Collection (33)

Ontwikkelen en ontplooien; Masterplan Zuidoost

MPZO Ambitie 3

In deze collectie wordt informatie verzameld over onderzoek dat in het kader van Ambitie 3 van het Masterplan Zuidoost wordt gedaan.

More information

Ambitie 3 is: 

In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je alle kansen en mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te groeien en talenten te ontplooien.

Image credits

Header image: 73976-les01-16okt2023-e-v-eis.jpg

Icon image: 73976-les01-16okt2023-e-v-eis.jpg

Sort on: