en zijn door een groot aantal betrokken organisaties en bewoners stevige stappen gezet. Uiteenlopende inzet heeft bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en de sociale veerkracht in het stadsdeel. Toch bleek dit onvoldoende om het tij structureel te keren. Om een fundamentele verandering te realiseren, is een aanpak nodig waarin informele en formele partijen, bewoners, ondernemers en professionals zich voor langere termijn committeren aan een gezamenlijk doel: het creëren van perspectief voor de jeugd met een integrale aanpak op gebied van fysieke en sociale problematiek. De problematiek is omvangrijk.
Daarom kan het nodig zijn om grote lange termijn maatregelen te nemen. Maatregelen waarvoor in sommige gevallen een wets- of systeemwijziging nodig is.

Het doel van een integrale aanpak voor Nieuw–West is: Ieder kind in Nieuw West heeft, nu en in de toekomst, recht op een goede ontwikkeling, passend werk en eigen woning in een veilige leefomgeving.

Jongeren zijn de toekomst van Nieuw–West. Hiervoor is een langjarig samenwerkingsverband opgericht, de maatschappelijke Alliantie Nieuw–West. De Alliantie bestaat onder meer uit scholen, welzijnsorganisaties, corporaties, politie, het openbaar ministerie, ondernemers, het rijk, de gemeente en bewoners van Nieuw–West. Een langjarige, structurele samenwerking van de Alliantie is noodzakelijk om het verschil te kunnen maken.

 

Auteurs:

  • Yara Jansen
  • Tamo de Jong
  • Danique Karamat Ali
  • Roland Oude Ophuis
  • Vincent Verheij

 

Additional info

Image credits

Icon image: nieuw west market

Media

Documents