Article

Participatie 2014 - Investeren in participeren

Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

Deze bundel is samengesteld voor het eerste KWI-congres. Uitgangspunt van het congres is ‘kennis ontmoet praktijk’. In deze bundel is dan ook de kennis van wetenschappers/onderzoekers en de kennis van mensen uit de uitvoering samengebracht. Aan bod komen onderwerpen uit het domein van werk en inkomen die relevant zijn voor de uitvoering gezien de komst van de participatiewet en de decentralisaties van taken naar gemeenten.

Media

Documents