Collection (3)

Academische Werkplaats Werk, Participatie en Inkomen

De afdelingen Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam en de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC (locatie VU mc) hebben hun krachten gebundeld in een Academische Werkplaats, waarin gemeenteprofessionals en onderzoekers intensief samenwerken bij de ontwikkeling en de implementatie van kosteneffectieve interventies met een grote relevantie voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Gezamenlijk doel is om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Deze samenwerking is bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant. Er vallen verschillende onderzoeksprojecten en activiteiten onder deze Academische Werkplaats.

More information

Deze werkplaats is in 2016 opgericht.

Bron: site VUmc

Image credits

Icon image: logo gevel VUmc van website VUmc

Sort on: