Collection (4)

SEPP - Scalable Education Programs Partnership

SEPP (the Scalable Education Programs Partnership) brengt de expertise van academische onderzoekers, onderwijsbeleidsmakers en mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar met als doel om een ‘gereedschapskist’ van bewezen effectieve, schaalbare en potentieel complementaire onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen (en hun verzorgers) te onderzoeken, verder te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. SEPP is in het leven geroepen door de Universiteit van Amsterdam.

More information

Toenemende ongelijkheid en huidige interventies

Wel of niet gemotiveerd door zorgen over toenemende ongelijkheid, zoeken beleidsmakers en bestuurders van onderwijsinstellingen in Nederland voortdurend naar interventies die de meest kwetsbare jongeren in onze samenleving vooruit kunnen helpen. Echter, de overgrote meerderheid van interventies voor kansarme leerlingen levert geen positieve en statistisch significante resultaten op. Ondanks de beste bedoelingen, leiden dit soort interventies soms zelfs tot negatieve resultaten.

SEPP onderzoekt de bijdrages die interventies kunnen leveren

SEPP bevordert ‘mixed method’ (ontwikkelings-, proces- en effect-gebaseerd) evaluatieonderzoek naar verschillende onderwijsprogramma’s die een meetbare bijdrage kunnen leveren aan doorbraken voor kwetsbare leerlingen en hun verzorgers. Naast de meer conventionele rol van onderzoek doen, staat SEPP ook voor advisering gebaseerd op directe observaties bij de implementatie en duurzame samenwerking met alle stakeholders.  

SEPP in Amsterdam

Momenteel is SEPP betrokken in Amsterdam via de uitvoering van High Dosage Tutoring op vjif basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Zie onderstaande collecties en artikelen voor meer informatie over deze methode, het aankomende project in Zuidoost, en een eerder voltooid project op het Mundus College in Amsterdam-West. 

 

Zie uva.nl/sepp voor meer informtie. 

Image credits

Header image: bron: Wikipedia Commons

Icon image: bron: Wikipedia Commons

Sort on: