Article

De Staat van de Stad Amsterdam X

Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

De monitor De Staat van de Stad Amsterdam geeft tweejaarlijks een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van participatie en leefsituatie in de stad. Daarbij gaat het om het algehele welzijnsniveau van de Amsterdammers (de Leefsituatie-index) en participatie op primaire terreinen als onderwijs, arbeid en inkomen en op secundaire terreinen (maatschappelijke, culturele en politieke participatie, vrijetijdsbesteding). Ook komen de thema’s demografie en wonen, gezondheid, economie, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid en veiligheid aan bod.

Gemiddeld genomen gaat het goed met de stad en haar 863 duizend bewoners (januari 2019), maar dat geldt niet voor iedereen. De economie ontwikkelt zich gunstiger dan landelijk en het aantal banen groeit sterk, vooral in de toeristische sector, en de werkloosheid daalt. Sinds 2008 komen er jaarlijks rond de 10.000 inwoners bij en naar verwachting wordt in 2032 de grens van één miljoen inwoners behaald. De meeste migranten komen tegenwoordig uit het Verenigd Koninkrijk, India en de Verenigde Staten. De Amsterdamse woningvoorraad groeit snel, in 2018 met een recordaantal van 8.673 woningen. Niettemin is de woningmarkt gespannen: de prijzen, koop en huur, stijgen sterker dan landelijk.

Het welzijnsniveau van volwassen Amsterdammers (in de vorm van de Leefsituatie-index) is ten opzichte van 2004 verbeterd en sinds 2016 stabiel. Maar de leefsituatie blijft relatief ongunstig voor 55-plussers, hoewel de positie van 75-plussers verbetert, mensen met een laag inkomen, laagopgeleiden, inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond, werklozen en mensen met gezondheidsproblemen. Opvallend is dat het welzijnsniveau van jongvolwassenen (18-24 jaar) er niet op vooruit is gegaan en die van Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond minder dan gemiddeld.

2019_nieuws_svds_1.png

Veel Amsterdammers zijn redelijk tevreden, zij geven hun leven gemiddeld een 7,4 (landelijk is dat een 7,8 [1]), en driekwart voelt zich (erg) gelukkig. Dit is de afgelopen jaren stabiel, evenals het vertrouwen in de toekomst: ruim driekwart van de Amsterdammers heeft (veel) vertrouwen in de toekomst.

Deze en meer resultaten van het onderzoek van OIS vindt u in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam X

[1] Bron: SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). De Sociale Staat van Nederland 2019. Den Haag, 10 september 2019.

Image credits

Icon image: amsterdam_grachtautos.jpg

Media

Documents