Article

Anders kijken

Publicatie

Publicatie over het nut van het gebruik van responsiviteit, het vermogen van een professional in de WMO om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is, versus de gebruikelijke vraagsturing waarbij de beleleiding via geleide paden gaat.

Bron: Movisie

Publicatie: Anders-Kijken-publieksuitgave.pdf (movisie.nl)

 

Media

Documents