Article

Evaluatie Werkbrigade

Wat levert het de deelnemers op en wat levert het de stad op?

Achtergrond werkbrigade
De Amsterdamse Werkbrigade is opgericht om mensen die langdurig werkloos zijn en die er naar
verwachting moeilijk in slagen regulier werk te vinden, voor de duur van maximaal twee jaar een
baan te bieden. Zij krijgen een regulier arbeidscontract bij Pantar waar zij hoofdzakelijk werken
binnen opdrachten van de gemeente. Voorafgaand aan het arbeidscontract volgen deelnemers
een stage bij Amsterdam Werkt!. De stage duurt meestal zes weken en er wordt gewerkt aan
werknemersvaardigheden en praktische vaardigheden. Na afloop van deze stage start het
contract bij Pantar.
Werkbrigadisten doen werk dat anders zou blijven liggen, zoals achterstallig onderhoud of
opruimwerk in de openbare ruimte, op de gebieden ‘schoon, groen, heel en veilig’. Ook op het
gebied van leefbaarheid (‘veilig’) worden activiteiten gedaan door Werkbrigadisten. Het betreft
gastvouwen en –heren die de medewerkers van Handhaving en Toezicht als ‘extra ogen en oren
op straat’ ondersteunen. De gastvrouwen en -heren onderzoeken meldingen, rapporteren hun
bevindingen en geven informatie aan Amsterdammers en bezoekers. De Werkbrigade is in
oktober 2016 van start gegaan. Op 15 juni 2019 waren er 330 mensen aan het werk via de
Werkbrigade.

Onderzoeksvragen
In oktober 2018 zijn de contracten van een groot deel van de eerste lichting van deelnemers aan
de Werkbrigade afgelopen. WPI wil graag weten wat de oud-deelnemers zijn gaan doen na
afloop van de Werkbrigade, en wat de Werkbrigade daar voor mogelijke rol in heeft gespeeld. In
de zomer van 2020 zal OIS, indien WPI dat wenst, een onderzoek uitvoeren omdat dan kan
worden gekeken naar resultaten op langere termijn. In de onderliggende evaluatie worden de
volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1. In hoeverre stromen deelnemers aan de Werkbrigade uit naar werk, vergeleken met een groep bijstandsgerechtigden die niet deelneemt aan de Werkbrigade maar op andere kenmerken vergelijkbaar is?
2. Hoe hebben de 20 ontwikkelbuurten, waar de Werkbrigade werkzaamheden verricht, zich ontwikkeld in de periode 2015-2017?
3. Wat zijn de ervaringen van oud-deelnemers met de Werkbrigade en de bemiddeling naar werk?
4. Wat zijn de ervaringen met de Werkbrigade van opdrachtgevers?

Hetty van Kempen

Ranu Sewdas

Hedwig Hofstetter

Idske de Jong

Milou Haggenburg-Mohammed

h.van.kempen@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Onderzoek, Informatie en Statistiek

Image credits

Header image: werkplaats.jpg

Media

Documents