Article

Re-integratie van klanten met een arbeidsbeperking

VU medisch centrum (VUmc) heeft in opdracht van gemeente Amsterdam een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de begeleiding van klanten met een arbeidsbeperking naar werk.

De onderliggende vragen waren: Hoe ziet de begeleiding eruit? Wat gaat goed? Wat kan beter? Hierbij stond de wens centraal om waar mogelijk de begeleiding op wetenschappelijk bewijs te baseren.

In het kader van het onderzoek zijn vele interviews uitgevoerd met team managers, consulenten, medewerkers van WSP en beleid. Ook zijn gesprekken gevoerd met klanten, werkgevers en andere gemeenten. Daarnaast hebben de onderzoekers van VUmc de wetenschappelijke literatuur op het gebied van effectiviteit van begeleiding van klanten met een arbeidsbeperking in kaart gebracht. De resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek zijn gebruikt om vast te stellen hoe de gemeente de begeleiding verder kan verbeteren. De vastgestelde verbeteropties zijn vervolgens getoetst op acceptatie en haalbaarheid. Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij Hetty van Kempen

Bron: website VUmc

Academische Werkplaats Werk, Participatie en Inkomen - gemeente Amsterdam en VUmc

Image credits

Icon image: logo gevel VUmc van website VUmc