Article

Monitor schoolloopbanen Voortgezet Onderwijs

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 21 september 2020

De voortgangsbrief Kansengelijkheid in het onderwijs waarmee de raad wordt geïnformeerd over de wijze waarop het college werkt aan het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs. De resultaten van de diverse maatregelen en programma’s om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. De wijze waarop de inzet en de resultaten op kansengelijkheid in het onderwijs worden geëvalueerd en gemonitord en de daarbij behorende rapportages te weten; de Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs, de Evaluatie. Kansenaanpak PO 2018-2019, de Rapportage Zomerschool voor doorstromers en de evaluatie Nieuwkomersonderwijs Amsterdam.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 21 en 16 september  2020

Behandelend ambtenaar: Joost Roelofsen, j.roelofsen@amsterdam.nl Sharon Tremour,  s.tremour@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

In opdracht van: Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ)

Bron: OIS - Frederique van Spijker, f.van.spijker@amsterdam.nl, Tobias Brils, Merel van der Wouden

Bron: UvA - Folkert Kuiken, Lin An Phoa - November 2019

Bron : Sardes - Karin Hoogeveen, Joke Kruiter -  Februari 2020

Bron: Lyceo - Jazz van Strijland en Els van Zijl

Additional info

Media

Documents