Collection (11)

Onderzoek 2017 Werk, Participatie en Inkomen

Onderzoek uitgevoerd (in opdracht) door afdeling WPI gemeente Amsterdam 2017. De onderdelen Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente hebben een gezamenlijk onderzoeksplatform.

More information

  • Werken is goed voor mens en samenleving. De gemeente Amsterdam wil iedere bijstandsgerechtigde zo mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Vanuit deze overtuiging werkt het onderdeel Werk aan de re-integratie van Amsterdammers.
  • De afdeling Participatie zet zich in voor mensen die nog geen zicht hebben op een betaalde baan.
  • Het onderdeel Inkomen volgt uit de herordening van gemeentelijke taken met de invoering van de nieuwe Participatiewet en WWB. Hier wordt alle kennis met betrekking tot inkomen gebundeld en Amsterdam is landelijk toonaangevend op dit terrein.

Bron en meer info: amsterdam.nl

Image credits

Icon image: foto op zoek naar werk van site cluster sociaal gemeente Amsterdam

Sort on: