Article

Inkomen en Schulden 2016 - Rapport Toegankelijkheid van Schuldhulpverlening

Dit onderzoek naar de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening bij gemeenten is door de Inspectie SZW op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoerd. De behoefte van de Staatssecretaris aan een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk rondom toegang en weigering van schuld-hulpverlening komt voort uit de resultaten van het evaluatieonderzoek van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)1 en de kabinetsreactie daarop.

Bron: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/12/19/toegankelijkheid-voor-schuldhulpverlening

Media

Documents