Article

Raadsbrief Kansenongelijkheid

Voortgang tegen Kansenongelijkheid

Met de raadsbrief van 21 januari 2020 heeft het college van B en W de prioriteit van het tegengaan van kansenongelijkheid bekrachtigd. Mensen van alle inkomensgroepen, opleidingsniveaus en typen migratie-achtergrond moeten in onze stad kunnen wonen en de kans krijgen zich te ontwikkelen tot wie men kan of wil zijn. Nog te vaak bepalen economische en sociale verschillen het resultaat van die ontwikkeling. In een rechtvaardige stad mag hier geen sprake van zijn. Niet voor de Amsterdammers zelf en niet voor de toekomst van onze samenleving.

Bron: Gemeente Amsterdam - Raadsbrief voortgang tegengaan Kansenongelijkheid

Image credits

Icon image: Faculteit Maatschappij & Gedrag - Diversity

Media

Documents