Participant

Laura de Graaff

 • Public

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2023

  WiMRA

  Read more about
 • Public

  Cultuurmonitor 2019 (door Onderzoek, Informatie en Statistiek)

  Actieve en passieve cultuurparticipatie van Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Veranderend Noord 2017-2022

  Ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad

  Read more about
 • Public

  Wonen in de vijf vooroorlogse wijken in Amsterdam-Noord

  Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in de woningvoorraad, de…

  Read more about
 • Public

  Van loket naar online

  Door de coronacrisis en de daarbij gepaarde maatregelen is de…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Aalsmeer 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Heemstede 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Ouder-Amstel 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Haarlemmermeer 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Haarlem 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in…

  Read more about
 • Public

  Wonen in de Metropoolregio 2021 - Woningvoorraad en Bewoning

  De publicatie ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021 – woningvoorraad…

  Read more about
 • Public

  Imago Zuidoost 2020

  Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie jongerenhuisvesting Sayhaey in stadsdeel Zuidoost

  Jongeren blij met betaalbare woonruimte in Zuidoost

  Read more about
 • Public

  Eerste studiejaar cruciaal voor succes in het mbo

  Het eerste studiejaar van Amsterdamse studenten in het middelbare…

  Read more about
 • Public

  Instroom en uitstroom Zuidoost, periode 2017-2018

  Download link naar publicatie

  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor 2020

  Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 januari 2021

  Read more about
 • Public

  Staat van het Amsterdamse primair onderwijs: leerachterstanden als gevolg van schoolsluiting

  Read more about
 • Public

  Het culturele leven van Amsterdammers

  Amsterdamse volwassenen zijn tevreden over het culturele aanbod in…

  Read more about
 • Public

  Eerste lockdown ook een periode van herwaardering van de stad

  De verspreiding van het coronavirus heeft het maatschappelijk leven in…

  Read more about
 • Public

  Ondernemerspeiling 2019

  De Ondernemerspeiling wordt één maal per twee jaar gehouden en maakt deel…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2019: Leefbaarheid en veiligheid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Read more about
 • Public

  Woningzoekenden in de MRA aangewezen op vrije huursegment

  De sociale huursector krimpt, de koopsector wordt duurder en de vrije…

  Read more about
 • Public

  Van afgestapte vreemdeling tot rolkoffertoerist

  Arthur Maynard Abell, in 1868 geboren in Freedom, Minnesota en…

  Read more about
 • Public

  Woningzoekenden MRA sterk aangewezen op particuliere huurwoningen in de vrije sector

  Read more about
 • Public

  Toerisme in Amsterdam in 2018 gestegen met 7%

  De vraag naar Amsterdam als toeristische bestemming stijgt elk jaar. Dit…

  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor 2017

  De derde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze halfjaarlijkse monitor…

  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor 2018

  De vierde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze jaarlijkse monitor…

  Read more about
 • Public

  Nieuwe factsheet over lhbti Amsterdammers 2017

  Hoe is de positie van lhbti Amsterdammers op het gebied van veiligheid

  Read more about
 • Public

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Eén Zuidoost: verbondenheid oost- en westkant spoor, nulmeting

  Stadsdeel Zuidoost streeft bij de ontwikkelingen binnen het stadsdeel naar…

  Read more about
 • Public

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017

  Betaalbare woningen steeds minder beschikbaar in de gehele Metropoolregio…

  Read more about