Editor

Hetty van Kempen

Gemeente Amsterdam |Sociaal| Werk, Participatie en Inkomen

Secretaris van het onderzoeksplatform Werk, Participatie en Inkomen en senior onderzoeker bij Onderzoek & Statistiek. Aandachtsgebied: sociaal domein, m.n. werk en inkomen

 • Public

  Re-integratie bij psychische aandoeningen

  Eindrapport

  Read more about
 • Public

  Onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

  Rapport Berenschot

  Read more about
 • Public

  Werkonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

  Een literatuurstudie over het verbeteren van begeleiding en welbevinden

  Read more about
 • Public

  Gesusbsidieerd werk Gemeente Amsterdam

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering

  Read more about
 • Public

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2019 2020

  Publicatie

  Read more about
 • Public

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2018 2019

  Publicatie

  Read more about
 • Public

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2016 2017

  Publicicatie

  Read more about
 • Public

  Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak 2015 2016

  Publicatie

  Read more about
 • Public

  Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2020-2021

  Analyse op basis van het doelgroepregister en de polisadministratie

  Read more about
 • Public

  De implementatie van de Wet banenafspraak bij de overheid

  Analyse van de werkagenda’s en inventarisatie van de inspanningen van…

  Read more about
 • Public

  Cliënten met een beperking

  Informatie voor gemeenten

  Read more about
 • Public

  Manifest voor gelijke kansen

  Een arbeidsmarkt voor iedereen

  Read more about
 • Public

  Manifest: een arbeidsmarkt voor iedereen

  Neem drempels weg

  Read more about
 • Public

  Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Door professionals in het werkveld

  Read more about
 • Public

  Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

  Cohortenonderzoek

  Read more about
 • Public

  Transparantie klantprofielen

  Overzicht

  Read more about
 • Public

  Supporting employees with common mental health problems at work: a realist approach

  Read more about
 • Public

  Succesvol uit de bijstand

  Kansrijke aanpakken en hun werkzame elementen

  Read more about
 • Public

  Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 t/m 2022

  Infosheet

  Read more about
 • Public

  Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

  Tel mee met Taal

  Read more about
 • Public

  Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Read more about
 • Public

  Samen aan de slag voor een vaardig Nederland

  Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Read more about
 • Public

  Aanpak van laaggeletterdheid

  Rapport

  Read more about
 • Public

  Laaggeletterdheid in kaart

  Publicatie

  Read more about
 • Public

  Feiten & cijfers laaggeletterdheid

  Literatuurstudie

  Read more about
 • Public

  Een beeld van de laaggeletterde ouder

  Onderzoekspublicatie

  Read more about
 • Public

  De kloof verwijdt zich

  Artikel

  Read more about
 • Public

  Grotere armoede door digitale uitsluiting?

  Scriptie

  Read more about
 • Public

  Regionale Geletterdheid - Gemeente Amsterdam

  Gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Noord

  Noord

  Read more about
 • Public

  Regionale laaggelettertheid - Stadsdeel Oost

  Oost

  Read more about
 • Public

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Zuid

  Zuid

  Read more about
 • Collection (24)

  Laaggeletterdheid (WPI)

  Public
  Read more about
 • Public

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel Nieuw West

  Nieuw-West

  Read more about
 • Public

  Regionale Laaggeletterdheid - Stadsdeel West

  Stadsdeel West

  Read more about
 • Public

  Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial)

  Read more about
 • Public

  Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

  Deze kwantitatieve analyse is uitgevoerd op verzoek van de IBO-werkgroep…

  Read more about
 • Public

  Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt

  Handreiking lokale aanpak inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt

  Read more about
 • Public

  Hoe voorkom je discriminatie op de arbeidsmarkt?

  Een stappenplan in drie fasen voor gemeenten

  Read more about
 • Public

  Aanpak Sociaal Werkgeverschap 2021-2022

  Evaluatie

  Read more about
 • Public

  Een inclusieve HRM-medewerker?

  Onderzoek naar de manier waarop HRM-opleidingen toekomstige HRM

  Read more about
 • Collection (40)

  Aan het werk met extra hulp of ondersteuning (WPI)

  Public
  Read more about
 • Public

  Psychische aandoeningen: belastbaarheid, re-integratie en de participatiewet

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Werkbrigade

  Wat levert het de deelnemers op en wat levert het de stad op?

