Article

Een beeld van de laaggeletterde ouder

Onderzoekspublicatie

Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen. De kennis uit deze publicatie biedt aanknopingspunten om ouders en kinderen die moeite hebben met lezen in de toekomst beter en gerichter te kunnen ondersteunen. In het kader van Tel Mee Met Taal blijft Stichting Lezen sinds 2017 aandacht besteden aan deze opgave.

Natascha Notten en Frouke de Wijs

@ Stichting Lezen

Image credits

Header image: 1600-armoede-voedselbank.jpg

Media

Documents