Article

Een inclusieve HRM-medewerker?

Onderzoek naar de manier waarop HRM-opleidingen toekomstige HRM-medewerkers opleiden ten aanzien van antidiscriminatie en diversiteit


Doel en onderzoeksvragen
De ambitie van de auteurs van onderstaand document is dat (toekomstige) HRM-medewerkers en recruiters over de benodigde kennis beschikken om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen. De eerste stap hierbij is om te onderzoeken of en op welke manier er binnen HRM-opleidingen en in de bij- en nascholing voor recruiters aandacht wordt besteed aan de ‘wat-werkt-kennis’ over het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Wanneer de auteurs dit onderzoek hebben gedaan en daarmee inzicht in de stand van zaken hebben verkregen, willen zij (waar nodig) inzetten op de ondersteuning van opleidingen om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie.

Hoofdvraag
Hoe worden binnen de opleidingen Human Resource Management toekomstige HRM-medewerkers toegerust om arbeidsmarktdiscriminatie in de eigen organisatie te voorkomen en inclusie te bevorderen vanuit de ‘wat-werkt-kennis’ en hoe kan dit zo nodig verbeterd worden?

Toelichting
De opleidingen waarop we ons op focussen zijn de hbo-opleidingen HRM. We nemen echter ook
de andere opleidingen (mbo, wo en bij- en nascholing) mee, zodat we deze kunnen vergelijken met de
hbo-opleidingen.

Auteurs: René Broekroelofs, Koen Kros, Hanneke Felten, Mellouki Cadat-Lampe en Inge Razenberg

Financier: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindredactie: Irna van der Wekke

De publicatie kan gedownload worden via de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving: www.kis.nl.

© Kennisplatform Integratie & Samenleving

Image credits

Header image: Diversiteit - Pixabay

Media

Documents