  Read more about
 • Public

  Het werkt anders

  Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of…

  Read more about
 • Public

  Adviesrapport naar aanleiding van de evaluatie social return

  Provincie Noord-Holland

  Read more about
 • Public

  UWV Kennisagenda 2022-2025

  Preventie en ruimte voor de menselijke maat

  Read more about
 • Public

  Afwegingen bij re-integratie & jobcoaching

  Complex web van factoren

  Read more about
 • Public

  Werken naar vermogen

  Charterdocument

  Read more about
 • Public

  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: Kennisdocument

  De banenafspraak in een notendop zoals deze zich vanaf het originele…

  Read more about
 • Public

  Kennis- en Innovatieprogramma 'Vakkundig aan het werk 2'

  Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Harrie-training

  Harrie is een afkorting voor een begeleidende collega van één of meer…

  Read more about
 • Public

  Verkenning partnerschap werkgevers en WSP

  Doel en onderzoeksvragen
  Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op…

  Read more about
 • Public

  Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk

  Wat doen we, wat gaat goed en wat kan beter?

  Read more about
 • Public

  Verslag bijeenkomst - niet-gebruik of niet-bereik?

  In deze bijeenkomst stond de vraag centraal welke mensen in een kwetsbare…

  Read more about
 • Collection (14)

  Niet-gebruik van regelingen (WPI)

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoekrapport niet-gebruik van de toeslagenwet

  Twee op de drie van de Wajongers die wel mogen, maken geen gebruik van een…

  Read more about
 • Public

  Ouderdomsregelingen ontleed

  De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en dient om uitkeringen op…

  Read more about
 • Public

  Feitenkaart niet-gebruik van de algemene bijstand in Rotterdam

  28% van de Rotterdammers die op 1 oktober 2020 recht hadden op een…

  Read more about
 • Public

  Gebruik (en niet-gebruik) van toeslagen in Nederland

  Empirische analyse van huurtoeslag en kindgebonden budget

  Read more about
 • Public

  Factsheet Verborgen Armoede

  Factsheet op basis van onderzoek van AIAS-HSI (Universiteit van Amsterdam…

  Read more about
 • Public

  Verborgen armoede in Nederland

  Een kwantitatief onderzoek naar de omvang, kenmerken, locaties en…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie AIO in Amsterdam

  Van alle Amsterdammers van 66 jaar en ouder was 21% in 2017 minima: zij…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om…

  Read more about
 • Collection (5)

  Onderzoek 2021 Werk, Participatie & Inkomen

  Public
  Read more about
 • Public

  Gewoon geld geven

  Kansfonds en HvA starten naar buitenlands voorbeeld het project 'gewoon…

  Read more about
 • Public

  WER(K)

  Werking, effectiviteit en rendement: kennis van WPI-instrumenten richting…

  Read more about
 • Public

  Over het programma "Een (on)zeker bestaan in de stad"

  In dit onderzoeksprogramma wordt onderzocht door een consortium van…

  Read more about
 • Public

  Schuldenvrije buurt

  In 2020 zijn WPI en stadsdeel Noord in de ontwikkelbuurt Vogelbuurt…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie intensiveringsmaatregelen sociaal werk

  De gemeente Amsterdam heeft in 2018 de ambitie vastgelegd om van 4.000…

  Read more about
 • Public

  Effectiviteit vroegsignalering schulden

  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van…

  Read more about
 • Public

  Effecten van corona op de arbeidsmarktpositie van Amsterdammers met een arbeidsbeperking

  Read more about
 • Public

  IPS+PA: 1+1=3?

  Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support

  Read more about
 • Public

  Amsterdams experiment met de Bijstand

  In het Amsterdams Experiment met de Bijstand worden verschillende typen…

  Read more about
 • Collection (17)

  Onderzoek 2022 Werk, Participatie & Inkomen

  Public
  Read more about
 • Public

  Mentaal welbevinden van Amsterdammers in coronatijd

  In maart 2020 brak de wereldwijde coronapandemie uit. Een jaar, twee…

  Read more about
 • Public

  Participatie 2014 - Verplicht vrijwilligerswerk

  De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun…

  Read more about
 • Public

  Participatie 2014 - Van werkelijkheid naar droom en terug

  Onderzoek naar de activering van Amsterdamse Trede 2 klanten binnen…

  Read more about
 • Public

  Taalvaardigheid 2017 - Resultaten monitor educatietrajecten Gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Taalvaardigheid 2016 - Regionale Laaggeletterdheid

  Factsheetrapportage

  Read more about
 • Public

  Statushouders 2017 - Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak

  Read more about
 • Public

  Statushouders 2015 - De integratie van Statushouders op lokaal niveau

  Belemmeringen en oplossingen (eindrapport)

  Read more about
 • Public

  Participatie 2017 - Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?

  Read more about
 • Public

  Participatie 2016 - Er toe doen werkt!

  ‘Meedoen’ door de ogen van Amsterdammers in een kwetsbare situatie (incl.

