Article

Potentiële onderwijsachterstanden

Onder leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)

Een derde van de leerlingen in het primair onderwijs (33%) en het voortgezet onderwijs (35%) in Amsterdam had een potentiële onderwijsachterstand in het schooljaar 2021/’22. Onder alle Amsterdamse peuters (van twee tot vier jaar oud) betreft dit ruim een kwart (27%). Onder leerlingen in het primair onderwijs is dit een lager percentage dan vorig jaar, onder leerlingen in het voortgezet onderwijs en de Amsterdamse peuters is dit gelijk gebleven.

Auteurs:
Leyla Reches en Sara Rubingh (O&S)

Opdrachtgever:

Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD)

Additional info

Media

Documents