Article

MKBA 2015 - Perspectiefbanen

De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit aangemerkt in het Amsterdamse coalitieakkoord 2014-2018. Uitgangspunt van het beleid is: werk moet lonen. Dit betekent dat de gemeente Amsterdam stopt met re-integratietrajecten waarin mensen met behoud van een uitkering werken. In lijn van deze redenering zijn in het akkoord de Perspectiefbanen aangekondigd. De gemeente zet met Perspectiefbanen in op het terugdringen van langdurige werkloosheid en armoede. In opdracht van de gemeente heeft Ecorys in de voorliggende studie de voor- en nadelen van Perspectiefbanen in kaart gebracht, met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Daarbij is tevens inzichtelijk gemaakt welke elementen van het instrument bepalend zijn voor een optimale vormgeving van de banen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Ahmed Hamdi
Lisa van Beek
Henk Bakker
Wim Spit
Rotterdam, 24 augustus 2015

 

Bron: https://www.amsterdam.nl/publish/pages/703283/bijlage_4_eindrapport_mkba_perspectiefbanen_ecorys.pdf

Media

Documents