  Read more about
 • Public

  Participatie 2014 - Investeren in participeren

  Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

  Read more about
 • Public

  MKBA 2015 - Perspectiefbanen

  De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit…

  Read more about
 • Public

  Inkomen en Schulden 2016 - Rapport Toegankelijkheid van Schuldhulpverlening

  Read more about
 • Public

  Inkomen en Schulden 2016 - Good Practices Schuldhulpverlening Amsterdam

  Read more about
 • Collection (9)

  Onderzoek 2014-2016 Werk, Participatie en Inkomen

  Public
  Read more about
 • Collection (13)

  Onderzoek 2020 Werk, Participatie, Inkomen

  Public
  Read more about
 • Public

  Monitor bijstand

  In dit onderzoek wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van…

  Read more about
 • Public

  Vindplaatsen verborgen armen; effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

  Read more about
 • Public

  Eerder uit de schulden: wat werkt?

  Vraagstuk
  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken…

  Read more about
 • Public

  Armoedemonitor

  In deze monitor wordt de positie van Amsterdamse minima in kaart gebracht.

  Read more about
 • Public

  Amsterdams experiment met de bijstand: effect van bijverdienpremie, t2

  Read more about
 • Public

  Taalvaardigheid in Amsterdam

  In deze studie wordt gekeken naar de taalvaardigheid/ laaggeletterdheid in…

  Read more about
 • Public

  monitor werkgelegenheid duurzaamheid (groen/milieu)

  Doel van de studie is om in beeld te brengen hoeveel banen er zijn in…

  Read more about
 • Public

  Monitor jeugdwerkloosheid

  De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie hard geraakt. Op de…

  Read more about
 • Public

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van begeleiding

  Het Amsterdams experiment met de bijstand kent in totaal ca. 5.000…

  Read more about
 • Public

  KIES

  De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn het KIES

  Read more about
 • Public

  Amsterdammers begeleid aan de slag

  Effectiviteit van interventies voor re-integratie van Amsterdammers met…

  Read more about
 • Public

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van bijverdienpremie

  Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam doet…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2019: Cumulatie en ruimtelijke verdeling van participatie

  Read more about
 • Public

  Premie heeft positief effect op uitstroom naar werk

  Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de…

  Read more about
 • Public

  Werkbrigade verhoogt kans op werk, vooral van moeilijk te bemiddelen mensen

  Read more about
 • Public

  Evaluatie trajecten Meedoen Werkt Amsterdam 2016

  Commissie Werk en Economie 19 juli 2017

  Read more about
 • Public

  Symposium Participatie

  Op 6 juli 2017 vond een symposium plaats over het bevorderen van…

  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek 2019 Werk, Participatie, Inkomen

  Public
  Read more about
 • Public

  De rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

  Read more about
 • Public

  Overgang van kwetsbare groepen uit PrO/VSO naar vervolgopleiding of werk

  Read more about
 • Public

  Verdere integratie op de arbeidsmarkt

  evaluatie pilot Amsterdamse aanpak voor Somaliërs

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Individuele Plaatsing en Steun

  Sinds 2015 wordt er aan Amsterdamse bijstandsgerechtigden met een ernstige…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Armoedemonitor 2017

  In 2016 behoorde 18% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima: zij…

  Read more about
 • Public

  1e Amsterdamse Familieschool

  IKC Het Talent, Wildemanbuurt, Osdorp, Amsterdam

  Read more about
 • Public

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Re-integratie van klanten met een arbeidsbeperking

  VU medisch centrum (VUmc) heeft in opdracht van gemeente Amsterdam een…

  Read more about
 • Public

  KIES (Kies en Implementeer Effectief Samen)

  project ter professionalisering van klantmanagement WPI

  Read more about
 • Public

  Randomised Controlled Trial: effectiviteit begeleiding klanten met een arbeidsbeperking

  Read more about
 • Public

  Armoedemonitor

  een jaarlijkse update van ontwikkelingen van armoede in de stad, zoals het…

  Read more about
 • Public

  OIS (2013) Groot groenonderzoek 2013

  Het bezoek aan en gebruik van parken, recreatiegebieden en groen in de…

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2018 Werk, Participatie en Inkomen

  Public
  Read more about
 • Collection (15)

  Employment, income, and participation

  Public
  Read more about
 • Public

  Beter afstemmen hoogte boete uitkeringsfraude op verwijtbaarheid en draagkracht

  Read more about
 • Collection (3)

  Academische Werkplaats Werk, Participatie en…

  Public
  Read more about
 • Collection (11)

  Onderzoek 2017 Werk, Participatie en Inkomen

  Public
  Read more about