Article

Portfolio SST 2022

Het Stedelijk Strategieteam werkt op basis van een jaarlijks portfolio met daarin de door het GMT geprioriteerde projecten. Het portfolio wordt per kalenderjaar opgesteld en voor elk zomerreces herijkt. Voor 2022 is het proces gewijzigd. In verband met de Voorbereiding Nieuwe Bestuursperiode, het hervormen van de organisatie, een aantal lopende trajecten en het verwachtte nieuwe coalitieakkoord is de capaciteit van het SST voor 2022 grotendeels ingevuld.

Vanaf Q3 2022 zal het portfolio op BMA niveau worden opgesteld. Dit betekent dat opgavegericht werken bij het bestuur begint in de vorm van het scherp selecteren van opgaven. Het GMT en BMA vertalen dit door naar concrete trajecten voor het SST. Dit betekent dat het SST dan geen losse prioriteringsrondes organiseert

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Icon image: Banner_OIS_rood

Media

Documents