Article

Overgang van kwetsbare groepen uit PrO/VSO naar vervolgopleiding of werk

Een methode van intensieve life coaching voor jongeren met gedragsproblemen die van het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs komen, wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Tevens vindt een literatuuronderzoek en onderzoek onder professionals plaats om de werkzame elementen van het activeren van deze doelgroep in kaart te brengen.

Door Verwey Jonker Instituut/gemeente Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/KetjAA. 

Contactpersoon gemeente Amsterdam: Klara Wensveen.

All rights reserved

Image credits

Icon image: bron: flickr

Media

Documents