Article

Klanttevredenheidsonderzoek Subsidieaanvragers meting 4, 2018

Een klanttevredenheidsonderzoek onder subsidieaanvragers in vervolg op eerdere metingen in 2015 (nulmeting vóór de verandering van werkwijze bij subsidies) en herhaalmetingen in 2016, 2017 en 2018

In dit rapport staat een verslag van de vierde evaluatie van het aanvraagtraject voor subsidies
onder aanvragers. De gemeente Amsterdam verstrekt subsidies aan verschillende organisaties en initiatieven op gebieden als wonen, werken, verkeer, zorg, onderwijs, ondernemen en recreëren in de stad. Tot 1 juli 2015 verliep het proces van subsidieverlening in Amsterdam via vele verschillende loketten. De subsidieaanvragen die bij de gemeente werden ingediend werden door de organisaties waar de aanvragen werden ingediend procedureel en inhoudelijk behandeld, beoordeeld en al dan niet verstrekt. Met ingang van juli 2015 is dit veranderd. Subsidieaanvragen kunnen vanaf die datum ook online ingediend worden. De status van de subsidieaanvraag, brieven en beschikkingen kunnen online ingezien worden en de communicatie verloopt grotendeels digitaal. Er is een centrale organisatie voor de procesbegeleiding, het Subsidiebureau. Het Subsidiebureau verwerkt sinds 1 juli 2015 de digitale subsidieaanvragen, houdt de procedures in de gaten en handelt het proces af. De inhoudelijke afhandeling gebeurt door de organisatieonderdelen waar eerder het gehele traject werd afgehandeld. Het Subsidiebureau heeft OIS gevraagd om het het nieuwe subsidieaanvraagtraject te evalueren. In augustus  2015 is een rapport over de nulmeting onder zowel subsidieaanvragers als beleidsmedewerkers opgeleverd, in het najaar van 2016 een herhaalmeting onder beide groepen en in oktober 2017 het rapport over de tweede herhaalmeting onder subsidieaanvragers. Van mei tot half juni 2018 vond de dataverzameling plaats voor de vierde meting onder subsidieaanvragers.

Media

Documents