Article

Beter afstemmen hoogte boete uitkeringsfraude op verwijtbaarheid en draagkracht

In opdracht van de afdeling Inkomen van de gemeente Amsterdam heeft het Lectoraat Legal Management een handreiking opgesteld voor de medewerkers van het boeteteam.

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het proces van het afstemmen van de hoogte van de bestuurlijke boete wegens overtreding van de inlichtingenplicht op de verwijtbaarheid van de overtreder, diens draagkracht en de overige omstandigheden van het geval.

De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie, in reactie op een overtreding. Om deze reden, dient de hoogte ervan te zijn afgestemd op verwijtbaarheid, draagkracht en overige omstandigheden van het geval. Dit vloeit voort uit het evenredigheidsbeginsel. Een evenredige boete zal ook eerder als rechtvaardig worden ervaren. Dit impliceert maatwerk bij het opleggen van een boete. De boete is geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om in het concrete te geval naleving te bevorderen.

Voer zonodig overleg met je collega’s om tot een passende boete te komen. Gebruik het zienswijzegesprek om nog ontbrekende informatie te verzamelen over de verwijtbaarheid, draagkracht en overige omstandigheden van het geval, zodat een passende boete kan worden opgelegd. Sluit het gesprek af door het belang te benadrukken van naleving van de inlichtingenplicht en (indien nodig) hoe aan die verplichting moet worden voldaan.

Startdatum 01 dec 2016

Einddatum 06 jul 2017
Arnt Mein, HvA
Bron: site HvA

Image credits

Header image: legalmanagement_HvA.jpg

Icon image: bron: gemeente amsterdam

Media

Documents