Article

Bestaanszekerheid als belofte

Discussiestuk

Discussiestuk om de lokale agenda van sociale zekerheid vorm en diepgang te geven met als doel een omkeer. In dit essay gaat het verleden en nu, de toekomst en voorwaarden. Daarbij staat de vraag centraal waar de gemeenten er over tien jaar staan als zij niets doen. Voor nu gaat het om doorbraken te forceren op de thema’s schuldhulpverlening, woonruimte, zorg buiten basispakket, het aan de slag krijgen van mensen met een beperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Image credits

Header image: betaalbaarl bij armoede.PNG

Media

Documents