Editor

Daan Farjon

Gemeente Amsterdam

Beleidsadviseur PIEK-aanpak - Amsterdamse Familie School
Ondersteuning Onderzoeks- en Innovatieplatform (OIP) van WPI

 • Collection (7)

  Leerlingenprognoses

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Primair onderwijs in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Voor- en vroegschoolse educatie in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  Kinderopvang in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (19)

  Middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (0)

  Ontwikkelingsstimulering 0-2

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Speciaal onderwijs in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (15)

  Onderwijs (Afdeling gemeente Amsterdam)

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Onderzoek rondom pilotprojecten 1e Amsterdamse…

  Public
  Read more about
 • Public

  Participatie 2014 - Verplicht vrijwilligerswerk

  De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun…

  Read more about
 • Public

  Participatie 2014 - Van werkelijkheid naar droom en terug

  Onderzoek naar de activering van Amsterdamse Trede 2 klanten binnen…

  Read more about
 • Public

  Taalvaardigheid 2017 - Resultaten monitor educatietrajecten Gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Taalvaardigheid 2016 - Regionale Laaggeletterdheid

  Factsheetrapportage

  Read more about
 • Public

  Statushouders 2017 - Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak

  Read more about
 • Public

  Statushouders 2015 - De integratie van Statushouders op lokaal niveau

  Belemmeringen en oplossingen (eindrapport)

  Read more about
 • Public

  Participatie 2017 - Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?

  Read more about
 • Public

  Participatie 2016 - Er toe doen werkt!

  ‘Meedoen’ door de ogen van Amsterdammers in een kwetsbare situatie (incl.

  Read more about
 • Public

  Participatie 2014 - Investeren in participeren

  Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

  Read more about
 • Public

  MKBA 2015 - Perspectiefbanen

  De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit…

  Read more about
 • Public

  Inkomen en Schulden 2016 - Rapport Toegankelijkheid van Schuldhulpverlening

  Read more about
 • Public

  Inkomen en Schulden 2016 - Good Practices Schuldhulpverlening Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Monitor bijstand

  In dit onderzoek wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van…

  Read more about
 • Public

  Vindplaatsen verborgen armen; effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

  Read more about
 • Public

  Eerder uit de schulden: wat werkt?

  Vraagstuk
  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken…

  Read more about
 • Public

  Armoedemonitor

  In deze monitor wordt de positie van Amsterdamse minima in kaart gebracht.

  Read more about
 • Public

  Amsterdams experiment met de bijstand: effect van bijverdienpremie, t2

  Read more about
 • Public

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van begeleiding

  Het Amsterdams experiment met de bijstand kent in totaal ca. 5.000…

  Read more about
 • Public

  KIES

  De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn het KIES

  Read more about
 • Public

  Amsterdammers begeleid aan de slag

  Effectiviteit van interventies voor re-integratie van Amsterdammers met…

  Read more about
 • Public

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van bijverdienpremie

  Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam doet…

  Read more about
 • Public

  Overgang van kwetsbare groepen uit PrO/VSO naar vervolgopleiding of werk

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Individuele Plaatsing en Steun

  Sinds 2015 wordt er aan Amsterdamse bijstandsgerechtigden met een ernstige…

  Read more about
 • Public

  Verdere integratie op de arbeidsmarkt

  evaluatie pilot Amsterdamse aanpak voor Somaliërs

  Read more about
 • Public

  Transitie Wildemanbuurt

  Om de Wildemanbuurt van ontwikkelbuurt naar ene buurt met perspectief te…

  Read more about
 • Collection (14)

  Education, Youth, and Welfare Services

  Public
  Read more about