Article

Sociale Schouw H-buurt , Oktober 2022

Conny Tjin

Pilotbuurten: Amsterdamse Poort en H-buurt
Het team ‘Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen’ (PHKG) en de stadsdelen hebben gezamenlijk de ‘pilot Buurtbalans’ opgezet. In de pilot BuurtBalans werken mensen uit verschillende instanties - stadsdelen, corporaties, zorginstellingen, politie et cetera - samen om de kwetsbare groepen in de buurt beter te kunnen identificeren en te helpen, door kennis en informatie over de buurt en bewoners onderling te delen opdat de kracht alsmede de kwetsbaarheid van een buurt inzichtelijker wordt.

In Zuidoost zijn de H-buurt en Amsterdamse Poort pilotgebieden
De pilot speelt zich ook af in de stadsdelen Nieuw-West (Slotermeer Noord) en Oost (Transvaalbuurt).

In de sociale schouw vindt u een uitgebreide set data over de wijk H-buurt en de buurten Hoptille, Huntum, rechte H-buurt en Hakfort/Huigenbos.

Media

Documents