Participant

Soufyan Ahamiane

 • Public

  Lunchsessie O&S: Amsterdammers in de kou?

  25 oktober 2022

  Read more about
 • Public

  Gevolgen stijgende energiekosten onder Amsterdammers

  Enquêteonderzoek onder O&S-panel

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Uithoorn 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Diemen 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Wonen in Amstelveen 2021 (WiMRA), Woningvoorraad en Bewoning

  Read more about
 • Public

  Na jarenlange dalende trend weer meer minimahuishoudens

  Vóór de coronacrisis was armoede in Amsterdam op het laagste punt in jaren

  Read more about
 • Public

  Eerste studiejaar cruciaal voor succes in het mbo

  Het eerste studiejaar van Amsterdamse studenten in het middelbare…

  Read more about
 • Public

  Aantal leerlingen basisonderwijs neemt verder af, in het voortgezet onderwijs zet de groei nog een aantal jaar door

  Read more about
 • Public

  Staat van het Amsterdamse primair onderwijs: leerachterstanden als gevolg van schoolsluiting

  Read more about
 • Public

  Studentenaantallen aan lerarenopleidingen primair onderwijs nemen langzaam toe

  Read more about
 • Public

  Basisschoolleerlingen steeds minder gesegregeerd naar school

  De segregatie in het Amsterdamse primair onderwijs verschuift: er zijn de…

  Read more about
 • Public

  Minder minima maar meer langdurige armoede in Amsterdam vóór de coronacrisis

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Burgermonitor 2019

  Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. Zo…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2019: Participatie in Onderwijs

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Read more about
 • Public

  Bereik voorzieningen onder werkende minima relatief laag

  Van alle Amsterdamse huishoudens met werk in loondienst als belangrijkste…

  Read more about
 • Public

  Subsidie zet ouderbetrokkenheid op de agenda in de het Amsterdamse voortgezet onderwijs

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse docenten in beeld

  In Amsterdam staan ruim 11.000 docenten voor de klas in het po, so, vo en…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie regeling Tegemoetkoming Openbaar Vervoer Minima Mantelzorgers (TOVM)

  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor 2018

  De vierde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze jaarlijkse monitor…

  Read more about
 • Public

  Minder leerlingen halen streefniveau lezen, zeker op scholen met de meeste potentiële achterstandsleerlingen

  Read more about
 • Public

  Leerlingprognoses BO, SBO, PO 2018/2019

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Read more about
 • Public

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Succesvolle scholen aan het woord

  De gemeente Amsterdam wil op verschillende manieren onderwijsachterstanden…

  Read more about
 • Public

  Diversiteitsmonitor schetst beeld participatie Amsterdammers

  Met het doel om inzicht te krijgen in hoeverre alle Amsterdammers mee…

  Read more about
 • Public

  Monitor EU-migranten 2018

  Begin 2018 heeft Amsterdam voor het eerst meer dan 100.000 inwoners met…

  Read more about
 • Public

  Leerlingprognoses VVE, PO, VO en SO 2018

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Burgermonitor 2017

  Amsterdammers zijn betrokken bij de lokale politiek en voelen zich…

  Read more about